Search Results

You are looking at 1 - 10 of 24 items for

  • Author or Editor: Katalin Takács x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A távérzékeléses eljárásokkal gyűjtött információk számos módon hasznosultak, hasznosulnak a talajtérképezésben. A légi fotók és műholdképek megfelelő alaptérképet és térbeli keretet nyújtanak a talajtérképezéshez. A távérzékelt adatok közvetlen, illetve közvetett információt szolgáltatnak az egyes talajtulajdonságokról. Ezáltal mindkét módon támogatni tudják a talajok térbeli változékonyságát leíró két alapvető koncepciót: az objektum alapút, illetve a talajtulajdonságok folytonos térbeli változását hangsúlyozót. Cikkünkben ezen kategorizálás mentén, többé-kevésbé időrendi sorrendet is megtartva, tekintettük át röviden és példákkal illusztrálva, hogy konkrétan milyen formában képes a távérzékelés segítséget nyújtani a talajtérképezés kérdéseinek megoldásában, illetve kivitelezésének gyakorlatában. A távérzékelés által szolgáltatott térben folytonos és kvantitatív adatok megfelelő támogatást nyújtanak a pontszerűnek tekinthető talajtani mérések térbeli kiterjesztéséhez. A távérzékelés sokrétű lehetőséget biztosít a talaj-táj kapcsolatának modellezésére, illetve az ezen alapuló térképezési koncepció számára. A távérzékelésből származó több időpontú spektrális, illetve egyes speciális kiértékelések során előállított felszínborítási, földhasználati térképek, valamint domborzati modellek a digitális talajtérképezés számára a legalapvetőbb környezeti segédváltozókat szolgáltatják. Mindezeken túl a távérzékelt képek hatékonyan támogatják a térképezéseket megelőző mintavétel tervezést és megújították a digitális formában publikált térképek alaptérképi környezetét is. A távérzékelés a közeljövőben is dinamikusan növekvő mennyiségű adatot fog szolgáltatni a földfelszínről. Az ebben rejlő lehetőséget semmiképpen sem szabad elszalasztani a talajtérképezésben érdekelteknek, főképpen a távérzékeléssel nyert adatmennyiséggel összehasonlítva igen csak szűkösen keletkező és elérhető talajtani információ tükrében. A támogatás tehát adott, annak kihasználása azonban már rajtunk múlik.

Restricted access
Restricted access

The effect of mannitol on different genotypes of potato was studied in callus and plantlet culture. In vitro responses of five potato genotypes with well-known field behaviour to water deficit were analysed. After a 4-week-long cultivation on media containing mannitol up to 0.8 M, different morpho-physiological parameters were determined and statistically analysed. The useful concentration of mannitol for in vitro screening the osmotic tolerance of different genotypes depended on the type of culture; it was 0.4 M in plantlet-test and 0.8 M in callus-test. In callus-test the relative increase of callus mass was a useful parameter for determination of osmotic tolerance of genotypes at cellular level. In plantlet culture, stress index calculated from the rate of surviving in vitro shoots, number and length of roots per surviving explant and the rate of rooted explants were applicable to determine three groups according to the tolerant, medium tolerant and sensitive categories in agreement with the field behaviour of these genotypes. Under in vitro stress conditions we were able to distinguish the examined genotypes with different drought tolerance.

Restricted access

During clinical trials, samples from Hungarian patients of different age groups were tested for antibodies against all 3 serotypes of poliovirus, a member of Picornaviridae family. During the virus neutralization serological test, blood samples were titrated using permanent virus concentration. Based on the cythopathic effect observed under a light microscope, the antibody level of the patient was assessed. The 100 people examined were classified into 5 groups based on age and type of original vaccine: I. Newborns, no vaccination given; II. Immunosuppressed patients; III. Born before 1986, received only OPV vaccine; IV. Born between 1992–2005, received a combination of OPV and IPV vaccines; V. Born after 2006, received only IPV vaccine. Results show that vaccination coverage meets all the criteria. None of the immunized persons was seronegative to all three polioviruses. Both IPV and OPV vaccines are effective against poliovirus. Blood samples from newborn babies with no immunization were also examined. Results show that most newborns have maternal antibodies in their blood. Results of group II show that immunosuppression does not have a negative influence on blood antibody levels against polioviruses. In spite of the low number of samples, our results show that seroconversion after immunization in the Hungarian population is adequate. For more accurate results about vaccination coverage in the population, further trials would be necessary.

Restricted access

In accordance with the 2015 regional goal for measles and rubella elimination of the WHO European Region, only a few imported cases have been documented of both diseases in Hungary for years.This paper presents a case of a Hungarian woman, born in 1975, who received measles vaccination at age of 12 months and later at age of 11 years, according to her certificate of vaccination. In 2009, after arriving home from a vacation in Ireland, she developed acute measles infection with clinical symptoms. It was confirmed by the detection of measles specific IgM, IgA and IgG antibodies, and by detection of viral nucleic acid from throat swab in virus transport medium.Additionally, an outbreak occurred in December of 2011 among a family emigrated from Romania to Hungary. No new measles cases were diagnosed among the contact persons of neither the young Hungarian woman returning from Ireland, nor the family emigrated from Romania. This observation refers to the effectiveness of the Hungarian vaccination program.

Restricted access

Transmission of pathogens via healthcare workers’ (HCWs) hands is one of the most frequent means of spreading multi-resistant organisms and occurring healthcare-associated infections (HAIs) in hospitals. The role of contaminated hands in pathogen transmission was recognized by Hungarian physician, Ignác Semmelweis. Hand hygiene prevents cross-infections in hospitals, but numerous epidemiological and microbiology-based studies have documented low compliance of HCWs with this simple procedure. Furthermore, hand hygiene perception of HCWs plays an important role in determining hand hygiene compliance. Our aim was to describe the opinion of HCWs about their perception regarding hand hygiene practice. Our further goal was to strengthen a laboratory basis for bacterial backup control of nosocomial pathogens. A cross-sectional descriptive study was conducted between December 2010 and February 2011 in 13 participating hospitals in Hungary. HCWs know that there is correlation between contaminated hands and HAIs (83%), but neither the frequency (62%) nor the implementation (73%) of their hand hygiene performance are satisfying.We recommend that multimodal interventions — highlighted active microbiological surveillance of HCWs’ hands — are the most suitable strategies to reduce the occurrence of HAIs and to determine their impact on cross-transmission of microorganisms and to overcome barriers of HCWs.

Restricted access

A felszíni földtani képződmények talajképződési szempontból történő értékelése gyakorlati célú közelítés, amely a területen legvalószínűbben előforduló talajképző kőzet leírását szolgálja. A talajtani felvételezések hazai adatbázisokban elérhető, talajképző kőzet adatai a sík- és dombvidéki mezőgazdasági területeken sűrűsödnek, azonban tematikusan nem részletesek és kevés osztályt jelenítenek meg. A Magyar Állami Földtani Intézet 1:100.000-es méretarányú földtani térképének (FDT100) adatai jól hasznosíthatók a talajképző kőzet (talajképző üledék) jellemzésére, ha az arra utaló tartalmi elemeit a FAO-rendszer nevezéktanának alkalmazásával egységesen kezeljük. A földtani térképen jelölt képződmények litológia és fácies szerinti leírása, több-kevesebb egyszerűsítéssel lehetővé teszi a talajképző kőzetekre alkalmazott FAO-féle hierarchikus rendszerbe illesztést. A korreláltatott FDT100 képződményeket középtájanként áttekintve megállapítható, hogy azok elterjedése az eddigi ismereteinknek nem mond ellent, sőt esetenként a tájegységek specifikumait jobban kiemelő részleteket hangsúlyoznak. A tematikai felbontás növelése lehetőséget ad a talajképző kőzetnek az AGROTOPO Adatbázisban foglaltnál részletesebb leírására.Az AGROTOPO térkép poligonjai geometriailag sok helyen erősebben generalizáltak, mint a FDT100-ban feltüntetett képződményhatárok. Ennek viszonylag könnyű és gyors feloldását jelentheti a nagyobb poligonok felbontása (lásd Pásztor et al., 2013), de leginkább a megfeleltetett talajképző kőzet tematikát is magába foglaló, digitális térképezési alapokon megújított „agrotopográfiai” jellegű térkép létrehozása mutat a megoldás felé. A jelenleg is tőzegesként számon tartott, de valójában már átalakult területeken új térképi adatforrások bevonása is szükséges.

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors:
József Horváth
,
András Takács
,
Katalin Farkas
,
Gabriella Kazinczi
, and
Richard Gáborjányi
Restricted access
JPC - Journal of Planar Chromatography - Modern TLC
Authors:
Gergely Völgyi
,
Katalin Deák
,
József Vámos
,
Klára Valkó
, and
Krisztina Takács-Novák

A validated reversed-phase thin-layer chromatographic (RPTLC) method is proposed for parallel estimation of the lipophilicity of chemically diverse neutral compounds or weak acids and bases. To cover a wide range of lipophilicity two optimized chromatographic systems were used — one for determination of log P of low or moderately lipophilic compounds (log P = 0–3) and one for highly lipophilic compounds (log P = 3–6). RP-diC 1 silanized silica gel plates were used as stationary phase. Mixtures of water with acetone, acetonitrile, methanol, ethanol, 1-propanol, 2-propanol, and 1,4-dioxane were investigated as mobile phases. Acetone-water mixtures were found to be optimum for both systems in respect of correlation of R M values with octanol-water partition coefficients. Two chemically diverse sets of calibration compounds were selected to cover ranges of moderate and high lipophilicity. Correlation between log P and chromatographic R M data (log P = aR M + b ) was good for both systems; the correlation coefficients ( r ) of the calibration equations were >0.99. The universal applicability of the optimized chromatographic systems was then tested using 20 randomly selected structurally diverse compounds. There was usually good agreement between log P values obtained by the shake-flask method and by RPTLC. This validated RPTLC method can be regarded as a suitable alternative for rapid and acceptably accurate estimation of the lipophilicity of drug candidates in the early phase of drug research.

Restricted access