Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Jenő Demeczky x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány egy nagy, nemzetközi számítástechnikai vállalat terminológiai rendszerének kialakítását vázolja. Elsősorban az általános érvényű célokat és az elérésük érdekében kifejlesztett gyakorlati eljárásokat mutatja be. A globalizációs folyamatok ma már a gazdaság, a társadalom és a kultúra szinte minden tevékenységi formáját érintik, ezért egyre nagyobb jelentősége lesz a nyelvek és kultúrák közötti megértést segítő honosításnak, idegen szóval, a lokalizációnak. Politikai és gazdasági érdekek mentén sokszorosan megosztott világunkban a helyes alapelvek szerint, a fordítás és a honosítás sajátos szempontjait is szemmel tartó, modern eszközökkel végzett terminológiai munka alapfeltétele a szakemberek sikeres kommunikációjának. Az IBM terminológiai rendszerének rövid ismertetése kitér a forrásnyelvi és célnyelvi terminológia közti különbségekre, és a terminológiai adatbázisok számítógépes eszköztárára.

Restricted access

Absztrakt

A terminológiai munka értelmét a nyereségérdekelt vállalkozások vezetői egyre nagyobb számban ismerik föl, ám a terminológiai munkafolyamat hasznáról már jóval kevesebbet tudnak, ezért amikor arról döntenek, hogy vállalkozásuknál bevezetik-e a rendszeres, szervezett terminológiai munkát (a terminológiai munkafolyamatot), a szokásos pénzügyi-gazdasági megfontolások helyett inkább a minőség javítása, a vállalkozás hírnevének megőrzése és ehhez hasonló egyéb érvek alapján döntenek. Ebben a cikkben kimutatom, hogy a terminológiai munka gazdasági haszna számítható, és a terminológiai munkafolyamat költségeit és hasznát egybevetve gazdasági szempontból is ésszerűen megalapozható a bevezetéséről hozott döntés. Először a minőségirányítás pénzügyi és gazdasági mutatói alapján elemzem a terminológiai munkát, majd négy esettanulmányt mutatok be a különféle megvalósítási modellek számítási módszereinek szemléltetésére.

Restricted access