Search Results

You are looking at 1 - 10 of 52 items for

  • Author or Editor: Katalin Tóth x
  • All content x
Clear All Modify Search
Open access

We report an investigation on a collection of multidrug-resistant Enterobacter cloacae isolates from a Hungarian neonatal intensive care unit. All the isolates (n=142) were examined by antimicrobial susceptibility testing and ERIC-PCR. The seven ESBL positive isolates (derived from six patients) made up a separated group with regard to their patterns by antimicrobial susceptibility testing and ERIC-PCR and were further tested by class-1-integron PCR and plasmid electrophoresis. The ESBL isolates were found indistinguishable in each of these laboratory tests, one genetic clone were revealed in the background of ESBL cases by PFGE. The ESBL positive isolates were proven to harbour a ∼62 Md plasmid and two class-1 integrons (0.9 kb, 1.875 kb). With respect to their clinical relatedness and our laboratory findings there was a small outbreak caused by the ESBL clone. PCR-sequencing were performed on the outbreak strain and has revealed a bla SHV gene that encodes for an SHV-2a type ESBL enzyme. This is the first description of SHV-2a positive E. cloacae strains isolated in Hungary.

Restricted access

Ingredients used in animal feeds and their contamination with undesirable substances, such as mycotoxins, are fundamentally important both in terms of the quality of animal products and the potential human health impacts associated with the animal-based food production chain. Feed ingredients contaminated with mycotoxins may have a wide range of toxicological effects on animals. Therefore, mycotoxin contamination of feed ingredients constituting complete feed products represents an important potential hazard in farm animal production. This review summarises the potential effects of some preventive methods used during the storage of cereal grains as well as of nutritive (e.g. antioxidants, amino acids, fats) or non-nutritive compounds (e.g. pharmacological substances, carbon- or silica-based polymers) and detoxifying enzymes recommended for use against the toxic effects of different mycotoxins.

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A váltott műszakban dolgozóknál gyakori probléma a megzavart diurnalis ritmus következtében kialakuló alvászavar. A Bergen Shift Work Sleep Questionnaire az alvásminőséget és hatásait vizsgálja különböző műszakok és szabadnapok esetén. Célkitűzés: A tanulmány célja e kérdőív magyar változatának kidolgozása, és alkalmazásával a különböző munkarendben dolgozó ápolók alvásminőségének összehasonlítása. Módszer: A kérdőívet 326, váltott műszakban dolgozó ápoló töltötte ki. A kérdőív konvergens és diszkrimináns validálása az Athéni Insomnia Skála és Észlelt Stressz Kérdőív segítségével történt. Eredmények: A kérdőív pszichometriai jellemzői alapján magyar mintán is alkalmas a váltott műszakkal összefüggő alvászavarok vizsgálatára. A diszkrét tünetek gyakorisága szignifikánsan (p<0,001) eltért a műszakok szerint. A legrosszabb alvásminőséget és nappali fáradtságot az éjszakai műszakot követően tapasztalták. A több műszakos, szabálytalan munkarendben dolgozók alvásminősége rosszabb, mint a szabályos és flexibilis munkarendben dolgozóké (p<0,001). Következtetések: A váltott műszakos ápolók alvásproblémáit a kidolgozott kérdőívvel célszerű országosan, reprezentatív mintán is megvizsgálni, és az eredmények alapján a legkevésbé megterhelő munkarendeket kialakítani. Orv. Hetil., 2015, 156(49), 2003–2009.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Katalin Tóth Csabáné Vraukó, József Vitrai, Gyula Mucsi, and Imre Rurik

Bevezetés: A járványügyi surveillance megvalósulásának alappillérét képezi az alapellátásban dolgozó családorvosok fertőzőbeteg-bejelentési kötelezettsége. Célkitűzés: A szerzők annak a kérdésnek a vizsgálatát tűzték ki célul, milyen okai lehetnek annak, hogy a háziorvosok egy része számos infekciós kórképet nem jelent be a népegészségügyi szervek számára, illetve milyen a háziorvosok motivációja, attitűdje a fertőzőbeteg-jelentési rendszert illetően. Módszer: A vizsgálati kérdések megválaszolásához önkitöltős kérdőíves módszert alkalmaztak. A vizsgálati mintába vont 288 családorvos közül 116 fő küldött vissza értékelhető kérdőívet. Az adatok feldolgozását deskriptív statisztikai módszerrel végezték el, különböző gyakoriságokat és arányokat megállapítva. Eredmények: A vizsgált időszakban a bejelentett fertőző megbetegedések közel 50%-át a háziorvosok jelentették be. Az aluljelentések legfőbb oka a háziorvosok ismerethiánya a bejelentési rendszer szabályaival kapcsolatban. Az orvosok többsége úgy gondolja, hogy a papíralapú jelentési rendszer helyett hatékonyabb lenne az elektronikus alapú rendszer. Következtetések: A hazai háziorvosok jelentési fegyelmének javítására a szerzők az oktatást tartják a legfontosabbnak. Orv. Hetil., 2014, 155(31), 1228–1235.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Katalin Kovács, Anita Réka Tóth, and Éva Margit Kereszty

A szerzők metilonfogyasztással összefüggő halálesetről számolnak be. A 16 éves fiú családi összejövetelen hirtelen rosszul lett. Az intenzív osztályon közel 1,5 óráig próbálták újraéleszteni, sikertelenül. Csecsemőkorában szívfejlődési rendellenességgel, halála előtt egy évvel asthma bronchiale kórismével gondozták. Kórboncolása során hirtelen szívhalál képét észlelték. Toxikológiai vizsgálattal a vérmintában 272 ng/ml, a májszövetben 387 ng/g metilont mutattak ki. A szívizomban kimutatott hiperkontrakciós csíkok és gócos nekrózisok amfetamin típusú szer fogyasztása következtében jöhettek létre. A szerzők feltételezik, hogy a kórboncolás során észlelt jobbszívfél-elzsírosodás és a korábbi betegségek együttesen hajlamosíthatták a túladagolás nélküli hirtelen szívhalálra. A dizájner drogok könnyű, gyors és széles körű hozzáférhetősége miatt a klinikai gyakorlatban is gondolni kell az abúzusszerű használatra vagy túladagolásra. A legálisan még nem tiltott kábítószerek fogyasztása önmagában nem teszi kötelezővé a hatósági beavatkozást. Orv. Hetil., 2012, 153, 271–276.

Restricted access

If the student status ends before the absolutorium (pre-degree), we can speak about dropout. In our paper, we are going to present the cases of termination of the student status and we would also like to make a comparison in three countries: Hungary, Ukraine, and Romania. The aim of our research is to demonstrate the various ways in which student status can be terminated. The dropout is an important and significant topic in higher education policy, because it causes institutional and individual loss, too.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Péter Tóth, László Bódi, Katalin Maros, Endre Szűcs, and Janbaz Janan

Feather production is realised by gathering feathers from geese right as they start their natural moulting. The adequate gathering time coincides with the time of moulting. There is still scarce information as to whether or not gathering causes distress and pain to geese. A series of experiments was carried out by our research group to determine the effect of gathering on plasma corticosterone level in growing geese. In the present experiment, the reactions of five groups (two gathered and three not gathered groups) of 9-week-old Babat Hungarian Upgraded geese were compared regarding gathering. Blood samples were taken right before, during and 5 min, 1 and 3 h after gathering into heparinised tubes from all groups. The plasma concentration of corticosterone was determined by radioimmunoassay (RIA). The results show that the plasma concentration of corticosterone is high in the first sample of all groups but is significantly lower at subsequent blood samplings compared to the first samples, especially in gathered geese. Compared to the first sampling, we observed higher corticosterone levels in samples collected 1 and 3 h after gathering. This was true only for groups which were not gathered, especially for the group which was not given any antistress material. From these results it can be concluded that the handling of geese causes an elevation in plasma corticosterone level and that feather gathering does not result in a higher corticosterone level than the handling or catching of the bird. Therefore, it can be concluded that feather gathering — especially when it is done adequately in time — does not cause more distress than the handling or catching of the bird.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Béla Kádár, Béla Kocsis, Ákos Tóth, Katalin Kristóf, Péter Felső, Béla Kocsis, Katalin Böddi, and Dóra Szabó

In this study, outer membrane proteins (OMPs) of colistin-resistant Klebsiella pneumoniae and Enterobacter asburiae were analyzed. One colistin-susceptible and three colistin-resistant K. pneumoniae sequence type 258 strains as well as one colistin-susceptible E. asburiae and its colistin-heteroresistant counterpart strain were involved in the study. OMP analysis of each strain was performed by microchip method. Matrix-assisted laser desorption ionization time of flight/mass spectrometry (MALDI-TOF/MS) investigation was carried out after separation of OMPs by two-dimensional gel electrophoresis and in-gel digestion. The MALDI-TOF/MS analysis of OMPs in the colistin-susceptible K. pneumoniae found 16 kDa proteins belonging to the LysM domain/BON superfamily, as well as DNA starvation proteins, whereas OmpX and OmpW were detected in the colistin-resistant counterpart strains. OmpC and OmpW were detected in the colistin-susceptible E. asburiae, whereas OmpA and OmpX were identified in the colistin-resistant counterpart. This study demonstrated that OMP differences were between colistin-susceptible and -resistant counterpart strains. The altered Gram-negative cell wall may contribute to acquired colistin resistance in Enterobacteriaceae.

Restricted access