Search Results

You are looking at 1 - 10 of 80 items for

  • Author or Editor: József Szabó x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Rearrangement of land resources following the political changes in Hungary has not ended yet. It is almost impossible to collect information necessary for planning activities on outer areas of settlements. The data are either distributed among various organizations where they can be found in diverse forms, or are not available at all.  Water quality protection, however, has become legally ordered concerning municipal activities around the Lake Balaton. This region is considered as the most important recreation area and tourist target in Hungary and is also affected by a number of factors providing sources to environmental conflicts. Settlements of a watershed (Tetves Creek) on the southern shoreline of Lake Balaton (Central Hungary) tendered a complex task for collecting the sources of the authentic data of the Hungarian rural areas along with systematizing and saving these data in a uniform GIS. An application using Autodesk MapGuide has been developed for Internet realization. The implemented web based GI system can be used in Internet and Intranet environment.

Restricted access

Absztrakt:

A tanulmány „A tudományos elitek és a politika (1945–1948)” című monográfia része. A témában feltártam és rangos folyóiratokban publikáltam a politikai pártoknak a különböző elit csoportokhoz: agrártudományi, bölcsész, gazdaságtudományi, jogtudományi, műszaki és természettudományi elithez való viszonyát, illetve az egyes eliteknek a tudományos életen belül játszott szerepét. A dolgozat új források felhasználásával mutatja be a különböző szakmai csoportoknak és politikai erőknek 1947–1948-ban az orvosképzés átalakítására tett javaslatait. Feltárja továbbá az orvostudományi elit helyzetét az egyetemeken és a Magyar Tudományos Akadémián. A kutatás révén így képet kapunk a háború utáni „teljes” orvostudományi elitről. Megtudjuk, hogy kik és milyen tudományos teljesítmény alapján lettek az MTA tagjai, kiket neveztek ki egyetemi tanárnak és kik lettek habilitált doktorok. A tanulmány hiányt pótló munka, a kutatók mellett szélesebb értelmiségi rétegek, elsősorban az orvosok érdeklődésére is számíthat. Orv. Hetil., 2017, 158(11), 432–437.

Restricted access

A szerkezetek széldinamikai számítása során – az Eurocode használatakor, a kvázi dinamikai számításoknál – számos, a szabályzatban definiált paramétert kell alkalmazni, amelyek értékére vonatkozóan az egyszerűbb esetekre a szabályzatban, esetleg a szélszámítással foglalkozó irodalomban találunk adatokat. Bonyolultabb esetekben a szabályzat dinamikai analízist ír elő, végső esetben a paraméterek szélcsatorna kísérletekkel való meghatározása válik szükségessé. A szélhatás számításánál alkalmazni kell az ún. erőtényezőket, amelyek bonyolultabb keresztmetszetek esetén már nem találhatók meg az előírásokban. Az aeroelasztikus instabilitások (táncolás, flutter) vizsgálatára is csak bizonyos esetekben találjuk meg a szükséges paramétereket, és sok esetben szükség lehet az igen költséges és időigényes szélcsatorna kísérletekre. A vázolt feladatok megoldásában a jövőben jelentős szerepet kaphatnak az áramlástani feladatok megoldására megjelent szoftverek. A dolgozatban elemezzük az ANSYS-FLUENT programrendszer esetleges alkalmazását a különböző paraméterek meghatározására. Bemutatunk olyan kétdimenziós áramlástani szimulációkat, amelyeket néhányan már alkalmaztak a témában, és egy teljesen új, háromdimenziós számítási eljárás kezdeti eredményeit is közöljük.

Restricted access

A talajokra vonatkozó információigény az utóbbi évtizedekben erőteljesen megnövekedett, nem csak az agrárium részéről. Az információkkal szembeni aktuális elvárás, hogy azok digitálisan és minél szélesebb körben legyenek hozzáférhetők, ezért a legfőbb talajtani információhordozó szerepét a (térbeli) talajinformációs rendszerek vették át. A hagyományos talajfelvételezés és -térképezés idő- és költségigényes. Újabb országos, térképezési munkák nem várhatók, emiatt egyre nagyobb szerepet kap a talajokról rendelkezésre álló információk mind alaposabb kiaknázása.  A hazai digitális talajtani információk között kitüntetett szerepe van a Kreybig-térképezés feldolgozása alapján kiépülő, országos, átnézetes léptékű Kreybig Digitális Talajinformációs Rendszernek (KDTIR).  Az alapját adó felvételezés, a rendelkezésre álló térképek és magyarázó füzetek sokkal több információt tartalmaznak, mint amit hagyományos módszerekkel fel lehetett dolgozni belőlük, és ami az archívum nyers digitális feldolgozása eredményeként előáll. A kialakított térbeli talajinformációs rendszer térbeli és tematikus pontosítására, finomítására, aktualizálására, illetve megbízhatóságának becslésére lehetőség van az eredeti térképi alapú talajtani információk mind alaposabb kiaknázása, megfelelő térbeli adatinfrastruktúrába illesztése és jól irányzott mintavételezéseken alapuló, újrafelvételezett adatok integrálása révén.

Restricted access

This paper sheds light on the attitudes of political parties towards the jurisprudential elite, higher educational and academic reforms during the establishment of democracy, and reveals how the legal community reacted to the political changes combined with the challenges concerning academic reform and restructuring of the Hungarian Academy of Sciences. This topic is of interest because the jurisprudential elite, like other scientific elites, was affected by the change of regime and the restructuring of the scientific community and whether there was a difference between the effect on the jurisprudential elite and other elites. This research uncovers the role played by the jurisprudential elite, a highly prestigious group retaining the oldest traditions in Hungarian scientific history, in scientific polemics following the 2nd World War and in the reform of academic institutions.

Full access

Abstract

The esport industry is emerging and constantly changing. The pandemic has had a significant impact on esport and its markets and has affected the whole ecosystem. The focus of this paper, besides esport, is simracing: due to the limitations on physical events, motorsports have had to convert their races to the digital world. The aims of the article are: (1) to identify the changes in the esport and simracing world and markets caused by the pandemic, (2) to examine the difficulties and challenges that the industry is facing, and (3) to explore the opportunities for the further development of the business. Our research methodology involved in-depth interviews with industry professionals from different backgrounds. The results show that esport and simracing need to become more economically sustainable, and changes are required in all related markets. This article identifies such opportunities. Despite the difficulties, esport will continue to be a major player in the digital world and in the world of sports.

Open access

Willow was cultivated as an energy crop in a field experiment. The brown forest soil was treated with an inorganic fertilizer (ammonium nitrate−AN: 100 kg ha -1) or with various organic or mineral soil amendments (municipal biocompost–MBC: 20 t ha −1; municipal sewage sludge compost–MSSC: 15 t ha −1; rhyolite tuff–RT: 30 t ha −1; willow ash−WA: 600 kg ha −1), or their combinations (AN+MBC; AN+RT; AN+WA, MSSC+WA) in four replications. Nineteen months after the soil treatments the macroelement-rich amendments (MBC, MSSC) enhanced the harvested fresh shoot yield most significantly (up to 41% as compared to the untreated control), and also the shoot diameter and shoot height of the willow plants. Most of the treatments enhanced the uptake of N (9.8-23.5%) and K in willow leaves, but the concentrations of P, Mg, Ca, Fe and Zn in the leaves were reduced. The toxic element (As, Cd, Pb) accumulation of willow shoots was negligible.

In a 4-year field experiment the effects of the mineral fertilizers AN and AN+calcium-magnesium carbonate (CMC) were studied on the mineral nutrition of the leaves and wood yield of black locust trees cultivated as an energy crop. The brown forest soil was treated with 300 kg ha −1 annual doses of these fertilizers as top-dressing in June 2009, May 2010 and May 2011. Both fertilizers caused a three to four times increase in the nitrate content of the upper soil soon after their application in June. By the end of the vegetation period (in December) the nitrate concentration in the soil was similar to that in the control plots. The nitrogen content of the leaf stalks (petioles) and leaves, however, was only slightly higher in the treated plots. As a trend, fertilization increased the phosphorus and reduced the calcium uptake in the leaf stalks and leaves, while the magnesium content was not influenced. In March 2012, when the whole trees were harvested, 22% or 28% higher aboveground fresh shoot weight was detected in the AN or AN+CMC treatments than in the control.

Restricted access