Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: József Finta x
Clear All Modify Search

Az ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET tudománya valójában nagyon is a jelené, ember- és építész-létezésünk leválaszthatatlan része. A Tanszék legjelentősebb professzorai az építészettörténetet úgy adták elő, mint a JELEN részét – olyan tudással, átéléssel és hittel, amely tudásuk és hitük tanította meg tisztelni az általuk előadott KOROK építészetét. Nincs könnyű helyzetben a MA építészettörténet-oktatása. Az eddig biztonságos elveket nyújtó charták konzervatív, stabilnak-örökérvényűnek hitt törvényei mára megszűntek. A műemlékvédelem feszegeti eddigi elvi kereteit, az épített múlt és az építendő jelen szellemi és fizikális rokonságára sokkal jobban épít, mint egy-két évtizede. Az építészet maga az élet, az élet szolgálata; nem konzerválásra termett szakma, hanem művészet és tudomány együtt. A Tanszék egyik missziója, hogy olyan jelenkori építészetelméletet oktasson, amely ellensúlyozni képes a néha nagyon eltorzult-manipulált szellemű és akaratú építészeti média hatásait az ifjabb (s nem is olyan ifjú) építészgenerációkra.

Restricted access

My career in architecture almost stretches back to the time of the foundation of the journals Építés –Építészettudomány (Architectonics and Architecture), and its predecessor Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények (Publications in Building and Transportation Sciences). This was an age burdened with unusual, bizarre_

Restricted access

On the suggestion of Pollack Mihály Faculty of Engineering the Rector and the Senate of the University of Pécs have awarded the title ‘Doctor et Professor Honoris Causa’ to József Finta on the 15th October 2009. This paper is the edited version of the lecture given by József Finta before the award ceremony.

Restricted access

The predecessor of the Breuer Marcell Doctoral School has been founded in 2004 at the Pollack Mihály Faculty of Engineering, University of Pécs. This Doctoral School had the authority to issue DLA degrees in the artistic field of architecture. In January 2010 the Doctoral School has been named after Marcell Breuer and since then it has the authority to issue both DLA and PhD doctoral degrees.The Doctoral School has introduced itself to international forums in the past years several times. For example it has been invited to organize a large-scale exhibition in the Collegium Hungaricum Berlin and another exhibition at the University of Stuttgart.The governance of the Doctoral School has decided that the results of the past years produced under the supervision of the Doctoral School and the future plans of the school should be exhibited at the Budapest University of Technology and Economics. It was also the intention that this exhibition should also be an opportunity for all Hungarian architects to get to know the ‘Architect School of Pécs’. The exhibition has been opened by Prof. József Finta (member of the Hungarian Academy) in the main hall of the Budapest University of Technology and Economics on the 13th of December 2010.

Restricted access