Search Results

You are looking at 1 - 10 of 42 items for

  • Author or Editor: K. Varga x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

OTKA-projektünk empirikus eredményeiből felépített világnézet-szociológiai vitakötetünk kissé valláskritikusra „sikeredett”. Nemcsak a vallásosság hazai erőviszonyairól adott lesújtó képet (például, hogy ez egyre gyengül, ahogy megyünk lefelé az életkorok vagy felfelé az iskolázottság rétegeiben), de arról is, hogy ez a vallásosság nem óvja meg közszereplőit a torzsalkodó machiavellizmustól (sőt, mintha erre inspirálnáőket, ahogy ezt a rendszerváltás hajnalán egymást kiátkozó cserkészszövetségek esetében vagy a konzervatív pártok tragikomikus forgácsolódásában láthattuk). A mindennapi életben pedig követőit egy, csak rosszul feloldható dilemma elé állítja: vagy kötelességtudat, vagy hatékonyság – ahogy ez a Milton Rokeach értékteszt-battériájával gyűjtött országosan reprezentatív adatainkból kiviláglott. A tanúskodásra hívott, megvesztegethetetlen empíria szerint ugyanis hazánkban a hatékonyság mint instrumentális érték a hedonizmus célértékével járt együtt, míg az „emelkedett komolyság” hagyományosan vallásos célérték-típusának (üdvözülés, bölcsesség, barátság stb.) eszközértéki megfelelőjeként de facto csupán az engedelmesség maradt 3 .Igaz viszont,hogymásfelől már a vallásszociológia klasszikusainál megtalálhattuk és jelen polgáriasuló társadalmunkra alkalmazni próbáltuk azt az összefüggést, amely a tisztességes iparkodásban boldogulást keresőpolgár – kézműves vagy bizonyos feltételek mellett a kereskedő – gazdasági létfeltételei és a vallásosság etikailag racionális világszemlélete között fönnáll. Max Weber meggyőzően mutatja ki, hogy a becsületesség saját érdeke, jelesül, hogy a tisztességes munka és kötelességteljesítés elnyeri „jutalmát”, és hogy az ilyen munka „meg is érdemli” méltányos bérét, könnyen kialakítja azt a viszonosságetikai szemléletet, amely egyébként is közel áll mindegyik nem kiváltságos réteghez: „…összehasonlíthatatlanul közelebb, mint a katonához vagy a háborúban és politikai terjeszkedésben gazdaságilag érdekelt nagy pénzmágnáshoz, aki éppen bármely vallásosság etikailag racionális elemei számára a legkevésbé hozzáférhető

Restricted access

Abstract  

In this paper, methodology and applicability of the in situ radiotracer “thin gap” method are presented and discussed via some studies of Cr(VI) electroreduction on Pt electrode by measuring the low energy (E = 4.90 keV) X-rays of 51Cr used for labeling. Two types of scintillators, 2 mm thick β-plastic and 300 μm thick CaF2(Eu), were tested for nuclear detection. The plastic scintillator cannot be utilized for selective measurement of the soft X-rays emitted by 51Cr, hence, it does not allow us the estimation of the surface excess of chromium containing species on Pt electrode. In contrast to this, CaF2(Eu) is suitable for selective detection of low-energy X-rays; therefore, the radioelectrochemical cell equipped with the latter detector provides very promising measuring conditions for the extension of the radiotracer “thin gap” method towards application of the low-energy X-ray emitters.

Restricted access

Summary  

In this paper, experimental results obtained by the in-situ radiotracer and voltammetric studies of the competitive adsorption of the HSO4 -/SO4 2- (labeled with 35S) and Cl- (labeled with 36Cl) anions on bare Aupoly substrate and Aupoly surfaces modified by the Zn adatoms in the lower pH region (pH≤4.5) are presented and discussed. In addition, some data on the formation of Zn adlayers (labeled with 65Zn) are reported to demonstrate the complex features of the underpotential deposition (UPD) phenomenon. It has been revealed that (1) the relative adsorption strength of Cl- ions on bare Aupoly is higher than that of H2PO4 -/PO4 3- and HSO4 -/SO4 2- ions in the entire pH region studied; (2) anomalous tendency of the specific adsorption of anions on polycrystalline gold modified by Zn adatoms occurs at pH 4.5 as follows: PO4 3->SO4 2->Cl->>ClO4 - and (3) the UPD of Zn2+ ions on polycrystalline gold is measurable even from solutions containing 5 . 10-8M Zn2+ over the entire potential range where the hydrogen evolution takes place.It is, however, plausible to assume that the coverage of the gold surface by Zn adatoms measured even at solution concentrations of c≥5 . 10-4M does not exceed one monolayer.

Restricted access

Abstract  

A new approach for the characterization of coatings with respect to their corrosion protection is presented. The applicability of a simple in situ radiotracer method and some information which can be gained from sorption measurement of corrosive ions are demonstrated based on the results obtained in case of HSO4 /SO4 2– accumulation on a coating chosen. The technique used has low detection limit and the measurements can be performed without disturbing the primary experimental conditions.

Restricted access

Deterministic seismic hazard computations were performed along four different profiles across the downtown of Budapest. Synthetic seismograms were computed by the so called “hybrid technique”. By applying the hybrid technique it is possible to take into account the focal source, the path and the site effect together. Four independent computations have been performed using the same seismic source but different profiles. The parameters of the seismic source were adopted from the parameters of the well-known 1956 Dunaharaszti earthquake. The focal mechanism and the homogeneous and heterogeneous parts of the profiles are known from geophysical and geological data of the investigated area.As the results of the computations PGA (peak ground acceleration) grid maps of the downtown of Budapest for the three different components came into existence. Furthermore spectral acceleration (response spectra, SA) and RSR charts of the synthetic seismograms for the four different profiles were created. The PGA grid maps show that the maximal PGA values are situated at the eastern (Pest) part of the downtown, and their values are 50–200 cm/s 2 .For the downtown of Budapest a special seismic risk map have been prepared. This special seismic risk map were created on the basis of the difference between the maximal amplitude frequencies of SA of synthetic seismograms and the building’s eigenfrequencies at every 0.1 km 2 of the downtown. In order to determine the building’s eigenfrequencies microseismic noise measurement were performed at 6 different buildings in the downtown. The special seismic risk map shows that the buildings situated at the hilly western section of the downtown have higher seismic risk than the ones at the flat eastern part.

Restricted access

A lélegeztetett betegek sorsának kimenetele hosszú és rövid távon is függ az intenzív osztályon és a lélegeztetőgépen töltött időtől. Az intenzív osztályos kezelést túlélt betegek egészséghez kötött életminősége bizonyítottan összefügg az intenzíves kezelés fizikai és pszichés hatásaival. Előző multicentrikus randomizált vizsgálatunkban bemutattuk az intenzíves kezeléssel egy időben adott pszichés támogatás hatását. Célkitűzés: A jelen post hoc analízis célja, hogy bemutassa a pszichés támogatás hatását, amikor azt folytonosan ugyanaz, a teamhez tartozó terapeuta biztosítja. Módszer: A post hoc analízisbe 36 beteg került: 17 a kontroll-, 19 a vizsgálati csoportba. A vizsgálati csoport naponta részesült pozitív szuggesztiókon alapuló pszichés támogatásban, amelyet a kezelés minimum 50%-ában ugyanaz a terapeuta végzett. A kontrollcsoport ugyanazt a kezelést kapta, a pszichológus bevonása nélkül. A két csoport között nem volt különbség korban, nemben, SAPSII-pontokban és az orvosi alapellátásban. Eredmények: Az eredmények szignifikánsan rövidebb gépi lélegeztetést (3,6 nap, p < 0,014) és osztályon tartózkodást (4,2 nap, p < 0,022) mutattak a vizsgálati csoport esetében. Következtetések: Ezek az eredmények igazolják az intenzív osztályos team teljes tagjaként alkalmazott pszichológus értékét és annak fontosságát, hogy gondoskodjunk a betegek pszichés támogatásáról.

Restricted access

Summary  

During the period of 1993-2001 chemical decontaminations of 24 SGs in the units 1-3 of the Paks NPP were carried out by a non-regenerative version of AP-CITROX technology, even in two or three consecutive cycles. A comprehensive investigation of the above decontamination method have revealed that the fundamental issues of analytical chemistry and corrosion science were not taken into consideration during the elaboration of AP-CITROX procedure. Therefore, the non-regenerative version of the technology utilized at Paks NPP can be considered to be not an adequate method for the chemical decontamination of any reactor equipments having large steel surfaces (e.g., SGs). As a consequence of the lack of the appropriate decontamination method, initiation of a R&D project focused on the elaboration of the required technology should not be postponed. In this paper, we present a brief overview on the fundamental issues of the technology development. Selected findings obtained in our laboratory on the field of the improvement of the AP-CITROX technology are also reviewed in order to demonstrate the crucial role of some selection criteria.

Restricted access

Preparation and investigations of polyimides III

Thermal investigation of the imidization of polyamide acid powders

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: J. Varga, T. Meisel, K. Belina, and J. Balla

Polyamide acid powders of pyromellitic dianhydride and 4,4′-diaminodiphenyl ether base were prepared in tetrahydrofuran, in the heterogeneous phase. The imidization of these powders was investigated by thermogravimetric, calorimetric and mass-spectrometric methods.

Restricted access

Abstract  

Experiments on sorption of cobalt onto polyethylene foil from buffered borate solutions are reported in this paper. Sorption isotherms and sorption kinetics of cobalt as a function of pH and the effect of borate species on cobalt sorption were investigated. The results show that the extent of cobalt sorption is lower in borate buffer than in Na ClO4 solution. It is found that the adsorption isotherms obtained are dependent on the pH of the solution. Possible reasons of the influence of pH on the sorption isotherms are discussed.

Restricted access