Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for

  • Author or Editor: Károly Szili x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

“Talaj – növény holobiont komplex – a megismeréstől az alkalmazásig”•

tudományos előadóülés (on-line), 2021. szeptember 16.

Agrokémia és Talajtan
Authors:
Tibor Szili-Kovács
and
Károly Márialigeti
Restricted access

Absztrakt

Az elmúlt néhány évtizedben a gyermeket vállaló nők életkora emelkedő trendet mutat. Számos tanulmány mutatott rá az anyai életkor emelkedésének és a terhesség kimenetelének összefüggésére a vetélés, a halvaszületés, a praeeclampsia, a terhességi hipertenzió, a gestatiós diabetes mellitus, a koraszülés, a kis vagy nagy gesztációs korú újszülött, valamint az elektív vagy sürgősségi császármetszés kapcsán. E vizsgálatok egymásnak ellentmondó megállapításokról számoltak be. A jelenlegi közlemény célja az, hogy összefoglalja az előrehaladott anyai életkor és a terhesség kimenetele közti, bizonyítékokon alapuló információkat. Orv. Hetil., 2015, 156(49), 1987–1990.

Restricted access

Absztrakt

A közlemény célja az igazságügyi fogászat módszereivel kapcsolatos szakirodalom átfogó áttekintése, a korábbi és a legújabb adatok ismertetése. Napjainkban a természeti katasztrófák teremtik a legfontosabb alapját az igazságügyi fogászat létének. A rendelkezésre álló módszerek között vannak olyanok, amelyek egyszerűen alkalmazhatók és nem igényelnek számottevő technológiai hátteret. A módszereket akkor használhatjuk fel a legeredményesebben, ha az adott személy előzetes fogászati dokumentációja rendelkezésre áll. A legjobb fogászati azonosítási módszernek a fogászati protézisek bizonyultak, amelyek akár 99,9%-os azonosítást is lehetővé tesznek. Más módszerek kombinációjával szintén magas szenzitivitást érhetünk el (40–99,9%). Fontos megemlíteni, hogy a régi és új módszerek szétválasztása nem tanácsos. A szerzők rámutatnak arra, hogy a jelenlegi eljárások használata és további fejlesztése szükséges ahhoz, hogy képesek legyenek egy vagy több áldozat/személy azonosítására a gyakorlatban. A közlemény több lehetséges eljárást kínál, amelyek az igazságügyi fogászati azonosítás terén egy új hazai ajánlás alapját képezhetik, és a tömegkatasztrófák áldozatainak azonosításánál segédkező egységek eredményesen alkalmazhatják. Orv. Hetil., 2015, 156(19), 755–763.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Attila Mihálcz
,
Csaba Földesi
,
Attila Kardos
,
Károly Ladunga
, and
Tamás Szili-Török

Pitvarfibrilláció miatt végzett pulmonalis vena izolációját követően a betegek egy részénél iatrogén bal pitvari tachycardia jelentkezik. Cél: A sotalolterápia hatásosságának összehasonlítása az 1C tip. propafenonnal szemben, a postablatiós arrhythmiák kezelésében. Módszer és eredmények: A vizsgálatba 75, pitvarfibrillációban szenvedő beteget (átlagéletkor 55,4 ± 7,14 év) választottunk, akiknél a pulmonalis vénák valódi elektromos izolálását végeztük. A beavatkozás során az elektromos izolációt körkörös multipoláris katéterrel ellenőriztük. Az ablatiót követően folytattuk az antiarrhythmiás terápiát még minimum 6 hétig, de célunk annak leépítése volt. Az utánkövetést 1, majd 3 havonta tervezett, ambuláns vizsgálatok alapján végeztük. A 12. hónap végén 67 betegnél tudtuk a protokoll szerint gyűjtött adatokat elemezni. 21 betegnél jelentkezett 3 hónapot követően tartósan bal pitvari tachycardia (31,3%). 11 beteg propafenon-, 4 beteg amiodaron- és 6 beteg sotalolterápiában részesült. Az első két csoportnál sotalolterápiára váltottunk, míg az utolsó csoportnál propafenonterápiát kezdtünk. A 12. hónap végére a sotalol hatásossága 80%, a propafenon hatásossága 20% volt. Következtetések: Adataink alapján PV-izolációt követően a sotalolterápia nem hatásosabb a bal pitvari tachycardiák megelőzésében, mint a propafenon. A 3 hónapon túl fellépő postablatiós bal pitvari tachycardiák kezelésében a sotalol hatásosabb, mint az IC-csoportba tartozó propafenon.

Restricted access

Bevezetés: A magzati orrcsonthosszúság és a praenasalis lágyrészvastagság mérése a Down-szindróma ultrahangszűrésére kidolgozott módszer. Célkitűzés: A szerzők célja az orrcsonthossz és praenasalis lágyrészvastagság méréseinek értékeléséhez szükséges helyi normogram létrehozása, illetve a legmegfelelőbb statisztikai módszer kiválasztása. Módszer: Euploid (n = 1500) és 21-es triszómiás (n = 10) magzatokban végezték a vizsgálatot 2008. április és 2013. december között. Az orrcsonthossz és praenasalis lágyrészvastagság-mérést a Medisono Anyai és Magzati Egészségközpontban, a citogenetikai vizsgálatot a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Genetikai Intézetében végezték. Normogramokat készítettek különböző számú magzatokon (n = 100, 300, 500, 750, 1000 és 1500) 3 különböző statisztikai analízissel (box-plot analízis, lineárisregresszió- és szigmoidregresszió-elemzés). Eredmények: Eredményeik alapján a megbízható normogramok készítéséhez legalább 1000 gravida mérési adatára van szükség. A nagyobb esetszám előnyösen javította a normogram hatékonyságát mindhárom statisztikai módszer esetén. A napi rutinban a box-plot analízis jónak és használata egyszerűbbnek bizonyult. A legjobb szűrési eredmény érdekében a magas szintű szűrés helyi lineáris normogramot igényel. Következtetések: A normogram validálása alapján box-plot analízis ajánlott a mindennapi gyakorlatban, de regresszióalapú normogramok szükségesek a magas szintű praenatalis szűréshez. Orv. Hetil., 2014, 155(47), 1876–1881.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Mónika Knáb
,
Tibor Szili-Kovács
,
Károly Márialigeti
,
János Móga
, and
Andrea K. Borsodi

Karst areas have great environmental importance as sources of subsurface water and often maintain very sensitive ecosystems. In recent years, increasing number of microbiological studies focused on the bacterial communities of karst soils. In this study, diversity examinations on two distinct Hungarian karst areas, Aggtelek and Tapolca, were performed using parallel cultivation and molecular cloning methods. The phylogenetic affiliation of bacterial strains and molecular clones was determined based on their 16S rRNA gene sequences. Bacterial isolates were identified as members of the phyla Actinobacteria, Firmicutes, Proteobacteria, and Bacteroidetes. Besides the taxa identified by cultivation, members of the phyla Chloroflexi, Cyanobacteria, Acidobacteria, Verrucomicrobia, and Gemmatimonadetes were detected by the cloning. The difference in the composition of soil bacterial communities was related to geographic locations and soil types. Both the highest and the lowest bacterial diversities were detected in samples from Aggtelek National Park, characterized by Leptic Luvisol and Rendzic Leptosol soil types. The difference in the composition of bacterial communities between Rendzic Leptosol and Leptic Phaeozem soil types at Tapolca could be the result of human impacts.

Restricted access

Many halophytes and halophilic microorganisms are capable to adapt to the extremities of saline habitats. This study reveals the taxonomic diversity and ecological tolerance of bacteria isolated from the rhizosphere of three different halophytes (Bolboschoenus maritimus, Puccinellia limosa and Aster tripolium) living in the vicinity of Kiskunság soda ponds. Following a sampling in September 2013, altogether 76 bacterial strains were isolated using two different media. The strains were identified on the basis of 16S rRNA gene sequencing following ARDRA grouping. Salt and pH tolerance of the strains were examined by measuring their growth in broths containing 0–15% NaCl (w/V) and characterized with pH 7–12 values. Among the strains genera of Anaerobacillus, Bacillus and Exiguobacterium (Firmicutes), Agromyces, Isoptericola, Microbacterium, Micrococcus, Nocardiopsis, Nesterenkonia and Streptomyces (Actinobacteria), Halomonas and Idiomarina (Proteobacteria) and Anditalea (Bacteroidetes) were identified. The Bolboschoenus and Puccinellia samples characterized with the highest pH and electric conductivity values were dominated by Bacillus, Halomonas and Nesterenkonia, respectively. The salt tolerance of the bacterial strains was strongly dependent on the sampling location and plant species. In contrast, growth of bacterial strains in broths with alkaline pH values was more balanced. The strains from the Puccinellia sample showed the widest salt and pH tolerance.

Restricted access

A preliminary study was conducted to compare the community level physiological profile (CLPP) and genetic diversity of rhizosphere microbial communities of four plant species growing nearby Kiskunság soda ponds, namely Böddi-szék, Kelemen-szék and Zab-szék. CLPP was assessed by MicroResp method using 15 different substrates while Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) was used to analyse genetic diversity of bacterial communities. The soil physical and chemical properties were quite different at the three sampling sites. Multivariate statistics (PCA and UPGMA) revealed that Zab-szék samples could be separated according to their genetic profile from the two others which might be attributed to the geographical location and perhaps the differences in soil physical properties. Böddi-szék samples could be separated from the two others considering the metabolic activity which could be explained by their high salt and low humus contents. The number of bands in DGGE gels was related to the metabolic activity, and positively correlated with soil humus content, but negatively with soil salt content. The main finding was that geographical location, soil physical and chemical properties and the type of vegetation were all important factors influencing the metabolic activity and genetic diversity of rhizosphere microbial communities.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Mónika Knáb
,
Tibor Szili-Kovács
,
Klaudia Kiss
,
Márton Palatinszky
,
Károly Márialigeti
,
János Móga
, and
Andrea Borsodi

Karst areas belong to the most exposed terrestrial ecosystems, therefore their study have a priority task in Hungary, as well. The aim of this study was to compare the structure, activity and diversity of soil microbial communities from two distinct Hungarian karst areas (Aggtelek NP and Tapolca-basin). Soil samples were taken three times from 6 distinct sites, from different depths. Soil microbial biomass C (MBC), microbial biomass N (MBN), basal respiration (BRESP) and substrate induced respiration (SIR) were measured. The phylogenetic diversity of bacterial communities was compared by Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE). The highest MBC, MBN, BRESP and SIR values were measured in the rendzina soil from Aggtelek. On the basis of biomass and respiration measurements, microbial communities differentiated mainly according to soil depths whereas DGGE profiles of bacterial communities resulted in groups mainly according to sampling sites.

Restricted access
Építés - Építészettudomány
Authors:
Julianna Lipták-Váradi
,
Márta Széll
,
János Szabó
,
Andrea Szabó
,
Melinda Vanya
,
Lilla Kató
, and
Károly Szili

Műszaki és orvos szakemberekből álló kutatócsoportunk egy hosszabb kutatást végez arra vonatkozóan, hogy az otthoni mikrokörnyezet különböző összetevői milyen hatással vannak szervezetünkre és egészségünkre. Az otthoni környezet kiemelt fontosságú, mivel életünk nagy részét itt töltjük, feltöltődésünk, pihenésünk színtere. Napjainkban számos tudományterület foglalkozik az új anyagok, technológiák, szokások elterjedésének hatásaival. A különböző kutatások eredményei azt mutatják, számos betegség kialakulása köthető a beltéri környezetek nem megfelelő kialakításához. A beltéri környezetet komplex paraméterrendszer alakítja ki, amelynek felépítését be is mutatjuk cikkünkben. Vizsgálatunk bonyolult, sok összetevőt szükséges figyelembe venni. Ezen kezdeti vizsgálatok alapján tudunk a továbbiakban egyszerűsítési lehetőségeket javasolni, megállapítani, melyek azok az összetevők, amelyek egyes célcsoportokat különösen érintenek, kiemelendően kezelendők. Meg kell továbbá vizsgálni, hogy ezen paraméterek interakciója milyen hatást ér el (az eddigi kutatások főleg az egyes hatásokkal külön-külön foglalkoztak). Továbbá célszerű a betegségek gyógyítása helyett a megelőzésre, az egészséges belső terek kialakítására helyezni a hangsúlyt. Jelen vizsgálatok speciálisan az otthoni mikrokörnyezet kérdésével foglalkoznak, azonban a gondolatok adaptálhatók — részben módosítandók — irodaépületek, munkahelyek, közösségi terek esetére is. Ezen cikk ismerteti a kutatás elméletének alapjait, amelyre a további lépések épülnek.

Restricted access