Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: Károly Penksza x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Négy kunhalom (Pincés-halom, Kántor-halom, Hegyes-halom, Bökény-halom) botanikai és talajtani felvételezését végeztük el. A halmok növényzetének jellemzése érdekében a tipikus vegetációs egységekben cönológiai felvételeket készítettünk. Az általános botanikai vizsgálatok mellett a talaj-növény kapcsolatok értékelése érdekében a Kántor-halmon transzekt-felvételeket is készítettünk.  Összességében nemcsak a morfológiai vizsgálat mutatta hasonlónak az eltéro társulások talajviszonyait, hanem a vizsgált fizikai és kémiai talajjellemzok között sem találtunk olyan tényezot, amelyik egyértelmuvé tenné a vegetációváltást. Az eltéro társulások talajánál a pH-ban, CaCO3-tartalomban és fizikai féleségben nem tapasztaltunk eltérést. Eltérés a humusztartalomban, tápanyagokban és mintavételezéskori nedvességtartalomban mutatkozott.  A kutatást vízgazdálkodási és mikroklíma mérésekkel kívánjuk bovíteni.

Restricted access
Restricted access
Open access