Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: József Szalai x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az anizotrop faanyag és faalapú anyagok törésének, ill. teherbírásának előrejelzése lényegesen bonyolultabb feladat, mint azt az izotrop anyagok esetében megszoktuk. Az anizotrop tönkremeneteli elméletek általában egy polinom összefüggést adnak meg a szilárdsági határállapot fellépésének meghatározására. A feszültségek terében a feltétel geometriailag egy (hiper)felületet jelent. Amennyiben az anyagtörvény rugalmas, rugalmas-képlékeny, rugalmas-viszkózus vagy rugalmas-képlékeny-felkeményedő tulajdonságú, bizonyítható, hogy a tönkremeneteli felület mindig konvex. Rugalmas-rideg anyagok esetében a tönkremeneteli felület „dombszerű”, minden irányban véges, de tartalmazhat konkáv részeket is. A kívülről nézve homorú felületrészek létezését a rugalmas alakváltozás energetikai elemzésével magyarázhatjuk, és a rideg törés pillanatában a Drucker-féle stabilitási posztulátum érvényességének megszűnésével igazolhatjuk.

Restricted access