Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Kiss-Leizer Márton x
  • All content x
Clear All Modify Search

Konrad Lorenz etológus tárgyalta először, hogy bizonyos fizikai jellemzők, mint a nagy fej, a gömbölyded arc, a magas homlok, a kis orr és száj, valamint a nagy szem — amelyek a kisbabák arcának jellemzői — vonzónak, aranyosnak hatnak, és gondozóviselkedésre irányuló motivációt aktiválnak a felnőttekben. Az általa megalkotott babaséma („Kinderschema”) fogalom azóta már széles körben bebizonyította a hatását a humán percepcióra, hiszen többek között orientálja a figyelmet, lokálissá teszi az észlelést, preferenciát vált ki, sőt akár élettelen tárgyakra vonatkoztatva is megváltoztatja ítéletünket. A kutatások fókuszpontján azonban mindeddig kívül esett, hogy vajon a babaarc jellegeit túlzó mértékben kihangsúlyozó képek hogyan befolyásolják az emberek aranyosságészlelését. Képszerkesztő technikák segítségével tizenhárom autóról készült képet alakítottunk ki, amelyek a babaséma jellegeit a nullától a körülbelül háromszoros torzításig tartalmazták. A vizsgálatban részt vevő 259 felnőtt személy feladata az volt, hogy megítélje, hogy az adott autót mennyire tartja aranyosnak, illetve egyes képpárok esetében ki kellett választania, hogy a megjelenő gépjárművek közül melyiket választaná. Az aranyosságítélet feladatra adott válaszok egy fordított U alakú haranggörbét rajzoltak ki, melynek csúcsán a babaséma arányait megközelítőleg kétszeresen torzító optimális eset áll, amely ennek értelmében az emberekből a lehető legerőteljesebb reakciót váltja ki. A választásos feladatrész adataiból azt állapítottuk meg, hogy — a férfiakkal összehasonlítva — a nők számára valamivel fontosabb tényező az autóvásárlás során, hogy az autó megjelenése aranyosnak hasson, bár a válaszok eloszlását tekintve egyik nem sem választotta szívesen az aranyosabbnak ítélt autót. A vizsgálat eredményei új fejezetet nyitnak a babaséma kutatásának irányában, hiszen az optimum számos ígéretes kutatási és alkalmazási lehetőségre világít rá.

Restricted access