Search Results

You are looking at 1 - 10 of 24 items for

  • Author or Editor: Katalin Takács x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A távérzékeléses eljárásokkal gyűjtött információk számos módon hasznosultak, hasznosulnak a talajtérképezésben. A légi fotók és műholdképek megfelelő alaptérképet és térbeli keretet nyújtanak a talajtérképezéshez. A távérzékelt adatok közvetlen, illetve közvetett információt szolgáltatnak az egyes talajtulajdonságokról. Ezáltal mindkét módon támogatni tudják a talajok térbeli változékonyságát leíró két alapvető koncepciót: az objektum alapút, illetve a talajtulajdonságok folytonos térbeli változását hangsúlyozót. Cikkünkben ezen kategorizálás mentén, többé-kevésbé időrendi sorrendet is megtartva, tekintettük át röviden és példákkal illusztrálva, hogy konkrétan milyen formában képes a távérzékelés segítséget nyújtani a talajtérképezés kérdéseinek megoldásában, illetve kivitelezésének gyakorlatában. A távérzékelés által szolgáltatott térben folytonos és kvantitatív adatok megfelelő támogatást nyújtanak a pontszerűnek tekinthető talajtani mérések térbeli kiterjesztéséhez. A távérzékelés sokrétű lehetőséget biztosít a talaj-táj kapcsolatának modellezésére, illetve az ezen alapuló térképezési koncepció számára. A távérzékelésből származó több időpontú spektrális, illetve egyes speciális kiértékelések során előállított felszínborítási, földhasználati térképek, valamint domborzati modellek a digitális talajtérképezés számára a legalapvetőbb környezeti segédváltozókat szolgáltatják. Mindezeken túl a távérzékelt képek hatékonyan támogatják a térképezéseket megelőző mintavétel tervezést és megújították a digitális formában publikált térképek alaptérképi környezetét is. A távérzékelés a közeljövőben is dinamikusan növekvő mennyiségű adatot fog szolgáltatni a földfelszínről. Az ebben rejlő lehetőséget semmiképpen sem szabad elszalasztani a talajtérképezésben érdekelteknek, főképpen a távérzékeléssel nyert adatmennyiséggel összehasonlítva igen csak szűkösen keletkező és elérhető talajtani információ tükrében. A támogatás tehát adott, annak kihasználása azonban már rajtunk múlik.

Restricted access
Restricted access

The effect of mannitol on different genotypes of potato was studied in callus and plantlet culture. In vitro responses of five potato genotypes with well-known field behaviour to water deficit were analysed. After a 4-week-long cultivation on media containing mannitol up to 0.8 M, different morpho-physiological parameters were determined and statistically analysed. The useful concentration of mannitol for in vitro screening the osmotic tolerance of different genotypes depended on the type of culture; it was 0.4 M in plantlet-test and 0.8 M in callus-test. In callus-test the relative increase of callus mass was a useful parameter for determination of osmotic tolerance of genotypes at cellular level. In plantlet culture, stress index calculated from the rate of surviving in vitro shoots, number and length of roots per surviving explant and the rate of rooted explants were applicable to determine three groups according to the tolerant, medium tolerant and sensitive categories in agreement with the field behaviour of these genotypes. Under in vitro stress conditions we were able to distinguish the examined genotypes with different drought tolerance.

Restricted access

Transmission of pathogens via healthcare workers’ (HCWs) hands is one of the most frequent means of spreading multi-resistant organisms and occurring healthcare-associated infections (HAIs) in hospitals. The role of contaminated hands in pathogen transmission was recognized by Hungarian physician, Ignác Semmelweis. Hand hygiene prevents cross-infections in hospitals, but numerous epidemiological and microbiology-based studies have documented low compliance of HCWs with this simple procedure. Furthermore, hand hygiene perception of HCWs plays an important role in determining hand hygiene compliance. Our aim was to describe the opinion of HCWs about their perception regarding hand hygiene practice. Our further goal was to strengthen a laboratory basis for bacterial backup control of nosocomial pathogens. A cross-sectional descriptive study was conducted between December 2010 and February 2011 in 13 participating hospitals in Hungary. HCWs know that there is correlation between contaminated hands and HAIs (83%), but neither the frequency (62%) nor the implementation (73%) of their hand hygiene performance are satisfying.We recommend that multimodal interventions — highlighted active microbiological surveillance of HCWs’ hands — are the most suitable strategies to reduce the occurrence of HAIs and to determine their impact on cross-transmission of microorganisms and to overcome barriers of HCWs.

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors:
József Horváth
,
András Takács
,
Katalin Farkas
,
Gabriella Kazinczi
, and
Richard Gáborjányi
Restricted access

In accordance with the 2015 regional goal for measles and rubella elimination of the WHO European Region, only a few imported cases have been documented of both diseases in Hungary for years.This paper presents a case of a Hungarian woman, born in 1975, who received measles vaccination at age of 12 months and later at age of 11 years, according to her certificate of vaccination. In 2009, after arriving home from a vacation in Ireland, she developed acute measles infection with clinical symptoms. It was confirmed by the detection of measles specific IgM, IgA and IgG antibodies, and by detection of viral nucleic acid from throat swab in virus transport medium.Additionally, an outbreak occurred in December of 2011 among a family emigrated from Romania to Hungary. No new measles cases were diagnosed among the contact persons of neither the young Hungarian woman returning from Ireland, nor the family emigrated from Romania. This observation refers to the effectiveness of the Hungarian vaccination program.

Restricted access

A felszíni földtani képződmények talajképződési szempontból történő értékelése gyakorlati célú közelítés, amely a területen legvalószínűbben előforduló talajképző kőzet leírását szolgálja. A talajtani felvételezések hazai adatbázisokban elérhető, talajképző kőzet adatai a sík- és dombvidéki mezőgazdasági területeken sűrűsödnek, azonban tematikusan nem részletesek és kevés osztályt jelenítenek meg. A Magyar Állami Földtani Intézet 1:100.000-es méretarányú földtani térképének (FDT100) adatai jól hasznosíthatók a talajképző kőzet (talajképző üledék) jellemzésére, ha az arra utaló tartalmi elemeit a FAO-rendszer nevezéktanának alkalmazásával egységesen kezeljük. A földtani térképen jelölt képződmények litológia és fácies szerinti leírása, több-kevesebb egyszerűsítéssel lehetővé teszi a talajképző kőzetekre alkalmazott FAO-féle hierarchikus rendszerbe illesztést. A korreláltatott FDT100 képződményeket középtájanként áttekintve megállapítható, hogy azok elterjedése az eddigi ismereteinknek nem mond ellent, sőt esetenként a tájegységek specifikumait jobban kiemelő részleteket hangsúlyoznak. A tematikai felbontás növelése lehetőséget ad a talajképző kőzetnek az AGROTOPO Adatbázisban foglaltnál részletesebb leírására.Az AGROTOPO térkép poligonjai geometriailag sok helyen erősebben generalizáltak, mint a FDT100-ban feltüntetett képződményhatárok. Ennek viszonylag könnyű és gyors feloldását jelentheti a nagyobb poligonok felbontása (lásd Pásztor et al., 2013), de leginkább a megfeleltetett talajképző kőzet tematikát is magába foglaló, digitális térképezési alapokon megújított „agrotopográfiai” jellegű térkép létrehozása mutat a megoldás felé. A jelenleg is tőzegesként számon tartott, de valójában már átalakult területeken új térképi adatforrások bevonása is szükséges.

Restricted access

During clinical trials, samples from Hungarian patients of different age groups were tested for antibodies against all 3 serotypes of poliovirus, a member of Picornaviridae family. During the virus neutralization serological test, blood samples were titrated using permanent virus concentration. Based on the cythopathic effect observed under a light microscope, the antibody level of the patient was assessed. The 100 people examined were classified into 5 groups based on age and type of original vaccine: I. Newborns, no vaccination given; II. Immunosuppressed patients; III. Born before 1986, received only OPV vaccine; IV. Born between 1992–2005, received a combination of OPV and IPV vaccines; V. Born after 2006, received only IPV vaccine. Results show that vaccination coverage meets all the criteria. None of the immunized persons was seronegative to all three polioviruses. Both IPV and OPV vaccines are effective against poliovirus. Blood samples from newborn babies with no immunization were also examined. Results show that most newborns have maternal antibodies in their blood. Results of group II show that immunosuppression does not have a negative influence on blood antibody levels against polioviruses. In spite of the low number of samples, our results show that seroconversion after immunization in the Hungarian population is adequate. For more accurate results about vaccination coverage in the population, further trials would be necessary.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A szakmai élet minőségét mérő (ProQOL) skálát a rendkívül stresszes eseményeken átesett emberekkel végzett munka pozitív és negatív hatásainak mérésére fejlesztették ki. A szenvedéssel, halállal, haldoklással, a másik ember traumájával való mindennapi találkozás fizikálisan és emocionálisan is befolyásolhatja a palliatív-hospice teamekben dolgozók életminőségét. Célkitűzés: A vizsgálat célja a ProQOL5 kérdőív magyar változata pszichometriai tulajdonságainak és faktorszerkezetének felmérése volt, ami lehetővé teszi az együttérzésből eredő kifáradás és elégedettség, a másodlagos traumatizáció és a kiégés mérését. Hosszú távú cél a hospice-dolgozók számára képzési és intervenciós módszerek kidolgozása, elégedettségük, fizikai és lelki jóllétük növelése, pályán maradásuk elősegítése. Módszer: A keresztmetszeti, kérdőíves felmérésbe hospice-dolgozókat vontunk be. A kérdőíveket anonim, nyomtatott formában tettük elérhetővé. A validáláshoz a Rövidített Maastricht Vitális Kimerültség Kérdőív, a Rövidített Beck Depresszió Kérdőív, a CES-D Depresszió Szűrő Kérdőív és a WHO Jóllét Kérdőív rövidített (WBI-5) magyar nyelvű változatait használtuk fel. Statisztikai analízis: Az elemzésekhez IBM SPSS 23.0© programcsomagot használtunk. A mérőeszköz faktorstruktúrájának feltárásához exploratív faktoranalízist (főkomponens-elemzés, Varimax rotáció) végeztünk, majd elkészítettük azt a 4 skálát, amely megfelelő Cronbach-alfa-értékekkel rendelkezett a további vizsgálatokhoz. Eredmények: Értékelhető kérdőíveket 188 főtől kaptunk vissza (nő 86,2%, férfi 13,8%). Többségük nővérként és az otthoni hospice-ellátásban dolgozik (94 fő). A megalkotott 4 skála belső konzisztenciája a Cronbach-alfa-értékek alapján elfogadható minőségű. A kiégést mérő kérdések belső konzisztenciája alacsony. Mérőeszközünk skáláinak együttjárása a külső validitást mérő, standardizált skálákkal megfelelő erősségű és irányú. Következtetések: Kérdőívünk a belső és a külső mutatók alapján megfelelő konzisztencia mellett, az elvárt értékek szerint méri az általunk vizsgálni kívánt jelenségeket. Orv Hetil. 2018; 159(35): 1441–1449.

Open access