Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for

  • Author or Editor: Katalin Vargha x
Clear All Modify Search

In this study we analyze the results of a sociolinguistic survey conducted in Hungary in 2004–2005, with the goal of exploring some popular views of the proverb and anti-proverb and their functions in contemporary Hungarian society. Using data collected from 298 subjects, we focus on three major questions. First, our aim was to establish the lists of the proverbs most frequently used nowadays, as well as the ones most popular for variation. Our second goal was to discover our subjects’ thoughts about the use of proverbs and anti-proverbs, as well as about their views of the people who use them. And, last but not least, our third task was to compare what people say about their own usage of proverbs and anti-proverbs to what they think about the ways in which other people use these expressions.The complex analysis of the results of the survey can illumine interesting aspects; for example, the correlation between the subject’s gender and age and the use of proverbs and anti-proverbs. We also have to deal with the contradictions of folk concepts concerning this topic: there is a significant contrast between the ways in which subjects describe their own habits and the ways in which they talk about other people’s use of proverbs and anti-proverbs.

Full access

Napjainkban a peptikus fekélybetegség etiológiai tényezőinek a Helicobacter pylori fertőzést, illetve a nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedését tekintik. Ezek viszont nem magyarázzák teljes mértékben a fekélybetegség kialakulását, szakirodalmi adatok szerint pszichoszociális tényezők mint etiológiai faktorok szerepe hangsúlyozott. Jelen vizsgálatunk célja feltérképezni azokat a pszichoszociális változókat, amelyek szerepet játszanak a gyomor- és nyombélfekély kialakulásában és fennmaradásában, éspedig függőség, állandó vágy a szeretetre és gondoskodásra, negatív életesemények, depresszióra való hajlam, bizonytalan kötődési stílus, stressz és kedvezőtlen anyagi helyzet. Kérdőíves felmérést végeztünk fekélybetegek és nem fekélyes személyek körében. Eredményeink bizonyították, hogy jelen vizsgálati csoportjainkra vonatkoztatva a Helicobacter pylori fertőzés nem tekinthető az egyetlen fekélybetegség kiváltó oknak, hasonlóan az NSAID szedés sem. Pszichológiai változók szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában és fennmaradásában, főként a HP negatív betegek esetében. A fekélybetegek hajlamosak depresszióra, szeretettség-igényük nagymértékű, a negatív életeseményeket érzelmileg megterhelőbbnek érzékelik, anyagi helyzetüket kedvezőtlenebbnek ítélik meg és kevésbé jellemző körükben a feladatközpontú megküzdési mód.

Full access

Paronomasia is a popular form of wordplay often used to transform proverbs into antiproverbs (deliberate proverb innovations, also known as alterations, mutations, parodies, transformations, variations, wisecracks, and fractured proverbs) by replacing certain phonemes with similar ones, or by adding or omitting phonemes. The present paper describes and exemplifies this sort of pun by using selected German, Hungarian, English, French and Russian language data. The first part of the paper focuses on the linguistic aspects of paronomasia; the second part stresses semantic characteristics. This study also examines the role of wordplay on the theme of sexuality, and then comments on the use of proper nouns in proverb transformations. We conclude that all five of the languages in our research corpus use similar, if not identical, approaches to forge a “twisted wisdom” out of a simple proverb.

Full access

Proverbs have never been considered sacrosanct; on the contrary, they have frequently been used as satirical, ironic or humorous comments on a given situation. Wolfgang Mieder has coined the term “Antisprichwort” (anti-proverb) for such deliberate proverb innovations (also known as alterations, mutations, parodies, transformations, variations, wisecracks, fractured proverbs). The focus of this study is on different mechanisms of variation in Anglo-American, German, French, Russian and Hungarian anti-proverbs. The mechanisms discussed and exemplified in the study include replacing a single word, substituting two or more words, changing the second part of the proverb, adding new words, adding literal interpretations, repeating identical or phonetically similar words, mixing two or more proverbs, word-order reversal, rhyme, changing the first part of the proverb, and omission of words.

Full access

On the basis of French, Hungarian, English, German and Russian corpora of anti-proverbs (deliberate proverb innovations, also known as alterations, mutations, parodies, transformations, variations, wisecracks, and fractured proverbs), we examine word play based on polysemy, homonymy, and homophony. After a survey of the proverbs most frequently used for these types of alteration, this study investigates anti-proverbs linked to the theme of sexuality. Finally, we explore the use of proper nouns in proverb transformations based on polysemy, homonymy, and homophony.

Full access
Reviews
Full access
Reviews

Anna T. Litovkina: Once upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs. Szekszárd, published by the author, 2004; Wolfgang Mieder-Anna T. Litovkina: Twisted Wisdom. Modern Anti-Proverbs. Burlington 1999; Anna T. Litovkina: A Proverb a Day Keeps Boredom Away. Pécs-Szek-szárd 2000; Eniko Szocsné Gazda: Erkölcs és közösség. Orbai széki erkölcsirányítás a XVII-XIX. században [Moral und Gemeinschaft.Moralanleitung im Orbai-Stuhl im 17.-19. Jh.]. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó 2001;Réka Kiss-Attila Paládi-Kovács (eds): Times - Places - Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium. Plenary papers. Budapest 2001; János Tari: Néprajzi filmezés Magyarországon [Ethnographisches Filmen in Ungarn]. Budapest: Európai Folklór Intézet 2002; Erno Kunt: Az antropológia keresése. Válogatott tanulmányok [The search of anthropology. Selected essays]. Budapest: L'Harmattan-MTA Néprajzi Kutatóintézet [Institute of Ethnology of the Hungarian Academy of Sciences] 2003; Vilmos Voigt: A vallási élmény története. Bevezetés a vallástudományba [The history of religious experience. Introduction to the study of religion]. Budapest: Timp Kiadó 2004; Imola Küllos: Közköltészet és népköltészet [Popular poetry and folk poetry]. A comparative study of the genre, subject and motive history of 17th-18th century Hungarian secular popular poetry. (Szóhagyomány [Word tradition] - series editor: Ilona Nagy.) Budapest: L'Harmattan 2004; A pityke és a kökény [Das Küken und der Schlehdorn]. Auserwählte Volks-märchen von Ráfael Dékány aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Edition, Auswahl der Bilder und Nachwort von József Kriston Vízi. Budapest: Argumentum 2004; Éva Pócs (ed.): Mikrokozmosz - makrokozmosz. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben [Micro-cosm - Macrocosm. Interdisciplinary approach to concepts in ethnology of religion]. Budapest: Balassi Kiadó 2002; Éva Pócs (ed.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben [Blessing and Curse, Miracle and Witchcraft.Interdisciplinary approach to concepts in ethnology of religion]. Budapest: Balassi Kiadó 2004; Gabriela Kiliánová-Eva Riecanská (eds): Identity of Ethnic Groups and Communities. The Results of Slovak Ethnological Research. (Etnologické Štúdie 7.) Bratislava: Institute of Ethnology of SASc 2000;Ortsbezüge. Deutsche in und aus dem mittleren Donauraum. Referate der Tagung des Johannes-Künzig-Instituts für ostdeutsche Volkskunde vom 25. bis 27. Oktober 2000. (Schriftenreihe des Johannes-Künzig-Instituts Band 5, Ed.: Hans-Werner Retterath.) Freiburg: Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde 2001; Valeri A. Tiskov:Ðåêâèåì ïî åòíîøó,Èññëåäîâàíèÿ ïî ñîöèàëüíî-êóëòóð-íîé àíòðîïîëîãèè[Requiem for the Ethnos, Cultural and Social Anthropological Research]. Moscow: Nauka 2003

Full access