Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: József Golovics x
Clear All Modify Search

Absztrakt:

A tanulmány az elvándorlási szándékok egyéni szinten megnyilvánuló befolyásoló tényezőit vizsgálja. Amellett érvelünk, hogy a humán tőke elméletben szereplő tételeken túl az intézményekbe vetett bizalom mértéke is befolyásolja a migrációs hajlandóságot. Álláspontunk szerint, ha az emberek nem bíznak abban, hogy az intézmények betöltik bizonytalanságcsökkentő funkciójukat, az kivándorlásra ösztönözheti őket. Hipotézisünket egyéni szintű Eurobarometer-adatokon, logit modell segítségével teszteljük. Eredményeink igazolják, hogy az intézményi működés, illetve az intézményi bizalom a migrációs folyamatok alakulásában is érdemi szereppel bírnak.

Open access

Free movement of persons is one of the fundamental values and achievements of the European Union, however, intentions towards mobility vary across and within the member states. Economic literature has remarkable theories to explain migration flows and individual selection factors of potential migrants, but it ignores major achievements of other social sciences. This paper builds an economic framework to incorporate the Hirschmanian concept of loyalty into the microeconomic (human capital) model of international migration by using interdependent preferences. Hirschman assumes that even after exiting, loyal people care about their previous communities, thus it imposes a certain psychological ‘exit tax’ on them. Based on this concept, it is hypothesized that people with altruistic motives have weaker intentions to migrate, so the presence of loyalty towards others makes international migration less likely, conveying that loyalty towards local or national community may be responsible for moderate labor mobility among EU member states. Results show that attachment to one's country makes one's intention to move abroad in the near future less likely, while loyalty towards one's city has more moderate impact on their intentions.

Open access