Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: József Temesi x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az Európai Felsőoktatási Térség kialakítását célzó folyamat (az ún. Bologna-folyamat) fontos állomása volt 2003. szeptember közepén az európai oktatási miniszterek számára rendezett berlini konferencia. Ebben a cikkben először az előkészítés egyik fontos dokumentumcsomagjával, a résztvevő országok nemzeti jelentéseinek (National Reports) összefoglalásával foglalkozom, s ezek alapján néhány következtetést vonok le a folyamat jelenlegi állásáról a kiemelt területeken. Ezután a Berlinben kiadott kommüniké figyelemreméltó új vonásait emelem ki, visszatérve az országjelentésekből kirajzolódó képre.

Restricted access

Az új kétszintű magyar felsőoktatási képzési rendszerben is fontos szerepet játszanak a képzési és kimeneti követelmények. Ezek adják meg az alapot a szakindítások megítéléséhez és az intézményi tantervek kidolgozásához. A cikkben a követelményeket hierarchikus rendszerben látjuk jól megvalósíthatónak: az általános és a képzési ágakhoz tartozó leírásokat követik az intézményi szintű szakleírások. Mindezek lényegi eleme a kimeneti oldalra történő koncentrálás, a kompetenciákra építés. A cikk utolsó részében ajánlásokat fogalmazunk meg a képzési és kimeneti követelmények formai megvalósításához.

Restricted access

[Előszó a magyar felsőoktatás módszertani kérdéseivel foglalkozó cikkekből összeállított számhoz.]

Restricted access