Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Katalin Falusné Szikra x
Clear All Modify Search

A tanulmány állást foglal az életminoség vitatott fogalmát illetoen. Megállapítja, hogy az életminoség termeloero, amelynek elhanyagolása az európai integrációban vállalható nemzeti szerep degradációjához vezet. A szerzok vázolják, hogy milyen roncsolódások mentek végbe az emberi termeloeroben az utóbbi évtizedben, és jelzik, hogy e tendencia folytatódása, a történelmileg elért hazai intellektuális állomány zsugorodása oda vezethet, hogy jövobeli szerepünk az európai integrációban nagyjából a délolasz vagy a görög szerephez válhat csak hasonlóvá. A tanulmány néhány gazdaságpolitikai javaslattal zárja mondanivalóját.

Restricted access