Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Károly Polcz x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Jorge Díaz Cintas and Aline Remael: Audiovisual translation: Subtitling

(Manchester: St. Jerome Publishing, 2007, 272 pp. ISBN: 978-1-900650-95-3)

Across Languages and Cultures
Author:
Károly Polcz
Restricted access

A fogyasztási cikk terminus és hiponimái az angol és a magyar szakmai nyelvhasználatban

The term consumer goods and its hyponyms in the language of marketing in English and Hungarian

Magyar Terminológia
Author:
Károly Polcz

Az egységes terminushasználat rendkívüli jelentősséggel bír a szakmai nyelvhasználatban, mivel megkönnyíti a szakemberek közötti kommunikációt. Tapasztalatunk szerint a szaknyelvoktatásban és a szakfordító képzésben a terminológiai problémák egyik fő oka, hogy az oktatók, illetve a hallgatók ugyanarra a fogalomra eltérő terminusokat használnak. Ez különösen igaz a marketing szaknyelvre. Tanulmányunk célja, hogy ismertessük a consumer goods (fogyasztási cikkek) és hiponimáinak használatáról végzett vizsgálat eredményeit. Hipotézisünk szerint ezen terminusok használata mindmáig nem egységes az angolról magyarra fordított marketing tankönyvekben, valamint az angol–magyar szakszótárakban. Elemzésünket autentikus angol és magyar nyelvű szakkönyvek, fordítások, illetve szakszótárak alapján végeztük el. A tanulmányban rámutatunk arra, hogy míg az angol nyelvű terminológia egységes, addig a magyar fordítók és szerzők számos esetben ad hoc jelleggel használják a terminusokat, ami terminológiai problémákhoz vezethet mind a szaknyelvoktatásban, mind pedig a fordítóképzésben.

Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Károly Polcz
and
Péter Gaál
Restricted access
Across Languages and Cultures
Authors:
Károly Polcz
,
Szvetlana Hamsovszki
,
Erika Huszár
,
Emőke Jámbor
,
Nóra Szigetváry
, and
Marianna Válóczi

Abstract

Online terminological glossaries may play a key role in translating and disseminating terms in multiple languages, especially in those highly specialized domains where no other terminological sources are available. The influence of English as a lingua franca is undeniable in the process of shaping target language terminologies. The purpose of this paper is to explore types of secondary term formation and the related translation procedures as reflected in specialized online glossaries in the domain of start-up companies to find out whether they are universal or language-specific. The study investigates 28 online glossaries in five languages with a total of 1,566 terms. It is hypothesised that contact-based term formation with a considerable influence of English is significantly more frequent than interpretative term formation with little or no such influence. It is also proposed that among the translation procedures transference is of the highest occurrence. According to the third hypothesis, languages differ in their preference for various translation procedures. Statistical tests have confirmed all three hypotheses. In addition, our findings also shed light on the lexical gaps in the target languages under investigation.

Open access