Search Results

You are looking at 1 - 10 of 61 items for

  • Author or Editor: József Sándor x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Restricted access

We offer new properties of the special Gini mean S(a, b) = aa /( a + b )bb /( a + b ), in connections with other special means of two arguments.

Open access

A hajtatás során a túlzott műtrágya-használat problémákat okozhat. Célul tűz-tük ki az Amalgerol talaj- és növénykondicionáló preparátum hatásának feltárását nagy sótartalmú talajon paprikahajtatásban. A preparátumot in vivo (termesztési), valamint in vitro (laboratóriumi) körülmények között vizsgáltuk három éven keresz-tül (2011–2013). Laboratóriumi körülmények között a talaj kémhatását, továbbá, a tápanyag, humusz-, kalcium-karbonát-, só-, valamint nátriumtartalmát vizsgáltuk. Termesztési körülmények között a növényekre gyakorolt hatást értékeltük mono-kultúrában. A kisparcellás kísérlethez két kezelést (kezelt, ill. kezeletlen kontroll) állítottunk be.

A preparátumos kezelések hatására szignifikánsan növekedett a talaj foszfortar-talma, azonban a készítmény nem növelte a talaj kálium-, magnézium-, kén- és kalciumtartalmát. A termék használata feltételezhetően növeli a talaj mikroelem valamint humusztartalmát. Feltételezéseink szerint a preparátum pozitív hatást gya-korol a talaj mikroflórájára, ennek köszönhetően pedig kedvező folyamatok (pl. foszfor feltáródás, humusztartalom növekedés) alakulnak ki a talajban. Úgy véljük, hogy szervestrágyázással kombinálva a preparátum hatékonysága növelhető. A készítmény kedvezően befolyásolta a termések mennyiségét és minőségét, külö-nösen az értékesíthető termések tömegét növelte jelentősen. A preparátum a termé-sek darabosságára is kedvező hatású volt azáltal, hogy növekedett a minőségi extra valamint az I. osztályú termések átlagtömege. A preparátumos kezelések hatására javult a növényi kondíció és az általános ellenálló képesség.

Feltevésünk szerint a termék szinergista módon indukálja a gyökér-gomba ún. arbuszkuláris mikorrhiza (AMF) gomba kapcsolatokat. A mikorrhizáció eredmé-nyeként pedig a növény nagyobb tápanyag- és vízfelvétele képes, ezáltal növekszik a növények termésprodukciója, valamint javul a stressztűrő-képessége. Tapasztala-taink alapján úgy látjuk, hogy a preparátum hatékonyan használható a mezőgazda-sági termelésben.

Köszönettel tartozunk a Cheminova FMC magyarországi vállalatának, amely kísér-letünk lefolytatásához anyagi támogatást és szaktanácsadást nyújtott.

Restricted access

Robot-asszisztált Minimál Invazív Sebészeti Rendszerek a sebészeti adattudomány korában

Robot-assisted Minimally Invasive Surgery in the age of surgical data science

Magyar Sebészet
Authors:
Tamás Haidegger
and
József Sándor

Összefoglaló. A technika folyamatos fejlődésével a robotikának és az adattudományoknak minden bizonnyal hasonló hatása lesz az invazív medicina egyes ágaira a következő 20 évben, mint a gyártástechnikára volt az elmúlt évtizedekben. A korai kép által vezetett sebészeti rendszereket és sebészrobotokat elsősorban pontosságuk és megbízhatóságuk miatt alkalmazzák, mivel segítségükkel kisebb szöveti sérülés mellett gyorsabban és biztonságosabban végezhetők el a beavatkozások, különösen az ortopéd- és idegsebészetben, ugyanakkor az igazi, globális áttörést a teleoperációs irányítás elven működő da Vinci Sebészeti Rendszernek köszönhetjük. A da Vinci neve egybeforrt a robotsebészettel, annak ellenére, hogy tucatnyi más rendszer is létezik ma már. Habár a teleoperációs Robot-asszisztált Minimál Invazív Sebészeti rendszerek esetében az eszközök irányítását mindvégig a sebész végzi a konzolon keresztül, az elmúlt években itt is egyre komolyabb szerepet kapott a preoperatív adatok integrációja, a műtéti navigációra épülő adatfúzió és a hibakompenzáció. A sebészeti döntéstámogatás és az esetleges hibák kiküszöbölése egyre nagyobb jelentőséget kap a távsebészeti alkalmazások esetén is. Alapvető fontosságúak a megfelelő algoritmusok a kommunikáció során fellépő torzítások, késleltetés és egyéb, akár rosszindulatú zavarjelek kezeléséhez. A robotos távsebészet koncepciója az amerikai NASA űrügynökségtől ered, és mind a mai napig aktívan kutatják a technológia nyújtotta további lehetőségeket, mivel a milliós számban végzett műtétekből származó adatok ma már teljesen más adattudományi módszerekkel dolgozhatók fel, így esély nyílt arra, hogy egy nap akár a lágyszöveti beavatkozásokat is autonóm sebészeti robotok hajtsák majd végre. A cikk célja megismertetni az olvasót e modern interdiszciplináris terület alapvető fogalmaival, bemutatni a fontosabb részterületeket és rendszereket. Áttekintést nyújtunk a távsebészet különböző formáiról, és képet adunk az adatvezérelt beavatkozások összetettségéről.

Summary. With the continuous development of information technology, robotics and data science will certainly have a similar impact on invasive medicine over the next 20 years as it has had on manufacturing technology in the recent decades. Early image-guided systems and surgical robots were employed in the operating room primarily for their accuracy and reliability, as they allowed for faster and safer interventions with minimal tissue damage, targeting especially orthopedics and neurosurgery. On the other hand, a real global breakthrough came with the teleoperated da Vinci Surgical System, ideal for soft tissue procedures. The success and dominance of the da Vinci has dimmed the dozens of other surgical robots already on the market. It partially originated from the teleoperation concept of Robot-Assisted Minimally Invasive Surgery, where the full control of the robotic tools is always maintained by the human operator via the console. Nevertheless, the availability of data at large brings new possibilities, e.g., the in-view integration of preoperative data, data fusion based on surgical navigation, and error compensation have become increasingly available in prototypes. Surgical decision support and the elimination/eviction of potential errors also became increasingly important in telesurgical applications. Appropriate algorithms for handling distortions, delays, and other, even malicious, interference attempts during communication are essential. The concept of robotic telesurgery originates from NASA, and even as of today they are actively exploring the additional possibilities offered by cutting-edge technology to improve surgical systems using data science methods. In the not so distant future, even soft tissue interventions will be performed by autonomous robots. The aim of this article is to present the reader the basic concepts of this modern interdisciplinary field named Computer-Integrated Surgery, and to introduce the most important robots and robotic systems. We provide an overview of the different forms of telesurgery and describe the idea and the complexity of data-driven interventions.

Restricted access

The conodont fauna published by Bóna (1976) from the Triassic of Villány Hills has been revised. It contains an association of Gondolella bifurcata, G. bulgarica and G. hanbulogi, the same as from coeval basinal deposits of the adjacent Mecsek Hills (Kovács and Rálisch-Felgenhauer, this volume), thus the Upper Pelsonian age assignment by Bóna (1976) is confirmed.

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors:
Borbála Hoffmann
,
Sándor Hoffmann
,
József Kruppa
, and
Dezső Szalay
Restricted access