Search Results

You are looking at 1 - 10 of 31 items for

  • Author or Editor: Judit Farkas x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

“There are no recipes”

An anthropological assessment of nutrition in Hungarian ecovillages

Acta Ethnographica Hungarica
Author:
Judit Farkas

Nutrition, as a fundamental human need as well as a manifestation of a social and cultural function, has always been the focus of ethnographic and anthropological research. Various concepts – sometimes radically different and at odds with each other – have emerged in modern societies to define food that can be considered safe. These include various nutritionrelated movements. Like all social movements, these movements also act as a signaling system: they emerge as a reaction to a societal problem, and the problems they reflect as well as the attempts to formulate solutions also indicate the social dilemmas of the era. Such is the thematization of ecological crisis in recent times.

The ecovillage is a specific type of settlement created in response to an ecological, economic and social crisis. The pursuit of an environmentally friendly way of life and self-sufficiency is also reflected in the food culture of ecovillagers, providing an interpretation of safe food deeply embedded in the ecological discourse. The study presents the considerations that govern the foodways of ecovillagers and how these manifest in practice (from farm to table), analyzing it in a framework of interpretation that places the ecovillages in a broader social context. First, the author briefly presents the ecovillages and the specific community being studied. Next, she sets forth the risk and crisis concept providing the framework of interpretation, and outlines the food movements that respond to it. Finally, she turns to the description and analysis of the specific ethnographic material, the modalities of preparing for an ecological crisis, the relationship and significance of biodiversity and gastrodiversity, and demonstrates the role attributed to the community as an institution in this process.

Restricted access

Although the ecovillage-movement is a relatively new phenomenon (it was first formalised in the 1990s), the initiatives, which aim to integrate, do have a much longer history. The author of this article has been studying ecovillages since 2008. As a cultural anthropologist, her focus lies in the socio-cultural dimensions of the ecovillage-movement. In the present paper the history and roots of the movement are covered by positioning eco-villages within both the history of the broader environmental movement and that of intentional communities; the international and Hungarian history of the ecovillage-movement is presented; and, last but not least, an interpretation is given of the Hungarian ecovillages in the context of rural migration processes. The picture drawn up here is not intended to be an exhaustive one, since the ecovillage-phenomenon can be presented from numerous different perspectives. Yet, the paper clearly demonstrates the multiple embeddedness of the movement, and provides an insight into the aspirations of ecovillage inhabitants and the current functioning of ecovillages.

Restricted access

Abstract

The basic goal of ecovillages is to create a sustainable lifestyle and community. Many residents of Hungarian ecovillages consider traditional peasant culture the example of an ecological lifestyle; for them, traditional peasant ecological knowledge and practice is an important reference point. Therefore, the pursuit of ecological ideology and an eco-conscious, sustainable way of life naturally leads ecovillagers to peasant material culture. In this study, I present the revival of handicraft heritage in rural eco-communities. I provide an insight into how traditional artifact-making activities come to life, how the old tools of Hungarian peasant culture are used, collected, and copied, and I present the place and interpretation of these old trades and their masters in these communities. The study is based on my ethnographic-anthropological research conducted in Hungarian ecovillages since 2007.

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Zsófia Németh
,
Róbert Urbán
,
Judit Farkas
,
Emmanuel Kuntsche
, and
Zsolt Demetrovics

Háttér: Az alkoholmotiváció kutatása mindeddig kevés figyelmet kapott Magyarországon. Jelen tanulmány célja, hogy ismertesse az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdőív hosszú (DMQ-R-HU) és rövid (DMQ-R-SF-HU) változatának hazai alkalmazásáról szóló tapasztalatokat. Módszer és minta: Egyéb, az alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó kérdésekkel kiegészítve egy középiskolás (N=922, átlagéletkor=16,6, szórás=1,44), valamint egy egyetemista (N=346, átlagéletkor=21,6, szórás=2,61) mintán alkalmaztuk a DMQ-R-HU kérdőívet. Mivel a konfirmációs faktorelemzés eredménye nem volt kielégítő, így a DMQ-R-SF-HU illeszkedését is megvizsgáltuk. Ezt követően a DMQ-R-SF-HU alkalmazhatóságát egy harmadik, speciális populációs, fiatal felnőtt mintán (N=390 fő, átlagéletkor=23,6, szórás=4,4) is ellenőriztük. Ezen vizsgálat további célja az volt, hogy a korábbi nemzetközi vizsgálatoktól eltérően egy idősebb, rekreációs mintán is vizsgáljuk a kérdőív alkalmazhatóságát. A vizsgálatok során a motivációk és az alkoholhasználati indikátorok közötti kapcsolatot a többváltozós strukturális egyenlet modelljeinek segítségével elemeztük. Eredmények: Az alkoholmotivációk átlagértékeinek rangsora mindhárom minta esetében ugyanúgy alakult (szociális > fokozásos > megküzdéses > konformitás). A motivációk és az alkoholhasználati indikátorok közötti kapcsolatokat vizsgálva az egyetemisták esetében a fokozásos motivációk jelezték előre az alkoholfogyasztás és a részegség gyakoriságát, a középiskolások esetében a szociális és konformitás motivációk jelezték előre az alkoholfogyasztás gyakoriságát, a konformitás és fokozásos motivációk pedig a részegség gyakoriságát. A fiatal felnőtt rekreációs populációban is a szociális motivációk jelezték előre az alkoholfogyasztás gyakoriságát, míg a részegség gyakoriságát mind a négy motiváció megbízhatóan előrejelezte. Az alkoholhasználattal összefüggő problémáknak a megküzdéses motiváció volt minden esetben a szignifikáns magyarázója a fiatal felnőttek között. Ezen kívül a szociális motiváció az iskolai, illetve munkahelyi problémákat, a konformitás motiváció pedig a verekedést jelezte előre. Következtetések: A DMQ-R-SF-HU kiváló statisztikai tulajdonságai és illeszkedési mutatói miatt széles körben, különböző sajátosságokkal bíró mintákon jól alkalmazható kérdőív. Az alkoholmotivációk fontos előrejelzői az alkoholfogyasztás különböző indikátorainak. Az eltérő korosztályokban eltérő motivációk játszanak kitüntetett szerepet, amelyek figyelembe vétele a prevenció során meghatározó jelentőséggel bírhat.

Restricted access

Neurológiai tüneteket okozó double-hit lymphoma

Double-hit lymphoma with neurological symptoms

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Judit Csomor
,
Gergő Papp
,
Csilla Hornyák
, and
Péter Farkas
Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Szabolcs Szappanos
,
Róbert Farkas
,
Zoltán Lőcsei
,
Zoltán László
,
Judit Kalincsák
,
Szabolcs Bellyei
,
Zsolt Sebestyén
,
László Csapó
,
Klára Sebestyén
,
Judit Halász
,
Zoltán Musch
,
Tamás Beöthe
,
László Farkas
, and
László Mangel

Bevezetés: A prosztatarák az idősebb életkor és a fejlett világ daganatos megbetegedése. Lokalizált prosztatarák esetében a műtéti ellátás mellett komoly szerepe van a definitív sugárkezelésnek. Célkitűzés: A szerzők intézetében telepített Novalis TX gyorsító segítségével úgynevezett intenzitásmodulált sugárterápia, annak dinamikus ívbesugárzással elvégzett formája, illetve verifikáció során háromdimenziós lágy szöveti képellenőrzést biztosító, integrált kilovoltos cone-beam komputertomográfiával végzett képvezérelt sugárterápia került bevezetésre, amely módszerekkel szerzett első tapasztalataikat ismertetik a szerzők. Módszer: 2011 decembere és 2013 februárja között, dóziseszkalációt követően, 102 dinamikus ívbesugárzással elvégzett kezelést végeztek, majd 10-10 szelektált, alacsony és magas kockázatú betegnél (átlagéletkor 72,5 év) elkészítették a háromdimenziós konformális besugárzási terveket is. Azonos célterület-lefedettség mellett összevetették a rizikószervek dózisterhelését. Eredmények: A dinamikus ívbesugárzással elvégzett kezelések mellett a rizikószervek szignifikánsan alacsonyabb dózisterhelését érték el, amelyet a kedvező korai mellékhatásprofil is alátámaszt. Következtetések: Az intenzitásmodulált sugárterápia dinamikus ívbesugárzással elvégzett formája biztonsággal alkalmazott standard kezelési módozattá vált a szerzők intézetében. Késői mellékhatások és lokális kontroll további vizsgálata szükséges. Orv. Hetil., 2014, 155(32), 1265–1272.

Restricted access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors:
Judit Perjéssy
,
Ferenc Hegyi
,
Magdolna Nagy-Gasztonyi
,
Rita Tömösközi-Farkas
, and
Zsolt Zalán

Abstract

Nowadays, demand for products which beyond the overall nutritional value have a feature that protects the consumer health, have increased. Several studies have proved that fruit juices can become a suitable carrier or medium for probiotic organisms. Therefore, the aim of our study was to investigate the possibility of the probiotication of sour cherry juice (SCJ) by fermentation with probiotic starter culture. During the fermentation 9 Lactobacillus strains were used and Újfehértói fürtös sour cherry species as raw material. To reach the recommended probiotic cell count we investigated the pH adjustment, supplementation of nutrients, the effect of dilution, and strain adaptation to SCJ. In our study the properties of the strains – such as reproduction and metabolism – and its effect on the raw material were investigated. A significant difference was observed between the number of viable cells of certain Lactobacillus strains, that is important in point of view of the development of probiotic-containing products. Furthermore, the lactic acid fermented SCJ can enhance the polyphenol content and antioxidant activity to promote the health of consumers.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Klaudia Farkas
,
Gabriella Terhes
,
Judit Deák
,
Anita Bálint
,
Ferenc Nagy
,
Zoltán Szepes
,
Tibor Wittmann
, and
Tamás Molnár

Bevezetés: Az inaktivált influenzavírus elleni védőoltás évente javasolt az immunszupprimált gyulladásos bélbetegek számára. Cél: A szerzők célja volt, hogy megvizsgálják a szezonális influenzavírus elleni védőoltás hatására kialakuló immunválasz mértékét immunszuppresszív terápiában részesülő gyulladásos bélbetegekben. Betegek és módszerek: Prospektív tanulmányukba 30, immunszuppresszív kezelésben részesülő, gyulladásos bélbetegségben szenvedő beteget vontak be. Az immunizációt (A/California/7/2009 [H1N1], A/Perth/16/2009 [H3N2], B/Brisbane/60/2008) megelőzően és egy hónappal később a betegektől vért vettek pre- és posztimmunizációs antitesttiter meghatározása céljából. A vírusspecifikus ellenanyagok kimutatása ELISA-módszerrel történt. Eredmények: A betegek oltási hajlandósága 53,3%-os volt. Mellékhatásként öt betegnél helyi, hét betegnél szisztémás tünetek jelentkeztek. Két betegnél jelentkeztek influenzaszerű tünetek, az antitesttiter-értékük nem szignifikáns mértékben emelkedett meg. Valamennyi betegben az influenzavírus elleni antitest-pozitivitás már az oltást megelőzően is kimutatható volt. Következtetések: Eredményeik valamennyi betegben megfelelő védettséget jelző antitesttiterszintet igazoltak az immunizációt megelőzően is. A védőoltás szignifikánsan nem befolyásolta a szeroprotekció mértékét és biztonságosnak bizonyult. Orv. Hetil., 2012, 153, 1870–1874.

Restricted access

The transmission route of giardiasis not yet understood and why some infected individuals remain asymptomatic while others become quite ill. The drinking water quality is supposedly responsible for the prevalence of asymptomatic Giardia duodenalis infections in different areas, therefore asymptomatic giardiasis has been investigated in three water supply areas of Hungary: three hundred stool samples from inhabitants of Budapest, Füzér and Mátrafüred were examined by immunological and molecular methods for the presence of G. duodenalis infections. Individuals were asked to fill out a validated questionnaire at the time of stool collection and the interview covered demographic data, family life, education and travel history.In Budapest and in Mátrafüred in one stool sample G. duodenalis Assemblage A, whereas in Füzér once G. duodenalis Assemblage A, once Assemblage B and twice mixed infection were detected. We found higher prevalence rate of 4% of G. duodenalis infections of asymptomatic people in the village Füzér, where the removal of the Giardia cysts of the drinking water treatment plant was not effective. This study throws a light the need to look into the possibility of other risks of Giardia infections such as water transmission routes. To our knowledge, this is the first study evaluating the prevalence of G. duodenalis infections in asymptomatic persons in Hungary.

Restricted access