Search Results

You are looking at 1 - 10 of 102 items for

  • Author or Editor: László Balázs x
  • All content x
Clear All Modify Search

The Late Valanginian–Early Hauterivian iron ore deposit and related formations at Zengővárkony (Mecsek Mts., South Hungary) provided a relatively rich microfauna of foraminifera, crustacean microcoprolites, and sponge spicules. Benthic foraminifera are recognized in decreasing abundance: Glomospira cf. gordialis (Jones and Parker 1860), Lenticulina sp., Spirillina sp., Nodosaria sp., Epistomina sp., and Trocholina sp. A Hedbergella sp. indicates the presence of planktonic foraminifera around the ore deposit. Besides this microfauna, sponge spicules (diactine-type criccorhabds and anactine-type rhax forms) are first recorded from this environment. Rock-forming quantities of various ichnospecies of crustacean microcoprolites are recorded. Favreina hexaochetarius, Palaxius tetraochetarius, and Palaxius decaochetarius isp. provided statistically evaluated quantities in thin sections, which point to a complete crustacean ichnofauna from juveniles to adults. Four different microfossil assemblages are recognized from the Apátvarasd Limestone Fm: (a) Glomospira-dominated foraminifer assemblage, (b) diverse crustacean microcoprolite assemblage dominated by Palaxius, (c) monotypic Favreina assemblage, and (d) diverse sponge-dominated assemblage. These assemblages are similar to that of the Recent Aegean Sea hydrothermal field communities. The remains of an undetermined crinoid from dissolved rock sample may indicate a vivid sea-bottom environment.

Open access

Ferhád pasa pécsi dzsámiját a legutóbbi időkig szabályos négyzet alaprajzú épületként ismerte a kutatás. Napjainkban is álló északkeleti és északnyugati falának műemléki kutatása, valamint elbontott déli részének régészeti feltárása azonban bebizonyította, hogy a szokványostól nem csak nyílásrendszere, de alaprajzi kialakítása is eltért. A történeti kutatások megkérdőjelezték építtetőjének személyét is. Ferhád budai pasa (1588–1590) nem lehetett az építő, az 1579. évi török szandzsákösszeírás szerint ugyanis már állt a dzsámi. A dzsámit feltehetően Ferhád korábbi szekszárdi bég építtette, aki 1571 és 1573 között a pécsi szandzsák irányítója volt. A dzsámi két oldalfalához kapcsolódó két keskeny helyiséget a halvetí dervisek negyvennapos magányos elvonulására, ún. csileháneként vagy halvetháneként használták.

Restricted access

Absztrakt

Napjainkban a nyelvtechnológia rohamos fejlődése lehetővé teszi a pszichológia és a nyelvtudomány együttműködését. Ennek logikai alapja az, hogy az egyének és a csoportok pszichológiai állapotai és folyamatai nem csupán a fizikai, hanem a verbális viselkedésben is kódolódnak. E kódok nyelvi markerek formáját öltik, melyek tartalomelemzéssel kimutathatók, s így pszichológiai konstruktumokkal kapcsolhatók össze. A tudományos narratív pszichológia elméletének hátterén készült tanulmány a narratív pszichológiai tartalomelemzés két új eljárását, a dimenzionális és a narratív szociometriai eljárást mutatja be a Mars Desert Research Station űranalóg szimulációs kísérlet egy csoportja által készített egyéni önbeszámolók vizsgálatában. Az elemzés grafikusan ábrázolt eredményei kirajzolják a vizsgált konstruktumok csoportszintű időbeli mintázatát, s így lehetővé teszik a csoport pszichológiai folyamatainak gyors áttekintését. A mintázatok egybevetése csoportdinamikai hipotézisek megalkotására és tesztelésére is alkalmas.

Restricted access

Abstract

The configuration model is the most natural model to generate a random multigraph with a given degree sequence. We use the notion of dense graph limits to characterize the special form of limit objects of convergent sequences of configuration models. We apply these results to calculate the limit object corresponding to the dense preferential attachment graph and the edge reconnecting model. Our main tools in doing so are (1) the relation between the theory of graph limits and that of partially exchangeable random arrays (2) an explicit construction of our random graphs that uses urn models.

Restricted access

Jelen tanulmány alapja a Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Egerben elhangzott Mérei Ferenc-emlékelőadás. Konkrét célja, hogy áttekintést adjon az izolált kiscsoportok pszichológiai kutatásáról, ezen belül a földi űranalóg környezetekkel és valóságos űrutazókkal kapcsolatosan végzett pszichológiai tartalomelemzéses vizsgálatokról. Ennek során ismerteti a pszichológiai tartalomelemzés fő típusait – a tematikus, a pszichológiai konstruktum alapú, a narratív pszichológiai és – az esetenként többnyelvű – korpusznyelvészeti tartalomelemzést. Bemutatja ezek szemléletmódját és nyelvtechnológiai feltételeit, valamint a szerzők által végzett hazai és nemzetközi együttműködésben végzett kutatások néhány eredményét. Tágabb célja, hogy rávilágítson a pszichológiai tartalomelemzés számos területen történő alkalmazhatóságára.

Restricted access

The geologic, geotechnical and rock mechanical background of the area, which includes an underground cavern system, is very complex. Initially, to describe the rock mass properties, the RMR and Q systems were used, while the rock support system was based solely on the Q system. Later, during construction of the repository chambers, the GSI system was also introduced in addition to the above-mentioned rock classification methods. The correlation and usage of these three different rock mass classification systems were investigated.Special methods were used to obtain more accurate tunnel mapping and documentation, which is based on photogrammetry and photo analyzer software.According to the results, the correlation between the RMR and Q values is independent of the rock type; basically, the same equation can be used for all (differences between experimental error). The GSI intervals also closely follows the same trend as the results of the other two methods.

Restricted access

Absztrakt

Magyarországon hosszas előkészítés után, 1993-ban vezették be az egészségügy finanszírozásának új rendszerét, amelynek egyik központi eleme a Homogén Betegségcsoportok elvén nyugvó módszer volt az aktív fekvőbeteg-ellátás tekintetében. A módszer egy átfogó rendszermodellbe illeszkedett, amelyet a Gyógyinfok szakemberei dolgoztak ki és publikáltak a rendszerváltás környékén. A végül bevezetett rendszer sokban tükrözte ezt az elméleti modellt, mai változata ugyanakkor több jelentős ponton is eltér attól. A cikk célja ezen eltérési pontok azonosítása. Orv. Hetil., 2015, 156(29), 1155–1164.

Restricted access

Absztrakt

Napjainkban egyre gyakrabban találkozunk biszfoszfonátok, illetve egyéb, nem biszfoszfonát típusú antireszorptív, illetve angiogenezis-gátló gyógyszerek által indukált állcsont-osteonecrosissal. E betegkör kezelése komoly szakmai kihívást jelent a fogorvosok, dentoalveolaris és maxillofacialis sebészek számára. Kiemelkedően fontos a megelőzés, aminek alapja a gyógyszereket elrendelő szakorvosok felkészültsége, általuk a betegek fogorvosi vizsgálatra irányítása, a kezelést megelőzően fogászati gócszanálás kérése, orális higiénére nevelés, edukáció, majd a szoros fogorvosi ellenőrzés, illetve a már kialakult állcsont-osteonecrosis esetén a beteg maxillofacialis szakrendelésre irányítása. A szerzők egy sunitinib és zoledronsav kombinált terápiában részesülő állcsont-osteonecrosisban szenvedő nőbeteg konzervatív, később sebészi kezelésének nehézségeit mutatják be. A hat és tizenkét hónapos kontrollon a beteg panasz- és tünetmentesnek mutatkozott, az operált terület gyógyult. A hosszú távú sikeresség megállapításához a beteg további követésére lesz szükség. Orv. Hetil., 2015, 156(46), 1865–1870.

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors: István Feld, Emese Balogh-László, and Balázs Tóth

The archaeological research of fortress Salgó, which is located near Salgótarján happened between 1981 and 2006 in two parts. While the results of the excavation of the top castle got a publication in 1984 already, so long this is the first summary about the research of the whole upper castle. The fortress was build around 1300 by way one of the Kacsics family branches. From 1460 it got into more considerable aristocratic families possession. The Ottoman army occupied it in 1554, got with a siege again onto Christian hands in 1593. In 1593 arose thick destruction layer, from which provenienced many finds. These objects (stove tiles, ceramic pots and metal finds) are characteristic memories of the early modern age from the closer area.

Restricted access

Abstract

Fissuring of rocks is frequently of greater importance in practical rock engineering operations than the strength of the intact rock. In practice boreholes are usually analyzed by the RQD method. The limitation of this method has been discussed by several authors: for example, for RQD = 0 % [that is, where the joint intercept (distance between joints in the cores) is 10 cm or less], or RQD = 100%, the RQD provides no information on the core pieces themselves. It does not matter whether the discarded pieces are soil or fresh rock pieces up to 10 cm in length. In early 2003, more than 3,000 meter-long boreholes were analyzed in parallel with two different methods: traditional RQD, and Hansági's C (or Kiruna) Method. According to the results, in the case of a very good or very poor core, the C method shows the jointing patterns better than the widely-used RQD method. The goal of this paper is to present the C method and its advandages/disadvandages. Linear regression was found for the values between 10% < RQD < 90%, but the C value is much more sensitive than the RQD. The classification of the boreholes according to C method is also presented.

Restricted access