Search Results

You are looking at 1 - 10 of 76 items for

  • Author or Editor: József Nagy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A feltörekvő, fejlődőországok, különösen, ha azok a volt szocialista országok közé sorolhatók, hosszú folyamaton mennek át, mire gazdasági, piaci, technológiai rendszereik a fejlett piacgazdaságú országok jellegzetességeit mutatják. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a piacorientáció milyen összefüggésben van a vállalatok üzleti teljesítményével, és miként befolyásolja mindkettőt az üzleti környezet egy feltörekvőországban, Magyarországon. Egy 572 vállalatot magában foglaló kutatás során_

Restricted access

Abstract  

In this paper, the special sorption properties of mercury(II) on calcium-montmorillonite is shown. Mercuric hydroxide (Hg(OH)2) produced by the hydrolysis of mercuric ions is fairly soluble, solubility is 3.2 × 10−4 mol/dm3. As a result, indifferently of the usual behavior of other hydroxides, it remains in the aqueous solution. The sorption properties are determined by the fact: there is no precipitation at higher pH values. Montmorillonite contains permanent as well as pH-dependent charges, so the cation exchange on the permanent changes, in the interlayer space of montmorillonite and the sorption of neutral mercuric hydroxide molecules can be studied simultaneously. So, two interfacial processes of the same substance, namely the ion exchange of hexahydrate mercuric(II) ions and the sorption of neutral mercuric hydroxide molecules, can be studied in the same system.

Restricted access

Abstract

The authors report on the case of a 68-year-old woman with glassy cell carcinoma of the endometrium in FIGO Stage IA treated with hysterectomy, bilateral salpyngo-ophorectomy and radiotherapy. The patient was alive and disease-free at the end of 2 years of follow-up. Glassy cell carcinoma of the endometrium is a rare neoplasm with 1 previous case reported in the literature. Although glassy cell carcinoma is considered a poorly differentiated variant of adenosquamous carcinoma, its real nature is still debated. In order to establish a correct prognosis for this rare entity and to evaluate the nature and clinical significance of glassy cell carcinoma, analysis of more cases is required.

Restricted access

Chopping biomaterials is an energy consuming process where considerable losses occur because of friction and the compaction of the material. The objective of the paper reported here is to show an energy saving chopping cylinder drive mechanism and to analyze the variations in the drive torque of the chopping cylinder. The chopping mechanism consists of a flexible drive mechanism. Field experiments were performed with a chopper fitted with such a mechanism and the components of the drive torque were determined from the results. The random excitation of the flexible drive mechanism (“multikator”) is caused by the variations in the transport of the material to the chopping cylinder. Consequently there are variations in the angular speed of the chopping cylinder. These variations cause the edgewise vibration of the cutting knives and therefore the energy saving effect. The analysis of random components of cutting torque as a function of time could give an advanced method for designing machine parts operated under dynamic load. Therefore, the critical load, or stress can be calculated by the method developed. Furthermore, the lifetime and the breakdown of the machine parts can be predicted.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Balázs Stercz
,
Károly Nagy
, and
József Ongrádi

Az emberi adenovírusok modellként szolgálnak genetikai kutatásokban és génterápiában. Az általuk immunkompetens egyénekben okozott légúti, gyomor-bél rendszeri és szemfertőzések többnyire szövődménymentes lefolyásúak. Lappangó állapotukból azonban reaktiválódhatnak és akár halálos opportunista fertőzéseket okozhatnak immunszuppresszált egyénekben. Az immunszuppresszió okától függően különféle szerotípusú adenovírusok egyedül vagy kombinációkban eltérő szerveket betegíthetnek meg. Súlyos kombinált immundeficientiában szenvedő gyermekekben tüdő- és májgyulladást, vérzéses hólyaghurutot okozhatnak az A- és C-species szerotípusai. A szerzett immunhiányos állapotok közül gyermekkori haemapoeticus őssejt átültetését követő légúti, bélrendszeri és húgyúti gyulladásokban a 31-es típus gyakori. Szervátültetést követően a B-species szerotípusai okozhatják az átültetett szerv pusztulását. AIDS során az F-speciesbe sorolt új szerotípusok, valamint a D-species tagjai okoznak bélgyulladást, a B-species rekombináns szerotípusai pedig húgyúti fertőzéseket. Lymphomák, daganatok, szisztémás lupus erythematosus rosszabbodását adenovírusok okozta immunszuppresszió elősegítheti. Az opportunista adenovírusok diagnosztikájában a szerológiai eljárások nem megbízhatóak, a vírus-DNS, illetve a kópiaszám nyomon követése célszerű. Kezelésre cidofovirszármazékok, ribavirin, ganciclovir, vidarabin, mikro-RNS alkalmas. Orv. Hetil., 2012, 153, 1896–1904.

Open access

A szerzők 68 éves FIGO IB stádiumú méhnyálkahártyából kiinduló tejüvegsejtes carcinomás nőbeteg esetét ismertetik, akinél hysterectomia és kétoldali salpingo-oophorectomia, majd sugárkezelés történt. A beteg kétéves utánkövetése alatt daganatmentes volt. Az endometrium tejüvegsejtes carcinomája ritka tumorféleség, eddig 13 esetet közöltek a világon. Mint az adenosquamosus carcinoma rosszul differenciált változata valódi természetének megismerése ma is vita tárgyát képezi. A prognózisának és klinikai jelentőségének tisztázásához újabb közölt esetek és kritikai analízisük szükséges.

Restricted access

Adenoviruses have increasingly been recognized as significant viral pathogens causing highmorbidity andmortality especially among immunocompromised individuals such as transplant recipients and AIDS patients. Through the infection process, after the adenovirus fiber and penton are bonded to cell surface receptors through special amino acid moieties, secondary messengers activate protein kinases, pro-inflammatory cytokines and chemokines. Serotype and species specific antibodies also are induced. Recombinant human adenoviruses have been pivotal in the development of gene therapy strategies and have shown a great promise for the treatment of genetic disorders and malignancies. Recent studies have enlightened their harmful immunological effects dependent on fiber and hexon polypeptide structure and receptor binding. Pre-existing antibodies or those elicited by vectors neutralize input recombinant adenovirus particles rendering them ineffective. Mediators induce serious even lethal side effects and cytotoxic reactions which extinguish transgene expression. To overcome these difficulties new strategies are required in the application of recombinant adenoviruses to redirect vector entry from the natural receptors to alternative binding sites or using rare human or animal adenovirus fiber molecules to modify the native fiber structure by altering amino acid structure and creating chimeric fibers. This requires searching for, isolating and characterizing new serotypes, mutants or variants for new generation vectors. Human adenovirus 1 feline isolate (feline adenovirus) might fulfil these criteria.

Restricted access

Primer vékonybélrák ritka áttétele: ovariumtumor

A rare metastasis of small bowel carcinoma: ovarian tumour

Magyar Sebészet
Authors:
Nagy Attila
,
Kerekes György
,
Erényi Ákos
, and
Kocsis József

Absztrakt

A primer vékonybélrák ritka, gyakran jellegtelen tüneteket okozó, nehezen kimutatható részét képezi az emésztőszervi daganatoknak. A rendszerint késői diagnózis idején az esetek felében már távoli áttétek vannak. A női nemben az emésztőszervi daganatok áttétei a máj és tüdő mellett sorrendben harmadikként az ovariumban alakulnak ki. Sokszor az eltávolított petefészek szövettani vizsgálata során derül fény a szekunder eredetre, tünetmentes primer daganat mellett. Az ovariumon talált daganat esetén a preoperatív kivizsgálás során gondolni kell arra, hogy a folyamat hátterében primer emésztőszervi daganat állhat.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A cochlearis implantátumok elektródái gyártótól és modelltől függően különböznek hosszukban, vastagságukban és implantációt követően a csiga tengelyéhez (modiolushoz) viszonyított elhelyezkedésükben. Az előre görbített elektródasorok közelebb kerülnek a stimulálandó ganglion spirale sejtekhez, mint az egyenes elektródasorok, ami a stimulációban tapasztalt elektrofiziológiai különbségek mellett előnyös lehet a hangélmény minőségének szempontjából. Célkitűzés: Előzetes elektrofiziológiai vizsgálataink eredménye szerint ugyanannak a termékcsaládnak (Cochlear™ Nucleus® Profile) a vastagabb (Contour Advance) és vékonyabb (Slim Modiolar) perimodioláris elektródasorai közül a vékonyabbnak az elektródái hasonló töltésmennyiség átadása mellett is képesek hasonló idegi választ kiváltani, mint a vastagabbnak az elektródái. Vizsgálatunkkal arra kerestük a választ, hogy milyen jelenség áll az elektrofiziológiai eredmények hátterében. Módszer: Betegcsoportonként 54, Contour Advance és Slim Modiolar típusú elektródasorral implantáltakat vontunk be. Az elektródasor bevezetése minden esetben a kerek ablakon keresztül történt, a kerek ablak elülső-alsó csontszélének elfúrását követően vagy a nélkül. A műtét másnapján készült, Stenvers-féle röntgenfelvételeken megmértük az elektródasorok által leírt hurok cochleán belüli legnagyobb átmérőjét. A beültetés után két hónappal megbecsültük a kétféle perimodioláris elektródasorral felszerelt implantátum energiafelhasználási mutatóit. Eredmények: A posztoperatív röntgenfelvételeken a vékonyabb perimodioláris elektródasorral implantált csoportban az elektródasorok által leírt hurok cochleán belüli átlagos átmérője 4,2 ± 0,5 mm, míg a vastagabb perimodioláris elektródasorral implantált csoportban 4,9 ± 1,1 mm értéknek adódott. Az ’Auto power’ a CI532-csoportban 44,81 ± 5,05%, a CI512-csoportban 50,85 ± 8,35% volt, tehát alacsonyabb energiafogyasztást tapasztaltunk a CI532-csoportban. Következtetés: Képi diagnosztikai módszerrel, viszonylag nagy esetszám bevonásával arra következtettünk, hogy a vékonyabb perimodioláris elektródasor még a vastagabbnál is szignifikánsan közelebb kerül a modiolushoz, ami elfogadható magyarázatot ad előzetes elektrofiziológiai mérési eredményeinkre. Orv Hetil. 2019; 160(31): 1216–1222.

Open access