Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author or Editor: Károly Gombocz x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Absztrakt

A mitralis billentyű prolapsusa következtében fennálló súlyos billentyűelégtelenség mielőbbi sebészi kezelése szükséges. A modern korrekció során az ínhúrpótlás részesítendő előnyben, amely műtéthez azonban jelenleg a szív megállítása és extracorporalis keringés alkalmazása szükséges a bal pitvar megnyitása mellett. A transoesophagealis szívultrahanggal vezérelt transapicalis ínhúrpótlás innovatív technikája egy speciális, bal kamrába vezetett eszköz használatával bal oldali minithoracotomián keresztül dobogó szíven végezhető. A beavatkozások során elért intraoperatív siker aránya centrumonként 86 és 100% között változik, és egyes közlemények szerint 3 hónap elteltével a betegek 92%-ának nincs szüksége újabb sebészi korrekcióra. A tapasztalatok folyamatos integrálásának köszönhető biztató eredmények a jelentősen kisebb műtéti megterhelés lehetőségét ígérő technika széles körű elterjedésének irányába mutatnak. Orv. Hetil., 2016, 157(18), 700–705.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Aref Rashed
,
Károly Gombocz
,
Magdolna Frenyó
,
Nasri Alotti
, and
Zsófia Verzár

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A szívműtétek során a sternotomia utáni sebfertőzések komoly aggodalomra adnak okot, ugyanis befolyásolják a morbiditást, a mortalitást és a kórházi költségeket is. A rekonstrukció sikertelensége tovább növeli ezeket a kockázatokat, mert a sebfertőzések súlyos szövődményekkel járhatnak. Azoknak a tényezőknek a feltárása, amelyek jelentősen befolyásolhatják a sebészi kezelés sikerességét. Módszer: Egycentrumos retrospektív vizsgálat történt egymást követő 3177, medián sternotomián átesett beteg adataiból. A poststernotomiás sebfertőzések diagnózisa 60 betegnél (1,9%) volt megállapítható. Az adatok alapos elemzésével olyan tényezőket kerestünk, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak a sebészi rekonstrukció sikertelenségéhez. Eredmények: A diagnózis késői felállítása mellett a pozitív sebváladék mikrobiológiai vizsgálata, a radikális sebészi rekonstrukció és a perifériás érbetegség jelentősen befolyásolja a sebészi kezelés eredményességét. A radikális sebészi rekonstrukció szignifikánsan magasabb arányban járt sikerrel, mint a hagyományos kezelés (81,8 vs. 11,1%), p<0,001. Következtetés: Szükséges azonosítani azokat a tényezőket, amelyek prediktív jelentőséggel bírnak a sebészi kezelés szempontjából, ezek segíthetnek a kezelési algoritmusok fejlesztésében és a sebészi rekonstrukciók sikerességében. Orv Hetil. 2018; 159(14): 566–570.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Károly Gombocz
,
Ágnes Beledi
,
Ferenc Botos
,
Győző Wrana
,
Erzsébet Feiler
,
Roland Csécs
,
Zsombor Rácz
, and
Aref Rashed

Absztrakt:

Bevezetés: A szívműtéteket követő súlyos vérzés és transzfúzió jelentősen növeli a szövődményrátát és a mortalitást. A vérző beteg hatékony kezelésének feltétele a ’sebészi’ és a coagulopathiás vérzés korai diagnosztikája. Rotációs thromboelastometria alkalmazása segíthet a reoperáció indikációjának felállításában, és célvezérelt haemostasisterápiával csökkentheti a vérveszteséget, a transzfúziót és a költségeket. Célkitűzés: Korábbi betegeink vérzéses adataiból származtatott intézeti vérzéses-reoperációs protokoll kidolgozását és a módszer hatékonyságának vizsgálatát tűztük ki célul. Módszer: Az osztályunkon korábban operált 1011 beteg (kontrollcsoport) adataiból a coagulopathiás és a ’sebészi’ vérzés megkülönböztetésére statisztikai algoritmust hoztunk létre. Vérzéses-reoperációs protokollunkban az algoritmust viszkoelasztikus koagulációs teszttel és rizikóbesorolással együttesen alkalmaztuk. Egymást követő 112 operált betegünknél megvizsgáltuk a reoperációk gyakoriságát, indikációit, valamint a protokollnak a transzfúziókra és a direkt költségekre kifejtett hatását, korábbi gyakorlatunkkal összehasonlítva. Eredmények: A vérzés miatt végzett reoperáció gyakorisága nem különbözött a vizsgált és a kontrollcsoport között (6,2% vs. 5,4%; p = 0,584). A reoperált betegeknél a vérzés-protokollcsoportban coagulopathiás vérzés önmagában nem, míg a kontrollcsoportban 12,7%-ban fordult elő. A vérzéses-reoperációs protokoll alkalmazása mellett csökkent a vérzés (p = 0,026), több betegnél alkalmaztunk fibrinogént (p<0,001), protrombinkomplex-koncentrátumot (p<0,001), tranexámsavat (p<0,001); a vörösvérsejt-transzfúziók száma 30%-kal csökkent (1,7 ± 2,6 E vs. 2,3 ± 3,3 E; p = 0,012); a friss fagyasztott plazma vagy thrombocytatranszfúziók esetén a különbség nem volt szignifikáns. A módszer alkalmazásával betegenként –20 333 Ft, aktivitásalapú költséggel számolva –38 200 Ft költségmegtakarítást értünk el. Következtetés: Vérzéses-reoperációs protokollunk alkalmazásával csak ’sebészi’ vérzés miatt végeztünk reoperációt, több esetben alkalmaztunk faktorkészítményt, antifibrinolitikumot, csökkent a vérveszteség, a vörvösvérsejt-transzfúziók száma, és költségmegtakarítást értünk el. Orv Hetil. 2020; 161(34): 1414–1422.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Erzsébet Feiler
,
Károly Gombocz
,
Győző Wrana
,
Margit Varró
,
Roland Csécs
, and
Nasri Alotti

Bevezetés: Célunk a EuroSCORE-modell pontosságának és precizitásának vizsgálata az osztályunkon operált betegek populációjában. Anyag és módszer: 2003. 01. 01. és 2005. 12. 31. között operált 1839, egymást követő beteg adatait vizsgáltuk. A műtét előtt meghatározott additív és logisztikus EuroSCORE által jósolt mortalitási értéket hasonlítottuk össze a tényleges 30 napos halálozással. A statisztikai elemzés során a módszer diszkriminatív pontosságát a C-statisztika alkalmazásával határoztuk meg. A modellek kalibrációját, illetve precizitását a Hosmer–Lemeshow-statisztikával elemeztük. Eredmények: A fenti időszakban a műtéti mortalitás 3,3% volt. Az additív, illetve a logisztikus EuroSCORE átlagértéke 4,1 ± 2,8, illetve 4,5 ± 6,1% volt. A C-statisztika alapján a görbe (Receiver Operating Caracteristic curve) alatti terület sorrendben 0,699 (0,629–0,769), illetve 0,711 (0,642–0,779). A Hosmer–Lemeshow-statisztika κ 2 -értéke 6,5 ( p = 0,475), illetve 12,5 ( p = 0,131). Következtetés: A logisztikus EuroSCORE-modell diszkriminatív ereje jó, kielégítő precizitás mellett, míg az additív EuroSCORE pontossága csak megközelíti az elfogadható szintet, ugyanakkor a kalibrációja megfelelő. Eredményeink alapján a logisztikus EuroSCORE alkalmasabb a betegek preoperatív rizikóbecslésére.

Restricted access

Szükséges-e, kiváltható-e a kis volumenű vörösvértest-koncentrátum transzfúziója a szívműtétekben?

Befolyásoló tényezők

Is small volume, up to 2 red blood cell units transfusion required and redeemable in cardiac surgery?

Predictive factors
Orvosi Hetilap
Authors:
Ágnes Beledi
,
Aref Rashed
,
Erzsébet Feiler
,
Győző Wrana
,
Ferenc Botos
,
Zsombor Rácz
,
Melinda Simon
,
János Fülöp
, and
Károly Gombocz

Összefoglaló. Bevezetés: Szívműtétek után a kis volumenű (1–2 E) transzfúzió a betegek több mint negyedét érinti, ami még az alacsony kockázatú esetekben is növelheti a szövődmények előfordulását, a mortalitást és a vérfelhasználást. Célkitűzés: A rizikótényezők vizsgálatával azokat a módszereket kerestük, amelyekkel csökkenteni lehet a kis volumenű transzfúziók gyakoriságát. Módszer: A kórházi kezelés során alkalmazott, kis volumenű vörösvértest (vvt)-transzfúzió rizikófaktorait vizsgáltuk 1011 szívsebészeti betegnél logisztikus regressziós analízissel. A kis volumenű transzfúzióval kezelt betegek (n = 276, 27,3%) adatait a transzfúzióban nem részesült betegek (n = 448, 44,3%) adataival (kontrollcsoport) hasonlítottuk össze. Az 1011 betegből 287 beteg legalább 3 E vvt-koncentrátum transzfúziójában részesült. Ez utóbbi csoport a vizsgálatba nem került be. Eredmények: A kis volumenű transzfúzió alkalmazásának befolyásoló tényezői a következők voltak: a női nem (OR = 2,048; p = 0,002), az életkor (OR = 1,033; p = 0,002), a testsúly (OR = 0,954; p<0,001), a preoperatív hemoglobinkoncentráció <130 g/l (OR = 3,185; p<0,001), a preoperatív glomerulusfiltratiós ráta <60 ml/min/1,73 m2 (OR = 1,750; p = 0,026), az „off-pump” coronariaműtét (OR = 0,371; p<0,001), a kombinált műtét (OR = 2,432; p = 0,015), a műtéti folyadékegyenleg (OR = 1,227; p = 0,005), az intraoperatív vérzés (OR = 1,002; p<0,001), a műtét időpontjáig fenntartott preoperatív klopidogrélkezelés, valamint a posztoperatív vérzés >1200 ml (OR = 2,438; p<0,005). Következtetés: A kis volumenű transzfúzió elkerülése érdekében a preoperatív anaemia kiszűrése és előkezelése, a műtéti haemodilutio csökkentése, a minimálinvazív és „off-pump” coronariaműtétek számának növelése, valamint a sebészi haemostasisprotokoll alkalmazása jelenthet megoldást. Orv Hetil. 2022; 163(14): 551–557.

Summary. Introduction: Low-volume (1–2 U) transfusion affects more than a quarter of cardiac surgical patients. This may increase the incidence of complications, mortality, and blood use, even in low-risk patients. Objective: By analyzing risk factors, we searched for measures to reduce the frequency of low-volume transfusions. Method: The risk factors for transfusion of up to 2 U red blood cells were examined in 1011 patients. We compared data from 276 (27.3%) patients who received low-volume transfusion (study group) with 448 (44.3%) patients who received no transfusion (control group). 287 patients (28,4%), who received more than 2 U red blood cells, were excluded. Multivariate logistic regression analysis of data was performed. Results: The factors affecting low-volume transfusion were female gender (OR = 2.048; p = 0.002), age (OR = 1.033; p = 0.002), body weight (OR = 0.954; p<0.001), preoperative hemoglobin value of <130 g/l (OR = 3.185; p<0.001), preoperative glomerular filtration rate <60 ml/min/1.73 m2 (OR = 1.750; p = 0.026), off-pump coronary artery bypass surgery (OR = 0.371; p<0.001), combined procedures (OR = 2.432; p = 0.015), perioperative fluid balance (OR = 1.227; p = 0.005), intraoperative bleeding and preoperative clopidogrel treatment (OR = 1.002; p<0.001), postoperative bleeding >1200 ml/24 hours (OR = 2.438; p<0.005). Conclusion: Screening and treatment of preoperative anemia, decreasing operative hemodilution, increasing the number of minimally invasive and off-pump procedures as well as applying a surgical hemostasis protocol could be a solution to avoid low-volume transfusion in cardiac surgery. Orv Hetil. 2022; 163(14): 551–557.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
László Szudi
,
László Székely
,
Erzsébet Sápi
,
Zsolt Prodán
,
Jenő Szolnoky
,
Ákos Csomós
,
Noémi Nyolczas
,
Erzsébet Paulovich
,
Endre Németh
,
István Hartyánszky
,
Endre Zima
,
Balázs Sax
,
Andrea Bertalan
,
László Hejjel
,
Gábor Bogáts
,
Barna Babik
,
Károly Gombocz
,
Tamás Szerafin
,
György Koszta
, and
Andrea Molnár

Absztrakt:

Az alacsony perctérfogat szindróma jelentősen emeli a szívműtétek szövődményeit és a halálozást, megnyújtja az intenzív osztályos és kórházi tartózkodási időt. A kezelésére alkalmazott katecholaminterápiának nemkívánatos szisztémás és kardiális mellékhatásai lehetnek. A levoszimendán érzékenyebbé teszi a szívizom kalciumcsatornáit kalciumra, és megnyitja az adenozin-trifoszfát (ATP)-szenzitív káliumcsatornákat (KATP) is. Ennek köszönhetően javítja a szív teljesítményét, nem növeli a szívizom oxigénigényét, valamint védőhatást fejt ki a szívre és számos egyéb szervre is. A korábbiakban megjelent irodalom és szakértői vélemények alapján 2015-ben publikálták a szakértői véleményeket tartalmazó európai dokumentumot a levoszimendán szívsebészeti perioperatív alkalmazásáról. Ennek figyelembevételével, továbbá a hét magyar szívcentrum és a gyermekszívcentrum (szívsebész, aneszteziológus és kardiológus képviselőinek) bevonásával kidolgoztuk a magyar ajánlást, melynek két meghatározó pillére van: az irodalmi evidenciák és a magyar centrumok képviselőinek tapasztalatai. Az áttekintett területek: koszorúérműtétek, billentyűműtétek, keringéstámogató eszközök és szívtranszplantáció, mind felnőtt, mind gyermek szívsebészeti beavatkozások vonatkozásában. Orv Hetil. 2018; 159(22): 870–877.

Open access