Search Results

You are looking at 1 - 10 of 87 items for

  • Author or Editor: Judit Nagy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A krónikus vesebetegségek több mint három hónapja fennálló, a vese strukturális és funkcionális károsodásával járó heterogén betegségek. A krónikus vesebetegségek napjainkban már népbetegségnek tekinthetőek, amelyek világszerte a felnőtt lakosság 10–16%-át érintik. A betegek száma folyamatosan nő. A szerző összefoglalja a krónikus vesebetegségek epidemiológiáját, fogalmát és új osztályozását, a krónikus vesebetegségek kialakulásának, progressziójának és szövődményeinek modelljét, valamint a betegség kimenetelének kedvező befolyásolási lehetőségeit. Orv. Hetil., 2013, 154, 43–51.

Restricted access

In vitro shoot multiplication of Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. was tested on media containing benzyladenine, benzyladenine riboside, kinetin, zeatin, meta-topolin or 2-isopentenyladenine in different concentrations. We observed the proliferation rate, the length of shoots, rate of callus formation, and the presence of the hyperhydricity. The highest proliferation rate (13.17) was obtained on medium supplemented with 5.0 μM benzyladenine, however, the leaves were hyperhydrated at this concentration of benzyladenine, therefore for shoot multiplication lower (1.0 μM BA) concentration of benzyladenine is suggested. The longest shoots were achieved using 1.0 μM 2-iP. At this treatment 100% rooting was found, therefore the stage of rooting is omissible using 1.0 μM 2-iP during the multiplication. This in vitro propagation protocol should be useful for conservation as well as mass propagation of this plant species.

Restricted access

A hajas sejtes leukémia olyan érett B-sejtes non-Hodgkin-lymphoma, amelyet egyedi klinikai, morfológiai és immunfenotípusbeli sajátosságok jellemeznek. A betegséget splenomegalia, progresszív pancytopenia és relatív indolens lefolyás kíséri. A diagnózis megszületése után a klinikai stádiumtól függ, hogy a „watchful waiting” stratégiát választjuk, avagy azonnali kezelés szükséges. Az első vonalban javasolt purin-nukleozid analógokkal (cladribin, pentostatin) akár több évtizedig tartó komplett remisszió is elérhető. A hajas sejtes leukémia néha igen komoly differenciáldiagnosztikai kérdéseket felvető betegség. A pontos diagnózis igen nagy horderejű, hiszen a rokon kórképek prognózisa és kezelése nagymértékben különbözik a hajas sejtes leukémiáétól. Ezért volt kiemelkedő fontosságú az a felismerés, hogy létezik olyan genetikai elváltozás, amely e betegségek elkülönítő diagnózisában döntő értékű. A BRAF gén V600E szomatikus mutációja hajas sejtes leukémiában szenvedő betegek csontvelői mintáiból izolált DNS-ben minden esetben jelen van, míg a rokon kórképekre ezen mutáció hiánya a jellemző. A szerzők a mutáció felismerésének és a mutációvizsgálat alkalmazásának jelentőségét foglalják össze. Orv. Hetil., 2013, 154, 123–127.

Open access

Az akut szívizominfarktus kezelési stratégiája alapvetően megváltozott az elmúlt időszakban. Továbbra is vita tárgya a két reperfúziós stratégia, a primer percutan coronariaintervenció és a fibrinolízis összehasonlítása. Ha primer percutan coronariaintervenció elérhető, akkor ez a választandó kezelési stratégia ST-szegment-elevációval járó myocardialis infarctusban. Cél: Jelen cikkben a Szombathely városból ST-szegment-elevációval járó akut szívinfarktussal kórházba került betegek 3 hónapos halálozását vizsgáltuk. Módszer: Két időszakot hasonlítottunk össze, 2005-öt, amikor nem volt helyben percutan coronariaintervencióra alkalmas szívkatéteres laboratórium és 2008-at, amikor helyben rendelkezésre állt a primer percutan coronariaintervenció. Eredmények: A 12 órás ischaemiás időszaknál rövidebb betegcsoportban a 3 hónapos halálozás 2008-ban lényegesen alacsonyabb volt a 2005-ös évhez képest (3,6% versus 15,6%). Elsősorban a fibrinolízissel kezelt betegcsoport magas, három hónapos mortalitása volt felelős a különbségért. Ugyancsak fontos, hogy 2008-ban csökkent a 12 órán túli betegek aránya 2005-höz képest. Következtetés: A szívkatéteres labor létrehozása kedvező hatással volt Szombathely város ST-elevációs infarktusos betegeinek kórlefolyására.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Judit Hallay
,
Dániel Nagy
, and
Béla Fülesdi

A kórházi kezelést igénylő betegek malnutritiója jelentősen és előnytelenül befolyásolja a betegek gyógyulását. Ezért a beteg állapotától, betegségének természetétől, a kockázati tényezőktől függő mesterséges, kiegyensúlyozott fehérje- és energiaigényt biztosító táplálást kezdünk lehetőleg enteralis úton. Így a műtétre várók, a daganatos betegek, a szociálisan rászorulók a tervezett beavatkozások előtt már roborálásban részesülhetnek. A cél: rövid, hatékony kezelés és gyors rehabilitáció. Jelen közlemény az enteralis táplálással kapcsolatos legfontosabb klinikai és gyakorlati szempontokat foglalja össze. Orv. Hetil., 2014, 155(51), 2028–2033.

Restricted access

The Christian Museum in Esztergom preserves an epitaph depicting the Death of the Virgin Mary. The panel painting, dated by its inscription to 1498, was ordered by Stephan Geinperger, then burgher of Wiener Neustadt, for his deceased wife, Dorothea Gerolt. The donor’s name was for a long time misread as “Heinperger”, thus hindering his identification. The correct transcription made it possible to reveal information about the person of the donor and detect his family and their kinship network in the contemporary written documents. Based on the inscription and the archival material in Wiener Neustadt, Knittelfeld, Nuremberg, Passau and other related towns, the lives of Geinperger and his wife could be reconstructed and a stepfamily could be identified. In addition, the original placement of the epitaph was determined as was the social topography of the related families in Wiener Neustadt, including their economic and social importance. Moreover, art historical analysis placed the painting in the artistic milieu of the wider region.

Restricted access

Absztrakt:

Az IgA-nephropathia immunológiai eredetű krónikus glomerulonephritis, amelyet a klinikai kép és a kimenetel nagy változatossága jellemez. A betegség végstádiumú veseelégtelenségig progrediálhat a betegek 25%-ában. Ezért fontos, hogy a progresszióra hajlamos betegeket korán felismerjük. A legfontosabb progressziós rizikófaktorok a perzisztáló proteinuria, hypertonia, csökkent vesefunkció és bizonyos szövettani elváltozások. A jelenleg ajánlott kezelést a 2012-es KDIGO Clinical Practice Guideline foglalja össze. A meglevő rizikófaktorok alapján minden betegnek speciális vesevédő terápiát javasolnak (elsősorban renin-angiotenzin rendszert blokkolókat). A guideline-ban a szteroid/immunszuppresszív kezelés javaslata alacsony szintű evidenciákra alapozott. Újabban három vizsgálatot szerveztek a speciális vesevédő kezelésekkel együtt adott szteroid/immunszuppresszív kezelés előnyével és rizikójával kapcsolatban. A STOP-IgAN vizsgálatban a szisztémás szteroid/immunszuppresszív kezelés szignifikánsan csökkentette a proteinuriát, de nem állította meg az IgA-nephropathia progresszióját. A TESTING vizsgálatban a szisztémás szteroidterápia szignifikánsan csökkentette a proteinuriát és a progressziót is. Azonban a vizsgálatot idő előtt le kellett állítani a számos súlyos mellékhatás miatt. A budesonidkezelést a NEFIGAN vizsgálatban a bélnyálkahártya immunrendszerének az IgA-nephropathia patogenezisében felvetett szerepe sugallta. A budesonid elsősorban a distalis vékonybélben és a colonban felszabaduló szteroid, amely csökkentette a proteinurát, miközben a vesefunkció változatlan maradt. A számos mellékhatás miatt esetenként leállított kezelés a budesonid szisztémás hatását is felveti. További vizsgálatok szükségesek arra vonatkozóan, hogy mely betegeket kezeljünk szteroid/immunszuppresszív szerekkel a specifikus vesevédő kezelés után és mellett. Orv Hetil. 2017; 158(49): 1946–1952.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Ismert, hogy a fej-nyak daganat miatt műtéten átesett betegek rehabilitációja átfogóan és szignifikánsan javítja ezeknek a betegeknek az életminőségét. Célkitűzés: Célunk volt felmérni, hogy a műtétet és a rehabilitációt követő életminőség-javulásban van-e eltérés a dohányzó és nem dohányzó betegeknél. Módszer: Az EORTC H&N 35 kérdőív segítségével két alkalommal mértük fel 38, fej-nyaki tumor miatt operált (dohányzó és nem dohányzó), majd saját osztályunkon rehabilitált beteg életminőségét, először a műtét után (a gyógyulást követően), majd a rehabilitáció utáni hat hónapos kontroll alkalmával. Eredmények: A dohányzó betegek életminőség-javulása számos aspektusban elmaradt a nem dohányzókétól. Az eredmények alapján a dohányzás nem közvetlenül hat a rehabilitáció sikerességére, hanem önálló hatásai folytán akadályozza meg, hogy a rehabilitáció kifejtse átfogó életminőség-javító hatását. Következtetések: A tanulmány korlátait is figyelembe véve levonható az a következtetés, hogy a fej-nyak régió daganata miatt operált beteg dohányzása jelentősen akadályozza az életminősége javítására tett erőfeszítéseket, ezért a beteget már a diagnózis felállításától kezdve ösztönözni kell, hogy mondjon le káros szokásáról. Orv. Hetil., 2017, 158(5), 172–177.

Restricted access

Kutatásunkban a szülői bánásmód párválasztásra gyakorolt hatását vizsgáltuk. A Young-féle sémafókuszú elméletre alapozva a frusztrálódott fejlődési alapszükségletek oldaláról közelítettük meg a kérdést, így a pár tagjainak maladaptív sématartományai közötti specifikus illeszkedéseket kerestünk. Emellett összehasonlítottuk az ellentétes nemű szülő felől észlelt bánásmódot a partnertől tapasztalt bánásmóddal. Feltételezve, hogy az egyén, választásaiban a séma-kémia elvét követve, hajlamos olyan partnert választani, aki meglévő sémáit megerősíti, valószínűsítettük, hogy ezek jelentős hasonlóságot mutatnak.Vizsgálatunkban a Young-féle Séma Kérdőívet, a Young-féle Szülői Gondoskodás Kérdőívet, a Pár Kérdőívet és demográfiai kérdőívet használtuk, amelyet 35 pár, azaz 70 fő töltött ki.Eredményeink a maladaptív sématartományok jelentős illeszkedését nem erősítették meg, ugyanakkor figyelemre méltó együttjárásokat mutattak a szülő és a választott partner bánásmódja között. Férfiak esetében az anyai bánásmód hatása egyértelmű hasonlósági választásokban nyilvánulhat meg, míg nőknél az apa viszonyulása hasonlósági és komplementer választásokat egyaránt eredményezhet.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Endre Takács
,
Krisztina Nagy
,
Péter Pajkossy
, and
Judit Fazekas
Restricted access