Search Results

You are looking at 1 - 10 of 171 items for

  • Author or Editor: László Attila x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

The objective of the work reported here was to determine the influence of UV radiation and environmental temperature on the strength and rheological characteristics of multilayer agricultural packaging foils. The transmission properties of the experimental foils were tested in 286–363.5 nm range. The analysis of transmission properties of the foils showed that the maximum transmission was 10 % and 45 % with the experimental violet foils having 20 % and 5 % UV inhibitor in them, respectively. However, the transmission was higher than 80 % with the white foils of 5 % and 20 % inhibitor.The effect of the temperature on the tensile stress of commercial foils was investigated gated in the −20 ≤ T ≤ 50 °C temperature range. The measured relaxation curve was found to have a close correlation both for −10°C and 45°C with the calculated results. The highest reduced strength decreased as the function of the temperature according to the σ= −0,1861 T +19,107 [MPa] equation. Therefore, the probability of the break of the foils in cold weather is definitely higher than under warm weather conditions.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: László Ködöböcz, László Róbert Zsíros, and Attila Murányi

A szójaoltás hatékonyságát és az oltóanyagtörzsek gazdanövény specificitását vizsgáltuk csernozjom talajon, szántóföldi körülmények között. A szóját (Glycine max L., Kurca) 80 kg vetőmag/5×1011 CFU arányban oltottuk. Az oltást a vegetációs periódus folyamán mikroelem tápoldattal egészítettük ki. Az eredményeket kezelésenként 5×1 folyóméter növény- és talajminta vizsgálata alapján értékeltük. A mikroszimbionta baktériumtörzsek összehasonlító jellemzését BOX-PCR módszerrel végeztük el. Megállapítottuk, hogy a vizsgált kontrollnövényeken nem volt gümőképződés. A szója magoltása sikeres volt. Az oltóanyagtörzsek infekciós- és N-kötő aktivitása megfelelő volt, növényenként átlagosan 6–7 összetett, aktív gümő képződött. Az oltás hatására a növények száraztömege 25%-kal nőtt. A kiegészítő mikroelem tápoldat nem növelte szignifikánsan a növények száraztömegét és virágszámát. Az oltóanyagban lévő törzsek közül csak egy volt képes hatékony szimbiózist kialakítani a szójával, ami a gazdanövény és mikroszimbionta közötti kapcsolat nagyfokú specificitására utal. Ezt a PCR vizsgálat eredményei is alátámasztották.

Restricted access

Kinetics of growth and product formation of G. toluenoxydans DSMZ 19350 strain were investigated using sodium-acetate as substrate and Fe3+-ions and fumarate as electron acceptor. Response surface method was adapted for evaluation of growth of bacteria. Results showed that maximum growth was detected in the case of 2.2 g/L substrate concentration. Application of higher substrate concentration (>2.5 g/L sodium acetate) significantly inhibits the bacterial growth. Luong’s model was found to be the most suitable to determine kinetic parameters (μmax = 0.033 1/h, KS = 0.205 g/L) of growth of G.toluenoxydans strain, and the growth was completely inhibited at substrate concentration higher than 3.1 g/L. In the case of product formation the Haldane model was used and kinetic parameters are μPmax = 0.123 mg/h, KPS= 0.184 g/L. Correlation between microbial growth and product formation was observed using the Luedeking–Piret empirical method. Both factors (growth and number of cells) affected significantly iron(III)-reduction, thus the product formation. These results are important and open the possibility to design a continuous MFC setting operating with G. toluenoxydans as biocatalyst.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: András Vörös, László Kaiser, Attila Somfay, and Attila Pálinkás

A szerzők súlyos dyspnoés, extrém pulmonalis hipertóniában és nagyfokú cor pulmonale chronicumban szenvedő, 57 éves nőbeteg esetismertetésében a pulmonalis hipertónia ritka okát mutatják be. A boncolás során bronchioloalveolaris mintázatú adenocarcinoma igazolódott, amely valamennyi tüdőlebenyt érintette. A tüdőkapui nyirokcsomókban áttét helyezkedett el. Szövettanilag az arteria pulmonalis kis ágaiban tumorsejtembólusok, intimális fibrosis, fibrinkiválás, valamint a nyirokerekben lymphangiosis carcinomatosa volt megfigyelhető. Az adenocarcinoma intrapulmonalis terjedését valószínűleg a hilusi nyirokcsomó áttétből a ductus thoracicuson keresztül létrejött izolált hematogén szórás okozta. A szerzők elemzik a tumoros betegségekhez társuló pulmonalis hipertónia kialakulásának lehetséges mechanizmusait, valamint bemutatják az arteria pulmonalisban daganatsejtek hatására kialakuló thromboticus microangiopathia kórszövettani jellegzetességeit. Rámutatnak az utóbbi differenciáldiagnosztikai jelentőségére.

Restricted access

The intraformational paleosol and calcareous muddy cavity fills interbedded in the travertine of the Vár-hegy (Castle Hill) in Budapest were analyzed for carbon and oxygen isotope compositions and compared with the isotope compositions of the host travertine. Microscopic investigations of these layers indicate mechanical reworking of the travertine and mixing with the allothigenic siliciclastic material. Micromorphological features, e.g. needle-fiber calcite, carbonate hypocoatings around pores, ferruginous precipitations and clay infillings in the paleosol and cavity fills indicate that in situ pedogenic processes were active in both layers. The presence of ferrihydrite in the A horizon of the paleosol also supports pedogenic alteration. The stable carbon and oxygen isotope compositions of bulk carbonate of paleosol and cavity fills (d13C= -0.6 to 2.1‰ and d 18O= -16.7 to -12.9‰) are very close to the compositions of the host travertine (d 13C=1.1 to 2.1‰ and d 18O = -17.7 to -13.7‰,) and differ from the probable isotope composition of pedogenic carbonate (d 13C values around -11‰). These results indicate that the studied paleosol and cavity fills have only minor pedogenic component (authigenic carbonate content up to 20%); thus the paleosol represents a weakly developed soil, mostly composed of travertine clasts and allothigenic siliciclastic material.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Attila Doros, László Horváth, and Kálmán Hüttl
Open access

Bevezetés: Az Oddi-sphincter-diszfunkció általában cholecystectomiát követően jelentkezik, de intakt, kőmentes epehólyaggal rendelkező betegekben is előfordulhat. Ebben a betegcsoportban nemcsak a nem invazív funkcionális diagnosztikai tesztek értéke nem tisztázott, hanem az sem ismert, hogy az endoszkópos sphincterotomia miként befolyásolja az epeürülés dinamikáját és az epehólyag motilitását. Célkitűzés: A szerzők intakt epehólyaggal rendelkező, acalculosus biliaris fájdalom szindrómában szenvedő betegekben tanulmányozták az endoszkópos sphincterotomia hatását az epehólyag motilitására, az epeürülésre és a klinikai tünetekre. Betegek és módszer: 36 acalculosus biliaris fájdalom szindrómás betegnél észleltek kvantitatív hepatobiliaris szcintigráfiával mért, kolecisztokininnel indukált kórosan alacsony epehólyag-kontrakciós funkciót. Az elvégzett Oddi-sphincter-manometria 26 esetben mutatott kóros eltérést, a szerzők ezeket a betegeket vonták be a további vizsgálatokba. Sphincterotomia előtt és után meghatározták szcintigráfiával és ultrahanggal a kolecisztokininnel indukált epehólyag-ejekciós frakciót, valamint a nitroglicerin-előkezelés ejekciós frakciót befolyásoló hatását. Vizsgálták a sphincterotomia hatását az epehólyag-kontrakcióra és a transpapillaris epeürülésre, valamint kérdőív segítségével meghatározták hatását a klinikai tünetekre is. Eredmények: Sphincterotomia előtt valamennyi betegnél kóros epehólyag-ejekciós frakciót találtak szcintigráfiával (19±18%) és ultrahanggal (16±9,7%), amelyen a nitroglicerin további szignifikáns javulást eredményezett (48,2±17%, p<0,005). Sphincterotomiát követően mindkét módszerrel mért epehólyag-ejekciós frakció normalizálódott (52±37%, illetve 40,8±16,5%), azonban a nitroglicerin további javulást nem eredményezett (48,67±22,2%). Sphincterotomia után a szcintigráfiával mért transpapillaris epeelfolyás is szignifikáns javulást mutatott (choledochus felezési idő: 63±33 min vs. 37±17 min, p<0,05). Kérdőív alapján 22 beteg panaszmentessé vált vagy jelentős javulásról számolt be. Következtetés: Azokban az acalculosus biliaris fájdalom szindrómás betegekben, akiknél a csökkent epehólyag-kontrakciós tevékenység hátterében Oddi-sphincter-diszfunkció állt, az endoszkópos sphincterotomia javította a kolecisztokininnel indukált epehólyag-ejekciós frakciót és gyorsította a transpapillaris epeürülést, valamint megszüntette/csökkentette a panaszokat. A nitroglicerin adásával érzékenyített, kolecisztokininnel indukált epehólyag-ejekciós frakció ultrahanggal történő mérése alkalmas vizsgálóeljárásnak tűnik azon betegek kiemelésében, akiknél a sphincterotomia hatékony kezelési módszer lehet. Orv. Hetil., 2013, 154, 306–313.

Restricted access

Az endoszkópos ultrahang viszonylag új vizsgálómódszer, amely két metodika, az endoszkópia és a nagyfrekvenciás ultrahang egyesítéséből született. Nagy pontossággal képes a gastrointestinalis daganatok mélységi kiterjedésének megállapítására, s alkalmazásának terápiás konzekvenciája van. A subepithelialis elváltozások természetének tisztázásában szerepe nélkülözhetetlen. Hasznos segítséget nyújt a biliopancreaticus betegségek diagnózisában. Jelen összefoglaló a rendelkezésre álló evidenciák alapján áttekinti az endoszkópos ultrahang szerepét, indikációit, korlátait a gastrointestinalis betegségek diagnózisában. Orv. Hetil., 2012, 153, 93–101.

Restricted access