Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Judit Halász x
Clear All Modify Search

Claudin-5 is an endothelium-specific tight junction protein. The aim of the present study was to detect the expression pattern of this molecule in intact pancreatic tissues and in well-differentiated and poorly differentiated pancreatic acinar cell carcinomas from dogs by the use of cross-reactive humanised anticlaudin-5 antibody. The necropsy samples taken from dogs included 10 nonneoplastic pancreatic tissues, 10 well-differentiated pancreatic acinar cell carcinomas, 10 poorly differentiated pancreatic acinar cell carcinomas, 5 intrahepatic metastases of well-differentiated and 5 intrahepatic metastases of poorly differentiated acinar cell carcinomas. A strong lateral membrane claudin-5 positivity was detected in exocrine cells in all intact pancreas samples. The endocrine cells of the islets of Langerhans and the epithelial cells of the ducts were negative for claudin-5. The endothelial cells of vessels and lymphatic channels in the stroma of the intact pancreas showed strong membrane positivity for this claudin. All well-differentiated exocrine pancreas carcinomas and all poorly-differentiated pancreatic acinar cell carcinoma samples showed a diffuse loss of claudin-5 expression. The claudin-5-positive peritumoural vessels and lymphatic channels facilitated the detection of vascular invasion of the claudin-5-negative cancer cells. In liver metastasis samples, the pancreatic carcinomas were negative for claudin-5. It seems that the loss of expression of claudin-5 may lead to carcinogenesis in canine exocrine pancreatic cells.

Restricted access

Absztrakt:

A hypothalamohypophysealis rendszer fejlődési rendellenességei klinikai megjelenésükben sokszínű hypophysiselégtelenséggel járhatnak. Ezen fejlődési rendellenességek jelentős részét a hypophysis organogenezisét szabályozó transzkripciós faktorok genetikai hibái okozhatják. Az agyalapi mirigy fejlődésének korai szakaszában expresszálódó transzkripciós faktorokat kódoló gének mutációi olyan összetett fejlődési rendellenességekhez vezethetnek, amelyekben a hypopituitarismushoz egyéb központi idegrendszeri malformációk is társulnak. Az organogenezis későbbi szakaszát szabályozó transzkripciós faktorok genetikai eltérései jellemzően többszörös, ritkán izolált agyalapi mirigy hormonhiányt okoznak extrahypophysealis manifesztáció nélkül. A hypophysistranszkripciós faktorok genetikai defektusainak azonosítása segítséget adhat a hormonhiányok előrejelzésében és az érintett családtagok szűrésében. Egyes hypophysistranszkripciós faktorok expressziója felnőttkorban is kimutatható, aminek fontos klinikai jelentősége van a hypophysisadenomák WHO által ajánlott új rendszerű, ezen faktorok expresszióját is figyelembe vevő osztályozásában. Orv Hetil. 2018; 159(7): 278–284.

Open access

The solid-state ion-exchange procedures of zeolites with Cu2+, Ni2+, Fe2+ and Co2+ salts can be resulted in prosperous catalysts for NO decomposition. Reactions taking place in solid-state between four transition metal cholirides and H-ZS-5 zeolite were investigated by means of a derivatograph. The results showed that irreversible consumption of surface -OH groups occurred with simultaneous bonding of the transition metal in the zeolite channel structure.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ágnes Koppán, Katalin Eklicsné Lepenye, Renáta Halász, Judit Sebők, Eszter Szemán, Zsuzsanna Németh and Szilárd Rendeki

Absztrakt:

Bevezetés: A XXI. századi orvosképzés kihívásaira adott egyik válasz a szimulációs oktatás, amely hozzájárul az orvostanhallgatók klinikai készségeinek hatékony fejlesztéséhez, csökkentve a klinikusok és a kórházi betegek terheit. Célkitűzés: A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán létrehoztunk egy szimulációs oktatási programot a MediSkillsLab intézményén belül, ahol célul tűztük ki az orvostanhallgatók anamnézisfelvételi és szakmai kommunikációs készségeinek interdiszciplináris formában történő hatékony fejlesztését. Módszer: A kurzust a korábbi évek magyar orvosi szaknyelvi oktatása során szerzett tapasztalataink mellett nemzetközi példák felhasználásával hívtuk életre. Módszerül az Amerikában már az 1960-as években elterjedt Standardized Patient Programot választottuk. Eredmények: Az újdonság egyrészt a program hazai, elsőkénti bevezetésében, másrészt interdiszciplinárissá tételében rejlik. Az órákon szakorvosok, nyelvészek, színész-páciensek és orvostanhallgatók együttműködésével fejlődik a hallgatók szakmai, szaknyelvi és kommunikációs kompetenciája. Következtetés: A kurzust teljesítő diákokkal készített interjúk megerősítik a módszer létjogosultságát, amelynek eredményeként a betegekkel eredményesebben kommunikáló orvosok kezdhetik meg klinikai munkájukat. Orv Hetil. 2017; 158(26): 1022–1027.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Csaba Jakab, Judit Halász, Attila Szász, Enkhjargal Batmunkh, András Kiss, Zsuzsa Schaff, Miklós Rusvai, Péter Gálfi and Janina Kulka

The recently identified claudins are dominant components of tight junctions, responsible for cell adhesion, polarity and paracellular permeability. Certain claudins have been shown to have relevance in tumour development. The aim of the present study was to analyse the expression of claudin-1,-2,-3,-4,-5,-7 and-10 in normal canine mammary glands. Samples from the inguinal mammary regions of 20 non-castrated, 1–13 years old female dogs were studied. Immunohistochemical analysis was performed on conventional specimens and tissue microarrays. The results of the immunohistochemical reactions detecting claudins in tissue sections were photodocumented. The immunoreactivity of claudins was quantitatively analysed on digital images using Leica QWin morphometry software. Intense membranous immunolabelling was found for claudin-1,-3 and-7, intense membranous with non-granular cytoplasmic immunolabelling for claudin-2, moderate membranous immunolabelling for claudin-4 and-5, and weak membranous immunolabelling for claudin-10. The occurrence of tight junctions was confirmed by ultrathin section electron microscopy. The available data suggested that claudins might be proteins preserved throughout the evolution of mammals. The results of our study support the concept that they are indeed preserved, since the same type of claudins, in identical distribution, could be detected in our canine mammary tissue samples as could be found in human mammary tissue.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Csaba Jakab, Judit Halász, András Kiss, Zsuzsa Schaff, Attila Szász, Miklós Rusvai, Zsolt Abonyi Tóth and Janina Kulka

In our recent investigation, angiogenesis was evaluated and quantified by immunohistochemical evaluation of microvessel density (MVD) using claudin-5 (CLDN-5) as a marker for vascular endothelium in 67 canine mammary gland tumours. Computer image analysis was used to measure the intratumoural MVD. Higher intratumoural MVD was detected in malignant simple neoplasms compared with benign tumours. Furthermore, the results of MVD were correlated with histological grade, higher grades being accompanied by higher MVD. In simple adenomas and grade I tubular-tubulopapillary simple carcinomas the intratumoural microvessels were wide and regular in shape with evident erythrocytes in their lumen. In grade III solid carcinomas the microvessels were smaller, less regular and had irregular shape, often without a distinct lumen, and isolated endothelial cells were frequently present. In the complex carcinomas MVD was low and the intratumoural microvessels were mostly irregular in shape without a distinct lumen. The evaluation of MVD by CLDN-5 immunohistochemistry may give useful additional information on the angiogenic potential of breast cancers in dogs.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Szabolcs Szappanos, Róbert Farkas, Zoltán Lőcsei, Zoltán László, Judit Kalincsák, Szabolcs Bellyei, Zsolt Sebestyén, László Csapó, Klára Sebestyén, Judit Halász, Zoltán Musch, Tamás Beöthe, László Farkas and László Mangel

Bevezetés: A prosztatarák az idősebb életkor és a fejlett világ daganatos megbetegedése. Lokalizált prosztatarák esetében a műtéti ellátás mellett komoly szerepe van a definitív sugárkezelésnek. Célkitűzés: A szerzők intézetében telepített Novalis TX gyorsító segítségével úgynevezett intenzitásmodulált sugárterápia, annak dinamikus ívbesugárzással elvégzett formája, illetve verifikáció során háromdimenziós lágy szöveti képellenőrzést biztosító, integrált kilovoltos cone-beam komputertomográfiával végzett képvezérelt sugárterápia került bevezetésre, amely módszerekkel szerzett első tapasztalataikat ismertetik a szerzők. Módszer: 2011 decembere és 2013 februárja között, dóziseszkalációt követően, 102 dinamikus ívbesugárzással elvégzett kezelést végeztek, majd 10-10 szelektált, alacsony és magas kockázatú betegnél (átlagéletkor 72,5 év) elkészítették a háromdimenziós konformális besugárzási terveket is. Azonos célterület-lefedettség mellett összevetették a rizikószervek dózisterhelését. Eredmények: A dinamikus ívbesugárzással elvégzett kezelések mellett a rizikószervek szignifikánsan alacsonyabb dózisterhelését érték el, amelyet a kedvező korai mellékhatásprofil is alátámaszt. Következtetések: Az intenzitásmodulált sugárterápia dinamikus ívbesugárzással elvégzett formája biztonsággal alkalmazott standard kezelési módozattá vált a szerzők intézetében. Késői mellékhatások és lokális kontroll további vizsgálata szükséges. Orv. Hetil., 2014, 155(32), 1265–1272.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Márton Doleschall, Dóra Török, Katalin Mészáros, Andrea Luczay, Zita Halász, Krisztina Németh, Nikolette Szücs, Róbert Kiss, Judit Tőke, János Sólyom, György Fekete, Attila Patócs, Péter Igaz and Miklós Tóth

Absztrakt:

A congenitalis adrenalis hyperplasiát 7 monogénes genetikai betegség összességének tekintjük, melyekből az egyik a szteroid-21-hidroxiláz-deficientia. A congenitalis adrenalis hyperplasia összes kóroki génje a mellékvese szteroidogenezisében vesz részt. A szteroid-21-hidroxiláz-deficientia autoszomális recesszív betegség, amelyért a szteroid-21-hidroxilázt kódoló gén mutációi a felelősek. A szteroid-21-hidroxiláz gén mutációi a congenitalis adrenalis hyperplasiás esetek 95%-át okozzák. Bár az enyhe tünetekkel együtt járó nem-klasszikus szteroid-21-hidroxiláz-deficientiát ritkán diagnosztizálják, a klasszikus szteroid-21-hidroxiláz-deficientia az aldoszteron- és a kortizolelválasztás elégtelensége miatt életveszélyes sóvesztő és adrenalis krízissel járhat együtt. A klasszikus típus élethosszig tartó szteroidpótlást igényel, amely cushingoid mellékhatásokkal járhat együtt, illetve a betegség talaján jellemző komorbiditások szintén kialakulhatnak. A betegek életminősége csökkent, mortalitásuk többszöröse a betegségben nem szenvedő populációnak. A betegség diagnosztikája, következményei és a betegek egész életét végigkísérő klinikai ellátás multidiszciplináris megközelítést kíván: a gyermekgyógyászat, a belgyógyászat, az endokrinológia, a laboratóriumi medicina, a genetikai diagnosztika, a sebészet, a szülészet-nőgyógyászat és a pszichológia szakembereinek együttes munkáját igényli. Orv Hetil. 2018; 159(7): 269–277.

Open access