Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for

  • Author or Editor: József Mudrák x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Pszichológia a Debreceni Tudományegyetemen a XX. század első felében

Psychology at the university of Debrecen in the first half of the 20th century

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
József Mudrák

A Debreceni Tudományegyetemen már a XX. század első felében mind a Bölcsészettudományi Karon, mind az Orvostudományi Karon magas szintű pszichológiai kutatás folyt, és a korabeli oktatásba is be tudtak vinni pszichológiai jellegű kurzusokat.

Az ideg- és elmeklinika professzora, Benedek László a Magyar Pszichológiai Társaság elnöke volt 1931–1939 között, míg a társaság egyik alelnöki tisztét a debreceni pedagógiaprofesszor, Mitrovics Gyula töltötte be. A Mitrovics után következő Karácsony Sándor pszichológiai rendszere ma is élénken foglalkoztatja a tudományos világot. A tanszéki beosztottak közül Karácsony Sándor magántanára, Kiss Tihamér a gyermeklélektan művelője és Piaget egyik első magyarországi népszerűsítője volt. Benedek magántanára, Máday István pedig a magyar individuálpszichológia megteremtője és Adler legfontosabb tanítványának számítható.

Mindezek azt mutatják, hogy a XX. század első felében a pszichológia művelésében Debrecen nem maradt el más kultúrközpontok mögött.

Restricted access

Egy tragikus sorsú nőgyógyász: vitéz Sövényházy Ágost (1897–1945)

A gynecologist of tragic fate: Ágost Sövényházy (1897–1945)

Orvosi Hetilap
Author:
József Mudrák
Open access