Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for

  • Author or Editor: Katalin Mészáros x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Antik Tanulmányok
Authors: Mária Adorjáni, Tamás Mészáros, Katalin L. Delbó, and Erika Juhász
Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A depresszió és a kiégés gyakran lép fel együtt egészségügyi szakdolgozók körében. Bár tüneteik hasonlóak, kezelésük eltérő, így mihamarabbi felismerésük rendkívül fontos. Célkitűzés: A kiégés és a depresszió demográfiai és munkahelyi rizikó-, valamint védőtényezőinek feltárása és diagnosztizálásuk elősegítése. Módszer: A depressziót a rövidített Beck Depresszió Kérdőívvel, a kiégést a Maslach Kiégés Leltárral mértük 1713 egészségügyi szakdolgozó körében keresztmetszeti adatfelvétellel. A kockázati és védőtényezőket t-próbával és varianciaanalízissel tártuk fel. Eredmények: A depresszió és a legalább közepes szintű kiégés prevalenciája egyenként 35,1% és 34–74% volt. A partner/gyermek megléte, a hosszabb, valamint a járóbeteg-ellátásban való munkaviszony a kiégés védőtényezőjének bizonyult. A partner hiánya és a férfi nem egyenként a depresszió és a deperszonalizáció kockázati tényezőjeként jelent meg. Következtetések: A depresszió és a kiégés magas prevalenciája egészségügyi szakdolgozók körében jelentős közegészségügyi probléma. A két tünetegyüttes kutatásunkban feltárt kockázati és védőtényezőinek ismerete megkönnyítheti időben történő diagnosztizálásukat és hatékony kezelésüket. Orv. Hetil., 2015, 156(32), 1288–1297.

Open access

Absztrakt

Az ösztrogének modulálják az immunválaszt és az autoimmun betegségek kialakulását, lefolyását. Hatásaikat magreceptorok (azaz ösztrogénreceptor-alfa és ösztrogénreceptor-béta) mellett membránreceptorok közvetítik, illetve egyéb hormonokkal való kölcsönhatásaik befolyásolják. A szöveti homeosztázis fenntartásában a lokálisan képződő hormonoknak van elsődleges szerepe. Az immunrendszer a szervezetünk egyik legdinamikusabban változó rendszere. Citokintermelésük révén hatásuk a szervezet minden sejtjét érinti. Ugyanakkor az immunsejtek is szabályozás alatt állnak, a kiváltott hatást az immunsejtek fejlődési stádiuma is meghatározza. Klinikai megfigyelések bizonyítják, hogy a nemi hormonok közül az ösztrogéneknek szerepe lehet a különböző típusú autoimmun betegségekben. A B-sejt-mediált kórképek lefolyását az ösztrogének súlyosbítják. T-sejt-mediált kórképekben a hatás a Th1- vagy Th2-dominanciától függ: az ösztrogén az immunválasz Th2 jellegét erősíti, ezért azok a betegségek, amelyekre Th2-dominancia a jellemző, ösztrogén hatására súlyosbodnak, míg a Th1-domináns betegségek enyhülnek. A gyulladás önmagában is befolyásolhatja az ösztrogének immunsejtekre kifejtett hatásait. A gyulladásos citokinek megváltoztathatják az ösztrogénreceptorok expresszióját, funkcióját, de a perifériás ösztrogénmetabolizmuson keresztül a ligand elérhetősége is fontos tényező. A helyi, szöveti rendszer monitorozása, a rendszerben részt vevő molekulák felismerése, mennyiségük meghatározása döntő jelentőségű a mechanizmusok megismerésében és új diagnosztikai, illetve terápiás eljárások kidolgozásában. Jelenleg a napi, laboratóriumi gyakorlatban mért molekulák korlátozottan alkalmasak az ösztrogének szövetspecifikus hatásainak monitorozására. Jelen összefoglalóban a szerzők áttekintik az ösztrogének immunválaszban betöltött szerepét és összefoglalják azokat az új laboratóriumi módszereket, amelyek segítséget jelentenek a lokális hatások nyomon követésében. Orv. Hetil., 2015, 156(51), 2070–2076.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Krisztián Kovács, Barna Vásárhelyi, Katalin Mészáros, Attila Patócs, and Gellért Karvaly

Absztrakt:

Az ösztrogénhormonok fiziológiai szerepe sok tekintetben ismert. Meglehetősen kevés információ áll azonban rendelkezésre az ösztron és az ösztradiol lebontása során képződő vegyületek szerepéről a különböző, ösztrogénhatással összefüggésbe hozott kórképekben. A kutatások intenzív érdeklődésének középpontjában jelenleg a két ösztrogénhormon mellett tizenhárom extragonadális metabolit áll. A képződő metabolitok protektív vagy éppen proinflammatorikus és/vagy proonkogén hatással rendelkeznek. A szisztémás keringésben mért metabolitszintek nem mutatnak összefüggést a lokálisan megjelenő metabolitokéval, ennek a jövőben diagnosztikai jelentősége lehet. A jelen tanulmány célja a perifériás szövetekben az extragonadális metabolommal kapcsolatos irodalmi források átfogó áttekintése, valamint felhívni a figyelmet a perifériás szövetek ösztrogénhomeosztázisának szerepére, az ösztrogénmetabolom igazolt, valamint a klasszikus hormonhatásoktól eltérő biológiai aktivitására, egyes kórfolyamatokban azonosított klinikai jelentőségére. Ezek az ismeretek a lokálisan determinált kórfolyamatok megértését, korai diagnosztikáját a későbbiekben a metabolomika eszköztárával jelentősen segíthetik. Orv Hetil. 2017; 158(24): 929–937.

Open access

Transition metal complexes with pyrazole based ligands

Part XXV. Deaquation of isostructural cobalt(II) and nickel(II) complexes with 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxamidine

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Katalin Mészáros Szécsényi, V. Leovac, R. Petković, Ž. Jaćimović, and G. Pokol

Abstract  

The deaquation of two isostructural compounds of general formula [M(HL)2(H2O)2](NO3)2 (M=Co, Ni, HL=3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamidine) is discussed in the view of their crystal and molecular structure. The compounds contain the same number and type of hydrogen bonds of the adjacent nitrate ions, only in the opposite orientation. On the basis of their deaquation pattern such a small difference may be detected, i.e., methods of thermal analysis are sensitive enough to show very small structural differences.

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Kaewta Kaewtatip, Varaporn Tanrattanakul, Katalin Mészáros Szécsényi, Jelena Pavličević, and Jaroslava Budinski-Simendić

Abstract

The interest in replacing synthetic polymers by biodegradable materials from renewable resources is steadily increasing. In this work, cassava starch grafted with different content of polystyrene (PS) was synthesized via free-radical polymerization using suspension polymerization technique. Thermal data of pure starch and the grafted starch with different content of PS were collected by simultaneous thermogravimetric (TG)–differential scanning calorimetry (DSC) setup in open alumina pans. Separately, typical DSC measurements were conducted in standard aluminum pans with lid. The data obtained by different methods are correlated and discussed. Morphology of cryogenic fracture surface of starch sample was studied by scanning electron microscopy. In order to obtain more reliable data about the processes taking place during the thermal treatment, the changes of surface morphology of starch treated at different temperatures are observed.

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Berta Holló, Milena Krstić, Sofija P. Sovilj, György Pokol, and Katalin Mészáros Szécsényi

Abstract

Thermal decomposition of chlorpromazine hydrochloride (CP·HCl), trifluoperazine dihydrochloride (TF·2HCl) and thioridazine hydrochloride (TR·HCl), and the ruthenium complexes with dimethyl sulfoxide (dmso) of composition [RuCl2(dmso)4] and L[RuCl3(dmso)3xEtOH, L = CP·HCl, TF·2HCl or TR·HCl is described. The phenothiazines are stable to temperature range of 200–280 °C with an increasing stability order of TF·2HCl < CP·HCl < TR·HCl. The decomposition of all the compounds takes place in superposing steps. For detection of chlorides and sulfides, EGD analysis was performed. The decomposition pattern of the complexes, due to their similar structure, is similar. The thermal data unambiguously resolve the contradiction between the elemental analysis and X-ray structural data for (TF·2HCl)[RuCl3(dmso)3]Cl·EtOH. The compound crystallizes with one EtOH, evaporating in part at room temperature.

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Veronika Lajos, Gabriella Vámos, Judit Kis-Halas, Csaba Mészáros, Katalin Vargha, and Balogh Jánosné Horváth Terézia
Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ágnes Szappanos, Katalin Mészáros, Zsolt Nagy, Annamária Kövesdi, István Likó, Emese Kiss, Miklós Tóth, and Attila Patócs

Absztrakt:

Az endogén glükokortikoidok az anyagcsere-folyamatok szabályozása mellett, immunmoduláns és immunszuppresszív hatásukon keresztül, kiemelt jelentőségűek a szövetszintű gyulladásos reakciókban. A szervezet endogén kortizolszabályozása kétféle mechanizmuson keresztül valósul meg. A szisztémás szabályozásért a hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely, míg a lokális, szövetspecifikus glükokortikoidszabályozásért a kortizol biológiai hatását közvetítő glükokortikoidreceptor, illetve a prereceptoriális szinten ható, a sejtek glükokortikoidellátását biztosító, 11β-hidroxi-szteroid-dehidrogenáz enzim felelős. A legújabb kutatási eredmények alapján a mellékvesén kívül egyéb szövetek is képesek biológiailag aktív kortikoszteroidok bioszintézisére, amelyek kiemelt jelentőségűek a szövetspecifikus glükokortikoidhatás szabályozásában. Az extraadrenalis kortikoszteroidok szintéziséhez szükséges enzimek jelenlétét napjainkig már igazolták a bőrben, a bélben és a thymusban, valamint jelenlétük feltételezhető a központi idegrendszerben, a cardiovascularis rendszerben és a tüdőben. A de novo szteroidszintézis szabályozásában az autokrin és a parakrin jelátviteli rendszeren keresztül megvalósuló lokális szabályozási hurkok feltételezhetők. Jelentőségük felmerül a szövetszintű homeosztázis fenntartásában és immunológiai folyamatok szabályozásában. Orv Hetil. 2018; 159(7): 260–268.

Open access