Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for

  • Author or Editor: József Kónya x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Abstract  

In this paper, the special sorption properties of mercury(II) on calcium-montmorillonite is shown. Mercuric hydroxide (Hg(OH)2) produced by the hydrolysis of mercuric ions is fairly soluble, solubility is 3.2 × 10−4 mol/dm3. As a result, indifferently of the usual behavior of other hydroxides, it remains in the aqueous solution. The sorption properties are determined by the fact: there is no precipitation at higher pH values. Montmorillonite contains permanent as well as pH-dependent charges, so the cation exchange on the permanent changes, in the interlayer space of montmorillonite and the sorption of neutral mercuric hydroxide molecules can be studied simultaneously. So, two interfacial processes of the same substance, namely the ion exchange of hexahydrate mercuric(II) ions and the sorption of neutral mercuric hydroxide molecules, can be studied in the same system.

Restricted access

A H1N1 influenzavírus legújabb sertéseredetű pandémiás variánsa 2009-ben jelent meg. A 2009/2010-es influenzaszezon epidemiológiáját megváltoztatta globálisan és nemzeti szinten egyaránt. Célkitűzés: A két influenzaszezon eseteinek elemzése. Módszerek: A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma 1690 ággyal és évi 85 000 körüli betegforgalommal rendelkező egyetemi egészségügyi intézmény. Az influenzadiagnosztikát az Országos Epidemiológiai Központ és a Debreceni Egyetem Mikrobiológiai Intézete végezte az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott valós idejű polimeráz láncreakcióval. Eredmények: A megbetegedések száma ugyan nem volt magasabb a korábbi szezonális influenzáknál, de két kiemelten magas kockázati csoport jelent meg: a várandósok és az immunhiányos állapotúak (onkohematológiai betegségek, szövet- és szervtranszplantáltak). A megelőzés legfontosabb eszköze az influenza elleni védőoltás, ami a kockázati csoportok és az egészségügyi dolgozók részére térítésmentes. A 2010/2011-es influenzaszezonban az 58 influenzás betegünk közül egynek sem volt védőoltása. Következtetés: Az eredmények alapján megoldandó feladat az Orvos- és Egészségtudományi Centrum számára az onkohematológiai betegek, a szövet- és szervtranszplantáltak védelme a következő influenzaszezonokban. Orv. Hetil., 2012, 153, 649–654.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Renátó Kovács
,
Anita Czudar
,
László Horváth
,
Levente Szakács
,
László Majoros
, and
József Kónya

Two Balb/C mouse models of Candida infection were used to detect serum interleukin-6 (IL-6) responses. The first model used systemic infection by Candida albicans ATCC 10231 strain infected through the lateral tail vein of mice without any specific pretreatment. The median Candida burdens of the kidneys were 1.5 × 106 CFU/ml 24 h postinoculation (p.i.) and 1.2 × 107 CFU/ml 72 h p.i., while median serum IL-6 levels were 479.3 pg/ml and 934.5 pg/ml, respectively. The Candida burden showed significant correlation with serum IL-6 24 h p.i. (R2 = 0.6358; P = 0.0082) but not 72 h p.i.The second model was a mouse vaginitis model applying intravaginal inoculation of mice pretreated with subcutaneous estradiol-valerate (10 mg/ml) 3 days before infection. Candida cell count in vaginal lavage fluid was 2.8 × 106 CFU/ml 24 h p.i. and 1.4 × 108 CFU/ml 72 h p.i. Serum IL-6 response was detected in 4 of 15 mice 24 h p.i. and 9 of 15 mice 72 h p.i. Even the responders had low IL-6 serum levels (mean values 29.9 pg/ml and 60.1 pg/ml, respectively) not correlating with Candida cell count in vaginal lavage fluid.In conclusion, serum IL-6 had strong relationship with systemic C. albicans infection while the local C. albicans infection of the vagina led to partial, prolonged and limited serum IL-6 response.

Open access
JPC - Journal of Planar Chromatography - Modern TLC
Authors:
Balázs Erdélyi
,
Antal Szabó
,
László Birincsik
,
Gábor Seres
,
János Salát
,
József Ivanics
, and
Attila Kónya

TLC methods have been developed for monitoring microbial enantioselective reduction and regioselective oxidation. The work discussed in this paper focused on preparation of aromatic chiral alcohols by bioreduction of their respective acetone derivatives by biocatalysis using yeast strains in medium containing added resin. A simple method and suitable device were developed for sampling from such heterogeneous fermentation media. Methods and chromatograms are presented for quantitation by TLC and for enantiomer ratio determination by HPLC. With regard to oxidation procedures, a TLC method was established for monitoring compactin hydroxylation during fermentation processes — as a representative example. Improvement of the method and use of HPTLC plates resulted in high resolution and separation capacity equal to that of the HPLC method. By means of the method by-products usually formed as minor components in the biotransformation could also be detected. Repeated clogging of the HPLC column as a result of impurities usually present in considerable amounts in fermentation samples is another reason for using TLC for analysis of microbial media.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Gergely György Nagy
,
Zsuzsa Tudlik
,
Lajos Gergely
,
József Kónya
,
Piroska Orosi
,
Éva Rákóczi
,
Judit Szabó
,
Csaba Várvölgyi
,
Eszter Vitális
, and
György Paragh

Összefoglaló. A székletmikrobiota-transzplantáció (faecalismikrobiota-transzplantáció – FMT) a Clostridioides difficile fertőzés (CDI) kezelésében nemzetközileg széles körben elfogadott, megfelelő szakmai háttér mellett végezve biztonságos, potenciálisan életmentő, költséghatékony, valamint a hospitalizációs idő és az orvos-beteg találkozások jelentős redukálására képes eljárás. Az FMT elvégzésére egyes országokban magas szintű minőségirányítási háttérrel működő, célfeladatra szerveződött donor- és székletbankok rendezkedtek be. Máshol, így például hazánkban, az eljáráshoz az egyértelmű jogi szabályozási környezet, a standardizált technológiai háttér és a finanszírozás hiánya miatt nem egységes a hozzáférés. Régóta időszerű továbbá, hogy a heterogén, nemegyszer háztartási eszközökkel előkészített beavatkozások helyett a nemzetközi és legújabban már a hazai ajánlásokban is megfogalmazott, a betegbiztonságot legjobban garantáló elvárások mellett történjen a széklettranszplantáció. Az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta pandémia megjelenése erőteljes szakmai érv országos szinten az FMT minőségirányítási környezetének és technológiai hátterének újragondolására, mert a SARS-CoV-2 egyszerre jelent kockázatot a CDI miatt kórházban kezelt sérülékeny betegpopulációnak, és egyben veszélyezteti az FMT biztonságosságát mind a recipiens, mind pedig az eljárást végző egészségügyi személyzet tekintetében. Ezekre a szakmai és társadalmi kihívásokra reagálva, a széles körű beteghozzáférés és a legmagasabb szintű betegbiztonság garantálására, a Debreceni Egyetemen új eljárásrendet dolgoztunk ki az FMT végzésére. Ezen eljárásrendnek a COVID–19-pandémia miatt módosított, a fagyasztottgraftbank üzemeltetése és a rendszerszemlélet tekintetében releváns elemeit ismertetjük. Javasolt, hogy országos szinten hasonló, megfelelő minőségirányítási és technológiai környezettel, a SARS-CoV-2-fertőzés kizárását is integráló donorszűrési rendszerrel, továbbá fagyasztottgraft-banki háttérrel működő laboratóriumok vegyenek részt a széklettranszplantációk végzésében. Felmerül továbbá, hogy az eljárást a számos analógia és a donor–recipiens koncepció alapján a sejt- és szövettranszplantációkra vonatkozó szabályozórendszer keretei közé ajánlott beágyazni. Orv Hetil. 2020; 161(44): 1858–1871.

Summary. Stool transplantation (faecal microbiota transplantation – FMT) is a widely accepted, potentially life-saving, cost-effective medical intervention for the treatment of Clostridioides difficile infection (CDI), which has an acceptable safety profile if performed with an appropriate professional background. FMT can significantly reduce hospitalization time and the number of patient visits. National donor and stool banks with high-standard quality management systems were established in certain countries for supporting the procedures. In other regions, including Hungary, patient access is not uniform due to the lack of clear legal regulations, standardized technology or financial reimbursement. It has been expected for a long time to replace the heterogenous techniques, occasionally utilizing household equipment with a technology providing improved patient safety and fulfilling international and recently published local FMT guidelines. The emergence of the novel coronavirus (SARS-CoV-2) pandemic is a very powerful argument in favour of urgently reconsidering the quality management and technological background of FMT procedures. SARS-CoV-2 is a major threat to the vulnerable patients suffering from CDI and also impose risks for the recipient and healthcare personnel involved in carrying out the transplantation. New FMT guidelines were implemented at the University of Debrecen to address these professional and public challenges, to provide wide patient access and to guarantee the highest achievable patient safety. Relevant elements of this new protocol are presented, focusing on a systemic quality management approach, on the operation of a frozen stool bank and on a modified donor screening algorithm taking the risks of COVID-19 into consideration. We suggest that laboratories with proper quality assurance and technological conditions, implementing SARS-CoV-2 donor screening and operating a frozen graft bank should participate in faecal microbiota transplantations. It is also recommended that, based on the analogies and the similar donor–recipient concept, FMT should be embedded under the organ tissue and cell transplantation polices in Hungary. Orv Hetil. 2020; 161(44): 1858–1871.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Krisztián Bányai
,
Judit Deák
,
James Gray
,
Miren Iturriza-Gomara
,
Julianna Kovács
,
József Kónya
,
Brigitta László
,
Vito Martella
,
Zsófia Mészner
,
Ilona Mihály
,
Péter Molnár
,
Zoltán Nyúl
,
László Pátri
,
Ferenc Schneider
,
András Tóth
, and
György Szűcs

Az A-csoportú rotavírusok világszerte a gyermekkori súlyos gasztroenteritiszek leggyakoribb okai. A rotavírusok szero- és genotípusainak különböző földrajzi területeken észlelt megoszlása ugyanabban a szezonban és az egymást követő években egyaránt változik. Jellemző ezenkívül a genetikailag egymástól eltérő törzsek együttes előfordulása, akárcsak az adott típuson belüli variabilitás bármely területen és időben. A rotavírus elleni vakcinák széles körű alkalmazását feltételezve a közeljövőben a természetes rotavírus-fertőzések átfogó surveillance-a alapvető fontosságú lesz. Az EuroRotaNet mindenekelőtt azért jött létre, hogy átfogó információt gyűjtsön az Európában keringő rotavírusok szero- és genotípusairól. A megfogalmazott feladatok közül a legfontosabbak a következők: (i) a rotavírustörzsek hatékony tipizálási és jellemzési módszerének és algoritmusok kifejlesztése; (ii) a rotavírus-fertőzések molekuláris epidemiológiájának részletes leírása Európában; (iii) a jelenlegi genotipizálási módszerek hatékonyságának felmérése és a genetikai sodródás (drift) és váltás (shift) okozta változásokra történő reagálás; és (iv) az új törzsek európai felbukkanásának rögzítése és terjedésük nyomon követése. Mindez megfelelő alapot nyújthat a jövőbeli surveillance-tevékenységekhez, és talán lehetőséget kínál majd olyan alvizsgálatok elvégzésére, amelyekkel értékelni lehet az oltóanyagnak a leggyakoribb rotavírustörzsek által okozott fertőzések számára gyakorolt hatását az általános populációban, ki lehet szűrni azokat a genotípusokat, amelyek a vakcináció hatására létrejött ellenanyagválasz kikerülésével válnak fontossá a populációban, valamint azonosíthatók lesznek azok az új reasszoránsok, amelyek a vakcinatörzsek és a vad típusú törzsek keveredéséből jönnek létre.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Brigitta László
,
Edina Czellár
,
Judit Deák
,
Ágnes Juhász
,
Julianna Kovács
,
József Kónya
,
Júlia Mészáros
,
Zsófia Mészner
,
Ilona Mihály
,
Péter Molnár
,
Zoltán Nyúl
,
László Pátri
,
Erzsébet Puskás
,
Ferenc Schneider
,
Csaba Siffel
,
András Tóth
,
Erzsébet Tóth
,
György Szűcs
, and
Krisztián Bányai

A rotavírusok okozta gyermekkori akut gastroenteritisek megelőzésében a vakcináció játssza a főszerepet. Az új generációjú rotavírus-vakcinák bevezetése, illetve piaci megjelenése óta a vadvírus-surveillance világszerte még fontosabbá vált. Jelen tanulmányban a magyarországi posztvakcinációs törzsmonitorozás első évének eredményeit ismertetik a szerzők. A 2007-ben gyűjtött, rotavírust tartalmazó székletmintákból kivont virális RNS genotipizálása multiplex PCR segítségével történt. A szerzők a VP7 gén esetében G1–G4, G6, G8–G10 és G12 típusokra, a VP4 gén esetében pedig P[4], P[6], és P[8]–P[11] típusokra specifikus primereket alkalmaztak. A 482 betegtől származó 489 rotavírus-pozitív székletmintából 466 esetében sikerült a G típust, és 474 mintában a P típust azonosítani. Összesen 457 törzs esetében volt sikeres mindkét felszíni antigén genotípusának meghatározása. A vizsgált időszakban a G4P[8] törzsek voltak túlsúlyban (31,5%), ezeket követték a G1P[8] (28,3%), G2P[4] (19,3%) és G9P[8] (10,2%) genotípusok. A gyakori törzstípusok mellett ritka antigén-kombinációkat is sikerült azonosítani: G1P[4] (0,4%), G2P[8] (1,3%), G3P[9] (0,2%), G4P[6] (0,7%), G6P[9] (0,4%) és G12P[8] (0,4%). A G8P[8] (0,2%), G9P[4] (0,2%) és G9P[6] (0,8%) genotípusok 2007-ben első alkalommal kerültek felismerésre hazánkban. A minták kis hányadában (1,2%) kevert fertőzést lehetett igazolni. A nem tipizálható törzsek aránya 4,9% volt. A Magyarországon cirkuláló, klinikailag fontos rotavírustörzsek a vizsgálat adatai szerint szinte teljes átfedést mutatnak a vakcinákban is megtalálható antigéntípusokkal. A következő évek surveillance-eredményei számos nyitott kérdésre adhatnak választ, köztük tisztázhatják a máig ellentmondásos szerotípus-specifikus (homotípusos) vagy a heterotípus-specifikus védettség elsődlegességét.

Restricted access