Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Kinga Magdolna Mandel x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Határon túli magyar oktatási támogatások 2010 és 2022 között

Hungarian Educational Cross-border Support System between 2010–2022

Educatio
Authors:
Kinga Magdolna Mandel
and
Tünde Morvai

A tanulmány a határon túli magyar oktatástámogatási rendszert, annak irányait tekinti át a 2010 és 2022 közötti időszakban. A tanulmány célja bemutatni, hogy a vizsgált periódus alatt melyek voltak a határon túli magyar oktatástámogatási prioritások és ezek milyen intézkedésekben, programokban és fejlesztésekben nyilvánultak meg. Vizsgálódásunk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a határon túli magyar oktatástámogatási rendszer léte és fejlesztése mind anyagilag, mind szimbolikus, kisebbségpolitikai értelemben kiemelt fontosságú a határon túli magyar oktatási intézmények és azok szereplői számára. E támogatási rendszer fejlesztési lehetőségét egy belső és külső monitoringra épülő minőségbiztosítási rendszer kiépítésében látjuk.

Open access

Abstract

Quality of educational services is highly dependent on competent teachers. Thus, the competency-based framework for teacher education has become an important issue across Europe. This approach in Europe has greatly reflected in the field of adult learning and education. There are five research projects dedicated to identifying competences of adult learning facilitators, involving regional countries or all the Member States of the European Union. Based on the results of the five research projects, this paper has a twofold aim: 1) to describe those research projects and their identified competences for adult learning and 2) to analyse the common competences identified by all the five research projects. The distinct scopes of teacher's competences and teaching competences are offering the framework for analysis. We found ten common competences that are particularly relevant to teaching roles of adult learning facilitators in Europe. Moreover, the analyses revealed that adult learning facilitators need to possess teacher competences that are relevant to institutional administration. Our conclusion is that there are common competences for adult learning facilitators which are relevant to both teaching and teacher competences.

Open access

Bölcsődei és óvodai pedagógusok mentális állapota

The Mental Health of Nursery and Kindergarten Teachers

Educatio
Authors:
Nikolett Berecz
and
Kinga Magdolna Mandel

Összefoglaló. Jelen szakirodalmi elemzés a bölcsődei és óvodai pedagógusok mentális állapotával foglalkozik, a stresszel, kiégéssel és munkahelyi pszichoterrorral kapcsolatos kutatások és elemzések megállapításainak összefoglalására törekszik. Célunk, hogy a szakirodalom megállapításai alapján felmérjük a kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok mentálhigiénés állapotát, valamint az azt befolyásoló tényezőket, továbbá, hogy összefüggéseket keressünk a stressz, a kiégés és a fluktuáció között, és ezeken alapulva megoldási javaslatokat és lehetőségek tárjunk fel. Az összefüggések elemzése nemcsak jövőbeli kvalitatív kutatások megalapozásához nyújthat segítséget, hanem azoknak a pedagógusoknak, intézményvezetőknek is, akik a korai gyermekkor pedagógiájával foglalkoznak.

Summary. This literature review focuses on the mental health of nursery and kindergarten teachers and tend to summarize the findings of research and analysis related to stress, burnout, and mobbing. Our aim is to assess the mental health status of early childhood educators and kindergarten teachers and the factors that influence it, based on the relevant literature, to explore correlations between stress, burnout, and fluctuation, and to highlight possible solutions based on these findings. The analysis of the connections can help not only to support future qualitative research but also for teachers and leaders who deal with early childhood pedagogy.

Open access