Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Kerstin Göbel x
Clear All Modify Search
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors: Kerstin A. Heyl, André Fischer, Ulf B. Göbel, Peter Henklein, Markus M. Heimesaat and Stefan Bereswill

Abstract

Helicobacter pylori infection is the most common cause of gastroduodenal ulcerations worldwide. Adaptation of H. pylori to the acidic environment is mediated by urease splitting urea into carbon dioxide and ammonia. Whereas neutralization of acid by ammonia is essential for gastric H. pylori colonization, the catalytic activity of urease is mediated by nickel ions. Therefore, nickel uptake and metabolism play key roles in H. pylori infection and urease is considered first line target for drug development and vaccination. Since nickel binding within H. pylori cells is mediated by the Histidine-rich protein designated Hpn, we investigated whether nickel binding by a synthetic Hpn is capable of abrogating urease activity of live H. pylori in liquid cultures. Supplementation of growth media with synthetic Hpn completely inhibited urease acitivity in live cells, indicating that H. pylori nickel uptake is effectively blocked by Hpn. Thus, nickel chelation by Hpn is stronger than nickel uptake of H. pylori offering therapeutic use of Hpn. Although the nickel binding of Hpn was confirmed by binding assays in vitro, its use in anti-H. pylori directed strategy will further need to be adapted to the gastric environment given that protons interfere with nickel binding and Hpn is degraded by pepsin.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Lan Anh Nguyen Luu, Márta Fülöp, Robin Goodwin, Kerstin Göbel, Luisa Martín Rojo, Hector Grad and Mihály Berkics

Kínai anyák egy csoportjának beszámolóján keresztül vizsgáltuk kutatásunkban négy európai országban – Magyarországon, Németországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában – élő kínaiak integrációját, szociális támogatottságát, különös tekintettel a magyarországi csoportra. Kérdőíves, 218 kínai anya részvételével végzett vizsgálatunkban a többi csoporthoz képest a magyarországi csoport tagjai kisebb helyi nyelvi kompetenciáról, a helybeliekkel való kapcsolatkeresési hajlandóság alacsonyabb mértékéről, ugyanakkor a transznacionalitás, a Kínával való kapcsolattartás nagyobb intenzitásáról adtak számot. Az itteni kínaiakkal való kapcsolattartási hajlandóságuk viszont nem nagyobb a többi csoportban kapott értékekhez képest, sőt, még alacsonyabb is a nagy-britanniai csoporthoz viszonyítva. A gyerekeik barátai között viszont nagyobb arányban vannak kínai gyerekek, mint más csoportokban. A család mellett az iskola bizonyul a legfontosabb támogatási forrásnak mind a négy országban, mind az érzelmi, mind a praktikus, mind pedig az információs támogatottság terén. Az eredmények valamennyi csoportban több vonatkozásban is az iskola, a tanulás komoly szerepét támasztják alá. Vizsgálati személyeink a kínaiak általános társadalmi integrációjánál sikeresebbnek ítélik az iskolai integrációt, ugyanakkor a többi csoporthoz képest a magyarországi minta kevésbé elégedett ez utóbbi terület sikerességével. Az iskolával, tanulással való elégedettségre és az elégedettség bejósló tényezőinek feltárására is kitértünk.

Restricted access