Search Results

You are looking at 1 - 10 of 25 items for

  • Author or Editor: Judit Varga x
Clear All Modify Search

A hipnoterápiát régóta használják fájdalomcsillapító eljárásként, mégis meglehetősen ismeretlen a betegek és a gyógyítók előtt is. Hipnóziskutatók kitartó munkájának eredményeként jelentős ismereteket szerezhetünk a módszer neurofiziológiai hátteréről, hatásmechanizmusairól. Célunk az, hogy eredményeiket beillesztve napjaink fájdalomkutatásának perspektívájába a gyógyítók szélesebb rétege számára tegyük megismerhetővé. Az utolsó 15 évben az agyi képalkotó technikák ugrásszerű fejlődése lehetővé tette a kutatók számára, hogy tanulmányozzák a fájdalom élményének kialakulásában részt vevő agyterületeket, amelyeket közösen fájdalomhálózatnak vagy a fájdalom neuron-mátrixának nevezünk. Bemutatjuk a pszichoterápiák fájdalomcsillapító hatásának alapmechanizmusaiként értelmezhető kognitív szabályozási folyamatokat, a figyelem, az előzetes elvárások és az újraértékelés, valamint a hangulat moduláló szerepét. A fájdalom neuron-mátrixa aktiválódhat a testet ért fizikai inger hatására, de e nélkül is, a mediális rész elsődleges aktiválódása útján. Mindez hozzásegíthet a krónikus fájdalomállapotok keletkezési mechanizmusának a jobb megértéséhez. A hipnózisban végzett fájdalomcsillapítási vizsgálatok eredményei részben a módosult tudatállapot, részben a fájdalomcsillapítás idegrendszeri hátteréről is tájékoztatnak.

Restricted access

Abstract

Research was conducted on ventilated patients treated in an intensive care unit (ICU) under identical circumstances; patients were divided into two groups (subsequently proved statistically identical as to age and Simplified Acute Physiology Score II [SAPS II]). One group was treated with positive suggestions for 15–20 min a day based on a predetermined scheme, but tailored to the individual patient, while the control group received no auxiliary psychological treatment. Our goal was to test the effects of positive communication in this special clinical situation. In this section of the research, the subsequent data collection was aimed to reveal whether any change in drug need could be demonstrated upon the influence of suggestions as compared to the control group. Owing to the strict recruitment criteria, a relatively small sample (suggestion group n = 15, control group n = 10) was available during the approximately nine-month period of research. As an outcome of suggestions, there was a significant drop in benzodiazepine (p < 0.005), opioid (p < 0.001), and the α2-agonist (p < 0.05) intake. All this justifies the presence of therapeutic suggestions among the therapies used in ICUs. However, repeating the trial on a larger sample of patients would be recommended.

Restricted access

Az obstruktív alvási apnoe szindróma a felnőtt lakosság számottevő részét érintő, súlyos cardiovascularis szövődményekkel járó és a betegek életminőségét jelentősen rontó megbetegedés. A krónikus obstruktív tüdőbetegség szintén a középkorú korosztály legmagasabb prevalenciájú megbetegedései között szerepel. E két, népbetegségként számon tartott légúti szindróma együttes fennállása súlyos, kombinált alvás alatti légzészavart eredményez. Krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő betegek esetében az alvási apnoe fennállásának mielőbbi felismerése és a kevert légzészavar adekvát kezelése alapvető fontosságú. Orv. Hetil., 2012, 153, 892–897.

Open access

Embryonic mortality is a significant problem plaguing the hatching success. Its early forms are especially hardly distinguishable from true infertility. Propidium iodide (PI) staining of the germinal disc combined with outer perivitelline layer (OPVL) sperm counting was used for the determination of 'true' fertility of duck eggs in two different experiments: fertility investigation on fresh, unincubated eggs of Hungarian ducks and on incubated eggs of a crossbred, selected as 'infertile' at the 7th day of incubation. Examination of the relationship between OPVL sperm count and fertility seems to be an adequate tool for checking the effectiveness of insemination programmes and the fertilising capacity of poultry spermatozoa. The proportion of fertile eggs was around 50% when the number of OPVL sperm was between 0.1 and 0.2 spermatozoa/mm2. Ninety-nine percent of the eggs containing ? 0.3 OPVL sperm/mm2 were fertile and all of the eggs containing < 0.05 sperm/mm2 were infertile. To assure the accuracy of fertility prediction by OPVL sperm counting, PI staining of the germinal disc was used to determine fertility in uncertain cases. Identification of very early embryonic mortality, i.e. that occurring before oviposition, is very difficult. The use of a dissecting microscope for the assessment of real fertility is suitable in most of the cases, while PI staining of the germinal discs proved to be more reliable for detecting very early embryonic death. The combination of the two methods proved to be a useful tool for detecting the 'true' fertility of duck eggs of different breeds.

Restricted access

The effects of di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEPH) on the levels of cytochrome P-450 and b 5 monooxygenases were studied in the rat kidney and liver in acute renal failure induced by glycerol. Intramuscular injection of glycerol (50%,10 ml . kg –1) to rats produced proximal tubular damage and acute renal failure. The indicators of renal function, serum urea and creatinine significantly increased (480 and 350 percent, respectively). In control and glycerol-treated animals DEPH had no significant effect on the concentrations of serum urea and creatinine. Twenty-four hours after glycerol injection the total amount of cytochrome P-450 and b 5 significantly decreased in renal but increased in liver microsomal fractions. Moreover, 48 and 72 hours after glycerol injection the level of cytochrome P-450 and b 5 significantly increased in both organs. A single dose of DEPH (2 ml . kg –1, i.p.) also elevated the total cytochrome P-450 and b 5 in control animals. This enhancing effect of DEPH was additive to that of glycerol in glycerol-induced acute renal failure. These results indicate that DEPH and glycerol evoked pathological changes may affect the metabolism of xenobiotics plus endogenous hormones in the liver and in kidney.

Restricted access

The solid-state ion-exchange procedures of zeolites with Cu2+, Ni2+, Fe2+ and Co2+ salts can be resulted in prosperous catalysts for NO decomposition. Reactions taking place in solid-state between four transition metal cholirides and H-ZS-5 zeolite were investigated by means of a derivatograph. The results showed that irreversible consumption of surface -OH groups occurred with simultaneous bonding of the transition metal in the zeolite channel structure.

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Tamás Csíki, Katalin Juhász, Zsuzsanna Máté, Judit Farkas, Anikó Báti, Laura Iancu, Orsolya Kovács and Sándor Varga
Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: I. Szilágyi, Judit Pfeifer, C. Balázsi, A. Tóth, Katalin Varga-Josepovits, J. Madarász and G. Pokol

Abstract  

We studied the thermal stability of different hexagonal tungsten trioxide, h-WO3 samples, which were prepared either by annealing hexagonal ammonium tungsten bronze, (NH4)0.33−xWO3−y, or by soft chemical synthesis from Na2WO4. The structure and composition of the samples were studied by powder XRD, SEM-EDX, XPS and 1H-MAS NMR. The thermal properties were investigated by simultaneous TG/DTA, on-line evolved gas analysis (TG/DAT-MS), SEM and in situ powder XRD. The preparative routes influenced the thermal properties of h-WO3 samples, i.e. the course of water release, the exothermic collapse of the hexagonal framework and the phase transformations were all affected.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: István Hartyánszky, Sándor Varga, László Csepregi, Barna Babik, Judit Simon, Kálmán Havasi, Anita Kalapos and Gábor Bogáts

Absztrakt

Bevezetés: A szívhibákkal született betegek száma és életkora növekszik. Célkitűzés: A szerzők arra a kérdésre kerestek választ, milyen számban és eredménnyel operálhatók az idős, 60 év felettiek veleszületett szívhibái. Módszer: 2013–2015 között 77 felnőtt, 36 negyvenévesnél fiatalabb és 41 idősebb, köztük 12 hatvanéves kor feletti beteget operáltak. A különböző műtétek száma a következő volt (zárójelben az egyes korcsoportokban végzett műtétek száma): 5 (3, 2, 0) Ross, 19 (12, 1, 6) aortaműbillentyű-beültetés, 1 (0, 0, 1) subaorticus membránreszekció, 8 (4, 3, 1) Bentall/aorta ascendens cseréje, 5 (0, 3, 2) myectomia mitralisműbillentyű-beültetéssel vagy a nélkül, 1 (1, 0, 0) coarctatio aortae rekonstrukciója, 2 (1, 1, 0) ductus arteriosus ligatura, 4 (0, 3, 1) jobbkamra-kifolyási pálya rekonstrukciója biológiai műbillentyűvel, 5 (5, 0, 0) homograft, 1 (0, 1, 0) BioValsalva-beültetés, 3 (1, 2, 0) teljes atrioventricularis septumdefektus primer rekonstrukciója, 2 (1, 1, 0) műbillentyű-beültetés, 10 (4, 6, 0) kamrai septumdefektus, 5 (2, 3, 0) pitvari septumdefektus zárása, 1 (1, 0, 0) teljes cavopulmonalis anasztomózis, 1 (0, 1, 0) congenitalis korrigált nagyér-transzpozíció műbillentyű-beültetéssel, 2 (0, 1, 1) Ebstein-betegségben billentyűplasztika és 2 (1, 0, 1) műbillentyű-beültetés. Eredmények: Műtéti mortalitás nem volt, korai halálozás 1 esetben teljes cavopulmonalis anasztomózis műtét után fordult elő többszervi elégtelenség miatt. Következtetések: Számolni kell az egyre magasabb életkorú veleszületett szívhibás betegekkel, akiknél a szívbetegség jó eredménnyel korrigálható 60 éves életkor felett is a congenitalis és szerzett szívhibák megoldásában jártas szívsebészeti osztályon. Orv. Hetil., 2016, 157(21), 820–824.

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Dóra Kovács, Vivien Szőnyi, Beáta Gatti, Petra Horváth-Bálint, Judit Czövek, Katalin Fenyves, Tamás Ildikó, Sándor Varga and Gábor Vargyas
Restricted access