Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Katinka Bacskai x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az eredményesség és a tanári fluktuáció összefüggései a szakképzésben

Relationship between Effectiveness and Teacher Fluctuation in Vocational Training

Educatio
Authors: Katinka Bacskai and Alexandra Dorogi

Összefoglaló. Kutatásunkban a 2017. és 2019. évi Országos kompetenciamérés érettségit nem adó szakképző iskolákban tanuló diákok adatait vizsgáltuk (Nmatematika: 11 776; Nszövegértés: 11 582). Az iskola eredményességét tekintve az egyik legfontosabb tényező maga a pedagógus, hogy milyen munkát végez, továbbá kiemelkedően fontos az is, hogy mennyire állandó egy iskolában a tanári kar, másként fogalmazva, mekkora a tanári fluktuáció. Eredményeink ezt nem teljesen igazolták, hiszen a magasabb tanári fluktuáció esetén magasabb eredményességet tapasztaltunk. Ugyanakkor vannak eredmények, amelyek alátámasztják a korábbi kutatások eredményeit: a pályakezdő, az iskolát, illetve a pályát elhagyó pedagógusok magasabb aránya alacsonyabb tanulói eredményességgel jár együtt, de ez kizárólag a matematika képességterület kapcsán mondható el. Az olvasás-szövegértés mérési területen ezzel ellentétes tendencia érvényesül.

Summary. In our research, we examined the data of students studying in non-baccalaureate vocational schools the National Assessment of Basic Competencies in 2017 and 2019 (Nmathematics: 11 776; Nreading: 11 582). In terms of the effectiveness of the school, one of the most important factors is the kind of work the teacher does, and it is also extremely important how constant the teaching staff is in a school, in other words, how much the teacher fluctuates. Our results did not fully confirm this, as we experienced higher efficiency in the case of higher teacher turnover. At the same time, there are results that support the results of previous research: a higher proportion of beginning, out-of-school and out-of-school teachers is associated with lower student achievement, but this can only be said in relation to the mathematics skill area. In the field of reading comprehension, the opposite trend prevails.

Open access