Search Results

You are looking at 1 - 10 of 27 items for

  • Author or Editor: Judit Farkas x
Clear All Modify Search

Although the ecovillage-movement is a relatively new phenomenon (it was first formalised in the 1990s), the initiatives, which aim to integrate, do have a much longer history. The author of this article has been studying ecovillages since 2008. As a cultural anthropologist, her focus lies in the socio-cultural dimensions of the ecovillage-movement. In the present paper the history and roots of the movement are covered by positioning eco-villages within both the history of the broader environmental movement and that of intentional communities; the international and Hungarian history of the ecovillage-movement is presented; and, last but not least, an interpretation is given of the Hungarian ecovillages in the context of rural migration processes. The picture drawn up here is not intended to be an exhaustive one, since the ecovillage-phenomenon can be presented from numerous different perspectives. Yet, the paper clearly demonstrates the multiple embeddedness of the movement, and provides an insight into the aspirations of ecovillage inhabitants and the current functioning of ecovillages.

Restricted access

“There are no recipes”

An anthropological assessment of nutrition in Hungarian ecovillages

Acta Ethnographica Hungarica
Author: Judit Farkas

Nutrition, as a fundamental human need as well as a manifestation of a social and cultural function, has always been the focus of ethnographic and anthropological research. Various concepts – sometimes radically different and at odds with each other – have emerged in modern societies to define food that can be considered safe. These include various nutritionrelated movements. Like all social movements, these movements also act as a signaling system: they emerge as a reaction to a societal problem, and the problems they reflect as well as the attempts to formulate solutions also indicate the social dilemmas of the era. Such is the thematization of ecological crisis in recent times.

The ecovillage is a specific type of settlement created in response to an ecological, economic and social crisis. The pursuit of an environmentally friendly way of life and self-sufficiency is also reflected in the food culture of ecovillagers, providing an interpretation of safe food deeply embedded in the ecological discourse. The study presents the considerations that govern the foodways of ecovillagers and how these manifest in practice (from farm to table), analyzing it in a framework of interpretation that places the ecovillages in a broader social context. First, the author briefly presents the ecovillages and the specific community being studied. Next, she sets forth the risk and crisis concept providing the framework of interpretation, and outlines the food movements that respond to it. Finally, she turns to the description and analysis of the specific ethnographic material, the modalities of preparing for an ecological crisis, the relationship and significance of biodiversity and gastrodiversity, and demonstrates the role attributed to the community as an institution in this process.

Restricted access

Háttér: Az alkoholmotiváció kutatása mindeddig kevés figyelmet kapott Magyarországon. Jelen tanulmány célja, hogy ismertesse az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdőív hosszú (DMQ-R-HU) és rövid (DMQ-R-SF-HU) változatának hazai alkalmazásáról szóló tapasztalatokat. Módszer és minta: Egyéb, az alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó kérdésekkel kiegészítve egy középiskolás (N=922, átlagéletkor=16,6, szórás=1,44), valamint egy egyetemista (N=346, átlagéletkor=21,6, szórás=2,61) mintán alkalmaztuk a DMQ-R-HU kérdőívet. Mivel a konfirmációs faktorelemzés eredménye nem volt kielégítő, így a DMQ-R-SF-HU illeszkedését is megvizsgáltuk. Ezt követően a DMQ-R-SF-HU alkalmazhatóságát egy harmadik, speciális populációs, fiatal felnőtt mintán (N=390 fő, átlagéletkor=23,6, szórás=4,4) is ellenőriztük. Ezen vizsgálat további célja az volt, hogy a korábbi nemzetközi vizsgálatoktól eltérően egy idősebb, rekreációs mintán is vizsgáljuk a kérdőív alkalmazhatóságát. A vizsgálatok során a motivációk és az alkoholhasználati indikátorok közötti kapcsolatot a többváltozós strukturális egyenlet modelljeinek segítségével elemeztük. Eredmények: Az alkoholmotivációk átlagértékeinek rangsora mindhárom minta esetében ugyanúgy alakult (szociális > fokozásos > megküzdéses > konformitás). A motivációk és az alkoholhasználati indikátorok közötti kapcsolatokat vizsgálva az egyetemisták esetében a fokozásos motivációk jelezték előre az alkoholfogyasztás és a részegség gyakoriságát, a középiskolások esetében a szociális és konformitás motivációk jelezték előre az alkoholfogyasztás gyakoriságát, a konformitás és fokozásos motivációk pedig a részegség gyakoriságát. A fiatal felnőtt rekreációs populációban is a szociális motivációk jelezték előre az alkoholfogyasztás gyakoriságát, míg a részegség gyakoriságát mind a négy motiváció megbízhatóan előrejelezte. Az alkoholhasználattal összefüggő problémáknak a megküzdéses motiváció volt minden esetben a szignifikáns magyarázója a fiatal felnőttek között. Ezen kívül a szociális motiváció az iskolai, illetve munkahelyi problémákat, a konformitás motiváció pedig a verekedést jelezte előre. Következtetések: A DMQ-R-SF-HU kiváló statisztikai tulajdonságai és illeszkedési mutatói miatt széles körben, különböző sajátosságokkal bíró mintákon jól alkalmazható kérdőív. Az alkoholmotivációk fontos előrejelzői az alkoholfogyasztás különböző indikátorainak. Az eltérő korosztályokban eltérő motivációk játszanak kitüntetett szerepet, amelyek figyelembe vétele a prevenció során meghatározó jelentőséggel bírhat.

Restricted access
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Judit Csomor, Gergő Papp, Csilla Hornyák and Péter Farkas
Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Szabolcs Szappanos, Róbert Farkas, Zoltán Lőcsei, Zoltán László, Judit Kalincsák, Szabolcs Bellyei, Zsolt Sebestyén, László Csapó, Klára Sebestyén, Judit Halász, Zoltán Musch, Tamás Beöthe, László Farkas and László Mangel

Bevezetés: A prosztatarák az idősebb életkor és a fejlett világ daganatos megbetegedése. Lokalizált prosztatarák esetében a műtéti ellátás mellett komoly szerepe van a definitív sugárkezelésnek. Célkitűzés: A szerzők intézetében telepített Novalis TX gyorsító segítségével úgynevezett intenzitásmodulált sugárterápia, annak dinamikus ívbesugárzással elvégzett formája, illetve verifikáció során háromdimenziós lágy szöveti képellenőrzést biztosító, integrált kilovoltos cone-beam komputertomográfiával végzett képvezérelt sugárterápia került bevezetésre, amely módszerekkel szerzett első tapasztalataikat ismertetik a szerzők. Módszer: 2011 decembere és 2013 februárja között, dóziseszkalációt követően, 102 dinamikus ívbesugárzással elvégzett kezelést végeztek, majd 10-10 szelektált, alacsony és magas kockázatú betegnél (átlagéletkor 72,5 év) elkészítették a háromdimenziós konformális besugárzási terveket is. Azonos célterület-lefedettség mellett összevetették a rizikószervek dózisterhelését. Eredmények: A dinamikus ívbesugárzással elvégzett kezelések mellett a rizikószervek szignifikánsan alacsonyabb dózisterhelését érték el, amelyet a kedvező korai mellékhatásprofil is alátámaszt. Következtetések: Az intenzitásmodulált sugárterápia dinamikus ívbesugárzással elvégzett formája biztonsággal alkalmazott standard kezelési módozattá vált a szerzők intézetében. Késői mellékhatások és lokális kontroll további vizsgálata szükséges. Orv. Hetil., 2014, 155(32), 1265–1272.

Restricted access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Judit Perjéssy, Ferenc Hegyi, Magdolna Nagy-Gasztonyi, Rita Tömösközi-Farkas and Zsolt Zalán

Abstract

Nowadays, demand for products which beyond the overall nutritional value have a feature that protects the consumer health, have increased. Several studies have proved that fruit juices can become a suitable carrier or medium for probiotic organisms. Therefore, the aim of our study was to investigate the possibility of the probiotication of sour cherry juice (SCJ) by fermentation with probiotic starter culture. During the fermentation 9 Lactobacillus strains were used and Újfehértói fürtös sour cherry species as raw material. To reach the recommended probiotic cell count we investigated the pH adjustment, supplementation of nutrients, the effect of dilution, and strain adaptation to SCJ. In our study the properties of the strains – such as reproduction and metabolism – and its effect on the raw material were investigated. A significant difference was observed between the number of viable cells of certain Lactobacillus strains, that is important in point of view of the development of probiotic-containing products. Furthermore, the lactic acid fermented SCJ can enhance the polyphenol content and antioxidant activity to promote the health of consumers.

Open access
Acta Biologica Hungarica
Authors: Z. Farkas, J. Márki-Zay, Judit Kucsera, Cs. Vágvölgyi, W. Golubev and Ilona Pfeiffer

Wickerhamomyces anomalus VKM Y-159 strain produces two types of toxin designated as WAKT a and WAKT b, encoded by chromosomal genes. The WAKT a toxin is heat-labile, pronase sensitive acting in pH range 3–4 affecting on several yeasts including pathogenic Candida species while the WAKT b toxin is protease- and thermo-resistant, acting in pH range 3–7 on two species, Candida alai and Candida norvegica. The rapid decrease of the number of viable cells after toxin treatment demonstrates that both toxins have cytocidic effect.

Restricted access

Extracellular β-glucosidase activity of 94 strains, representing 24 species of the genera Gilbertella, Mucor, Rhizomucor , and Rhizopus was evaluated in submerged culture and under solid state fermentation on wheat bran. Gilbertella persicaria G1 isolate showed the highest activity (70.9 U ml −1 ) followed by other Gilbertella (58.6–59.0 U ml −1 ) and Rhizomucor miehei isolates (29.2–42.0 U ml −1 ). Optimum temperature for enzyme production was 25 °C for Gilbertella and Mucor , and 30 °C for Rhizomucor and Rhizopus strains. Enzymes of R. miehei strains proved to be thermotolerant preserving up to 92.8% residual activity after heating to 75 °C in the presence of cellobiose substrate. Enzymes of Mucor racemosus f. chibinensis, R. miehei and Rhizopus microsporus var. oligosporus strains were activated at acidic condition (pH 4). Glucose was a strong inhibitor for each fungal β-glucosidase tested but some of them showed ethanol tolerance up to 20% (v/v). Ethanol also activated the enzyme in these strains suggesting glycosyl transferase activity.

Restricted access
Acta Biologica Hungarica
Authors: András Kerchner, Judit Darók, Ivett Bacskay, Attila Felinger, Gábor Jakab and Ágnes Farkas

The family Solanaceae includes several melliferous plants, which tend to produce copious amounts of nectar. Floral nectar is a chemically complex aqueous solution, dominated by sugars, but minor components such as amino acids, proteins, flavonoids and alkaloids are present as well. This study aimed at analysing the protein and alkaloid profile of the nectar in seven solanaceous species. Proteins were examined with SDS-PAGE and alkaloids were analyzed with HPLC. The investigation of protein profile revealed significant differences in nectar-protein patterns not only between different plant genera, but also between the three Nicotiana species investigated. SDS-PAGE suggested the presence of several Nectarin proteins with antimicrobial activity in Nicotiana species. The nectar of all tobacco species contained the alkaloid nicotine, N. tabacum having the highest nicotine content. The nectar of Brugmansia suaveolens, Datura stramonium, Hyoscyamus niger and Lycium barbarum contained scopolamine, the highest content of which was measured in B. suaveolens. The alkaloid concentrations in the nectars of most solanaceous species investigated can cause deterrence in honeybees, and the nectar of N. rustica and N. tabacum can be considered toxic for honeybees.

Restricted access