Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author or Editor: Katalin Ottományi x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Budaörsön és Pátyon az elmúlt évek újabb ásatásai során a kora római telepről több mintásan festett kerámiatöredék került elő. Legkorábbiak a késő kelta sávosan festett edényeken található geometrikus és növényi minták, majd a kelta előzményekre épülő, de már kora római, feketével festett alakos mintájú edények következnek. Pátyon a római formákon jelentkező, 2. századi, sárga alapon vörössel festett növényi mintákkal díszített edényeket is megtaláljuk.

Restricted access

Pátyon 1997-1998-ban, az M1-es autópálya két oldalán, több száz síros temető került elő. A római temető ÉNy-i szélén, különálló sírcsoportban 12 sírt találtunk. Nem volt köztük egyetlen római technikával épült tégla- vagy kőládasír sem, valamennyi földsír. Többségüket jóval mélyebbre ásták, mint a késő római sírokat. Tájolásuk is eltérő. Míg a késő római sírok tájolása É-D, addig e különálló csoport tagjai Ny-K irányúak. Mellékleteik új típusú, a pátyi késő római temetőben máshol nem található mohazöld üvegedények, ezüst ékszerek, csontfésűk. A temetkezési rítus és a mellékletek részletes vizsgálata alapján e sírcsoport kora az 5. sz. első felére tehető.

Restricted access

Az újabb ásatások során Pest megyében több, az 5. század első felére keltezhető lelőhely vált ismertté. Köztük egy település részlete Biatorbágy, Káposztás-dűlőben, amely az első ilyen korú feltárt telep a megye dunántúli részén. Leletanyagában keverednek a késő római és kora népvándorlás kori tárgyak. Különösen jelentős a csontfésűk nagy száma. A tanulmány megkísérli a tárgyalt korszakon belül –összekapcsolva hasonló korú leletekkel –időrendi sorrendbe állítani a Páty és Biatorbágy térségében feltárt új lelőhelyeket.

Restricted access

Abstract

Pottery at the late Roman fort of Visegrád-Gizellamajor contains both forms common in the 4th century as well as new ones, which appear at the turn of the 4th and 5th centuries. On traditional Roman household pottery and glazed vessels new surface ornaments (incised and notched) and new designs (fired yellowish-white, very gritty fabric) appear. Additionally, there are vessels with smoothed and smoothed-in ornaments. Although the excavators distinguished various layers in the fort, pottery from the layers often fit together. What survived to the greatest extent were the materials from the upper destruction debris. Room III of the north wing was a later addition to the fort; hence its pottery can be dated from the Valentinian period until the Hun period.

Open access

DE{I}FU(N)C(TUS) EXP(EDITIONE) GERM(ANICA) LAU-RI(ACO) MORT(E) SUA

Sarkophag eines während der alamannischen Expedition Caracallas verstorbenen Soldaten aus Budaörs

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Authors:
Zsolt Mráv
and
Katalin Ottományi
Restricted access