Search Results

You are looking at 1 - 10 of 30 items for

  • Author or Editor: Károly Szabó x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Restricted access

Let a k denote the maximum number with the property that one can place k points on the unit sphere S 2 so that the spherical distance between any two different points is at least a k. The exact value of a k is determined only for some small values of k, namely, for k = 12 and k=24. In this paper we give new upper bounds on a k for k=14,15,16,17.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
Károly Szabó
and
János Bezsilla

Bevezetés

A colorectalis műtétek legfontosabb eleme a megfelelő bélösszeköttetés elkészítése. A varratelégtelenség elkerüléséhez többek között két alapvető tényező szükséges: az anasztomizált bélvégek megfelelő vérellátása, valamint a feszülésmentes varratsor. Kiterjesztett bal oldali vastagbél-resectiók után előfordulhat, hogy a hagyományos módon mobilizált colon feszülésmentesen nem köthető össze a rectumcsonkkal. Ezekben az esetekben javasolják a colon transversum transmesenterialis úton történő levezetését a kismedencébe.

Módszer

A BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Sebészeti Osztályán végzett transmesenterialis colon átvezetéses colorectalis anasztomózisok eredményeit prezentáljuk, összevetve az irodalmi adatokkal.

Eredmények

Nyolc betegnél alkalmaztunk transmesenterialis colon átvezetéses colorectális anasztomózist. Varratelégtelenséget nem észleltünk. Az intraoperatív vérveszteség, intra- és posztoperatív fájdalomcsillapítás, bélműködés beindulása hasonló módon alakult, mint a hagyományos anasztomózisok esetében várható. Öt betegnél laparoszkóposan, három esetben laparoszkópia után conversio során készült el az anasztomózis.

Következtetés

A bal oldali colonfelet és rectosigmoideális szakaszt érintő kiterjesztett resectiók során előfordulhat, hogy nem megfelelő az anasztomizálni kívánt bélvég hossza. Amikor a mobilizált colon a hagyományos teljes mobilizálást követően sem ér le feszülésmentesen a kismedencébe, alkalmazható a transmesenteriálisan átvezetett colon transversummal történő bélvarrat. Ez a laparoszkóppal is végezhető módszer biztonságos alternatíva lehet a feszülésmentes anasztomózis elkészítésében.

Restricted access

A tanulmány célja az volt, hogy pszichometriai értékelést adjon a szájegészségi hatás profil (OHIP) magyar változatának (OHIP-H) két rövid változatáról (OHIP-H14 és OHIP-H5), fogászati betegekből és lakossági csoportokból képzett mintákon. Az 53 kérdéses magyar OHIP változatból két rövid kérdéscsoportot választottunk ki, a 14 kérdéses angol és az 5 kérdéses német változat alapján. A formai validitást 112 páciensnél teszteltük. Előzetesen feltételezett összefüggést vizsgáltunk az OHIP összesített pontszám és a saját értékelésű szájegészség, valamint a szájállapotot felmérő adatok között. A mérőeszköz stabilitását 19 állkapocs izületi (TMI) rendellenességgel jelentkező páciensen ellenőriztük. Az ismételt tesztből számolt megbízhatóságot 42 foghiányos egyénen ellenőriztük, két hetes követési időszakot engedve két vizsgálat között. A belső konzisztenciát 200, a lakosságból random módon választott egyénnél ellenőriztük. A két rövid mérőeszköz összesített pontszámai, valamint az önértékelt szájegészség és hatféle szájállapot közötti összefüggés az eszköz formai validitását bizonyítja. Az érzékenység megfelelő volt az OHIP-H14-nél, ahol az átlag OHIP érték a kezelés hatására 10,9-ről 6,6-ra változott (a különbség statisztikailag szignifikáns), azonban az OHIP-H5-nél nem, mert az átlagérték változása nem volt szignifikáns. Az elfogadható megbízhatóságot a csoporton belüli korrelációs együttható (ICC) 0,87/0,86 (ismételt teszt megbízhatóság) és a belső konzisztenciát mutató 0,88–0,66 közötti Cronbach-alfa értéke támasztja alá. Megállapítható, hogy az OHIP-H14 a megfelelő elkülönítő és értékelő pszichometriás tulajdonságai miatt alkalmas a szájegészség által meghatározott életminőség keresztmetszeti és longitudinális vizsgálataira. Az OHIP-H5 kisebb érzékenységet mutatott.

Restricted access

A simple thin-layer chromatography (TLC) method for continuous determination of metabolism of carbohydrate and production of polysaccharides in the course of bacterial fermentations is presented in this paper. Samples were taken from the supernatants of decanted fermentation broth and from the hydrolysates of both the supernatants and the fermentation broth. Hydrolysis of the exo-polysaccharides (EPSs) to the constituent monosaccharides was carried out by 10% v/v hydrochloric acid at 100°C. These samples were applied directly onto a precoated nano silica plate besides a series of mono-, oligo-, and polysaccharide reference solutions.The plates were developed in a twin-trough chamber previously saturated with a solution of chloroform-toluene-35% formic acid-methanol (10:2:2:7 v/v) for 1 h. The plates were placed in the empty trough of the chamber in order to be saturated and then transferred to the trough containing the solvent. After reaching a migration distance of 160 mm, the plates were dried out and placed in a chamber saturated with I2 vapor in order to detect starch-type polysaccharides.After drying, the plates were dipped into a dish containing a solution of 10% v/v concentrated sulfuric acid in n-propanol-toluene (1:1 v/v). The excess reagent was eliminated with filter papers. Visualization was achieved in an electric oven at 115°C for 10 min. Evaluation was accomplished by comparison of the R F values, and the intensities of the spots were evaluated instrumentally using a CAMAG TLC Scanner II. The presented method is suitable for monitoring the bacterial EPS production and determining the monosaccharide constituents.

Restricted access

Bevezetés: A magzati orrcsonthosszúság és a praenasalis lágyrészvastagság mérése a Down-szindróma ultrahangszűrésére kidolgozott módszer. Célkitűzés: A szerzők célja az orrcsonthossz és praenasalis lágyrészvastagság méréseinek értékeléséhez szükséges helyi normogram létrehozása, illetve a legmegfelelőbb statisztikai módszer kiválasztása. Módszer: Euploid (n = 1500) és 21-es triszómiás (n = 10) magzatokban végezték a vizsgálatot 2008. április és 2013. december között. Az orrcsonthossz és praenasalis lágyrészvastagság-mérést a Medisono Anyai és Magzati Egészségközpontban, a citogenetikai vizsgálatot a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Genetikai Intézetében végezték. Normogramokat készítettek különböző számú magzatokon (n = 100, 300, 500, 750, 1000 és 1500) 3 különböző statisztikai analízissel (box-plot analízis, lineárisregresszió- és szigmoidregresszió-elemzés). Eredmények: Eredményeik alapján a megbízható normogramok készítéséhez legalább 1000 gravida mérési adatára van szükség. A nagyobb esetszám előnyösen javította a normogram hatékonyságát mindhárom statisztikai módszer esetén. A napi rutinban a box-plot analízis jónak és használata egyszerűbbnek bizonyult. A legjobb szűrési eredmény érdekében a magas szintű szűrés helyi lineáris normogramot igényel. Következtetések: A normogram validálása alapján box-plot analízis ajánlott a mindennapi gyakorlatban, de regresszióalapú normogramok szükségesek a magas szintű praenatalis szűréshez. Orv. Hetil., 2014, 155(47), 1876–1881.

Restricted access

Abstract

Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) is one of the most important diseases of swine causing severe economic losses worldwide, therefore intensive efforts are taken to eliminate PRRS virus (PRRSV) from infected herds for complete eradication. The most efficient, fastest but at the same time the most expensive eradication method is depopulation-repopulation. In order to reduce costs, a number of farms prefer to perform their eradication process with continuous production using modified live vaccine (MLV) immunisation. However, the commercial PRRSV RT-PCR kits do not have the capacity to discriminate infected from vaccinated animals. In this paper, we describe a simple discriminatory duplex TaqMan RT-PCR assay based on common forward and reverse primers, as well as two differently labelled MLV- and wild-type PRRSV-specific probes. The discriminatory PCR test we designed is a fast and efficacious method for processing large quantities of samples. The assay is cheap, flexible, easy to apply in different herds using different MLVs, but should be checked, and can be modified based on the sequence data obtained during the permanent monitoring examinations. Owing to its simplicity the test can serve as a significant complementary assay for PRRS control and elimination/eradication.

Restricted access