Search Results

You are looking at 1 - 10 of 31 items for

  • Author or Editor: László Balogh x
  • All content x
Clear All Modify Search

Theophanes Confessor, Byzantine author of the early 9th century, when referring to the Khazars in his work entitled Chronographia, used the term “Eastern Turks”. It is widely accepted that Byzantine authors used such terms in pairs, so the pendant of “Eastern Turks” was “Western Turks”, the latter being used to denote the early Hungarians. This conclusion is based on the fact that Byzantine chroniclers called the Hungarians Turks at the end of the 9th century. Theophanes mentioned the Khazars as Eastern Turks, as if he had information on a people also called Turks living west of the Khazars. However, not all historians shared this view, and some of them supposed that Theophanes applied the term Eastern Turks in a geographical sense, since the Khazars had lived east of the Byzantine Empire. The solution to this problem has far-reaching consequences. If Theophanes referred to the Hungarians, that would mark their first appearance in written sources at the beginning of the 9th century. But the pendant of the “Eastern Turks” in the chronicle of Theophanes Confessor, is not the “Western Turks”, but the “Western Huns”.

Restricted access

Tisztelt Nagygyűlés! Kedves Kollégák! Köszönöm a lehetőséget, hogy méltó helyen és időben emlékezhetünk meg Kelemen Professzor munkásságáról. Egyrészt éppen harminc évvel ezelőtt, 1974-ben itt, az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemen szervezte meg és indította el Magyarországon az első fővároson kívüli pszichológusképzést. Másrészt az emlékezésnek aktualitást ad az is, hogy Kelemen László húsz évvel ezelőtt hunyt el. Előadásomban két fő vonalon fogok haladni: egyfelől egy átfogó életpálya-összefoglalót adok - kiemelten foglalkozva a debreceni évekkel -, másrészt bemutatom a híres professzor iskolateremtő munkásságát a Kossuth Lajos Tudo­mányegyetem doktori programjában.

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors: István Feld, Emese Balogh-László, and Balázs Tóth

The archaeological research of fortress Salgó, which is located near Salgótarján happened between 1981 and 2006 in two parts. While the results of the excavation of the top castle got a publication in 1984 already, so long this is the first summary about the research of the whole upper castle. The fortress was build around 1300 by way one of the Kacsics family branches. From 1460 it got into more considerable aristocratic families possession. The Ottoman army occupied it in 1554, got with a siege again onto Christian hands in 1593. In 1593 arose thick destruction layer, from which provenienced many finds. These objects (stove tiles, ceramic pots and metal finds) are characteristic memories of the early modern age from the closer area.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Gábor Balogh, Khaled Almuhtadi, Gábor ifj. Balogh, Krisztina Patak, Péter Zádori, Levente Bogyó, and László Tóth

Absztrakt

A szerzők egy fiatal férfi beteg kétoldali légmellének videothoracoscopos műtéttel történő egyidejű kezeléséről számolnak be. A műtét eredményességében jelentős szerepet kapott az endoscopos varrógép. A szerzők megállapítják, hogy a kétoldali légmell videothoracoscopos kezelése (VATS) a beteg számára minimális megterhelést jelent, és a korábbi módszereknél eredményesebb. Különösen kétoldali pneumothorax esetében a kockázatot és a műtéti szövődmények kialakulását jelentősen csökkentő műtéti módszer.

Restricted access

Az endoszkópos submucosus dissectio a tápcsatorna széles alapú, lap szerint terjedő elváltozásainak, minimálisan invazív, egy blokkban történő endoszkópos eltávolításának ígéretes új módszere. A szerzők jelen közleményükben sertésmodellen és betegeken két centrumban végzett endoszkópos submucosus dissectio összehasonlító vizsgálatának eredményét és a gyakorlati tapasztalatait mutatják be. Módszer: A kezdeti kompetencia megszerzése ex vivo erlangeni gyomormodelleken történt. Ezt követően összesen 15 különálló beavatkozást (három nyelőcső és 12 gyomor) végeztek öt altatott élő sertésen, váltott vizsgáló orvossal. A submucosalis aláoltást követően a Fujinone ball tip flush knife-ot használtak mind a bemetszéshez, mind a submucosalis dissectióhoz. Elemezték a komplett reszekciók arányát, az eltávolított szövetek méretét, a beavatkozás időtartamát és a szövődmények arányát. Ezenkívül a 2009–2012 közötti időszakban összesen 14 betegben végeztek humán endoszkópos submucosus dissectiót. Egy duodenum-, három gyomor- és 10 colorectalis beavatkozás történt, átlagosan 1,5 év utánkövetési időszakkal. Rögzítették a beavatkozások sikerét, az eltávolított szövetminta méretét, a recidívaarányt, a szövődményeket és a beavatkozások időtartamát. Eredmények: Az in vivo állatkísérletes modelleken a komplett reszekció aránya 87% (13/15), az eltávolított szövetdarabok átlagos mérete 29,4±19,5 cm2, a beavatkozások átlagos időtartama 136,2±26,8 perc volt. Négy esetben történt perforáció, amelyek közül hármat (20%) sikerült fémklipekkel megnyugtatóan zárni, egy nyelőcső-perforáció esetében azonban ez nem volt lehetséges és az állat halálát okozta. Minden vérzést sikerült a beavatkozások alatt teljes mértékben megszüntetni. A humán endoszkópos submucosus dissectio során a komplett reszekciók aránya 79% (11/14), a reszekátumok átlagos mérete 11,56±4,9 cm2, a beavatkozások áltagos időtartama 157±55 perc volt. Szignifikáns vérzést és perforációt két-két betegben (14%) észleltek. Minden szövődmény endoszkópos úton ellátható volt. Egy betegben észleltek lokális recidívát, amely miatt és a másik három inkomplett reszekátum esetében sebészi intervenció történt. Következtetés: Jelen prospektív tanulmány az endoszkópos submucosus dissectióval szerzett első hazai eredményeket és a beavatkozások során szerzett gyakorlati tapasztalatokat mutatja be. Az élő, altatott sertés modellen történő képzés a tanulási folyamat fontos eleme a humán beavatkozások megkezdése előtt. A flush knife használata a szerzők tapasztalata szerint rövidíti a műtéti időt és csökkenti a szövődmények (elsősorban a vérzés) gyakoriságát. Orv. Hetil., 2012, 153, 824–833.

Restricted access

Arctodiaptomus spinosus (Daday, 1891) is a characteristic species of the soda pan zooplankton in the Great Hungarian Plain. The biogeographical distribution of the species is interesting, since its range expands from the Pannonian Biogeographic region to the other side of the Carpathians, occurring in saline lakes in Eastern Anatolia, Armenia, Iran and in temporary waters in Ukraine. Our investigations focused on the morphometric characteristics and the COI haplotype diversity of four Hungarian populations in the Kiskunság area. We detected substantial morphological differences between the Böddi-szék population and the rest of the sampling sites, however considerable differences were not observable in the COI haplotypes in the populations. The 20 animals investigated for COI haplotypes belonged to the same haplotype network. Tajima’s D indicated departures from the neutral Wright – Fisher population model and suggested population expansion. The genetic composition of Arctodiaptomus spinosus populations in the Kiskunság area is rather uniform.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: László Balogh, István Czuriga, János Hunyadi, László Galuska, Éva Kristóf, and István Édes

A kísérletes és az utóbbi 5 évben végzett humán klinikai vizsgálatok szerint a csontvelői eredetű sejtek részt vesznek a miokardiális infarktus gyógyulási folyamatában. Számos kisebb klinikai vizsgálatban mutattak ki enyhe vagy mérsékelt fokú kedvező hatást a miokardiális infarktus után intracoronariásan beadott csontvelői eredetű őssejtekkel. Mivel a legtöbb eddigi vizsgálatban mononukleáris frakciót használtak, a sejtpopuláció sokfélesége miatt nem volt ismert, hogy melyik a hatásos szubpopuláció. 8 miokardiális infarktust szenvedett, csökkent bal kamra funkciójú betegben vizsgáltuk az akut coronaria esemény után 12 ± 1 nappal intracoronariásan végzett CD34+ saját csontvelői őssejt beültetés biztonságosságát és hatékonyságát. 2D-echocardiographia, FDG-PET és MIBI-SPECT vizsgálatot végeztünk a beültetés előtt és 6 hónappal azt követően. A 6 hónapos követés során szignifikánsan javult a globális bal kamra funkció (alap EF 37,3 ± 2,9%, sejt kezelés után 44,8 ± 4,1%; p = 0,0041) és a regionális viabilitás / metabolizmus (17,6 ± 13,5%-kal; p < 0,05). A szívizom elhalt részének perfúziójában nem szignifikáns tendenciózus növekedést észleltünk. Eredményeinkkel elsőként mutattuk ki, hogy a CD34+ csontvelői sejt szubpopuláció javítja a bal kamra funkciót és a metabolizmust miokardiális infarktust követően.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Eszter Erika Balogh, György Gábor, Szilárd Bodó, László Rózsa, József Rátky, Attila Zsolnai, and István Anton

The aim of this study was to reveal the effect of single-nucleotide polymorphisms (SNPs) on the total number of piglets born (TNB), the litter weight born alive (LWA), the number of piglets born dead (NBD), the average litter weight on the 21st day (M21D) and the interval between litters (IBL). Genotypes were determined on a high-density Illumina Porcine SNP 60K BeadChip. Data screening and data identification were performed by a multi-locus mixed-model. Statistical analyses were carried out to find associations between individual genotypes of 290 Hungarian Large White sows and the investigated reproduction parameters. According to the analysis outcome, three SNPs were identified to be associated with TNB. These loci are located on chromosomes 1, 6 and 13 (−log10P = 6.0, 7.86 and 6.22, the frequencies of their minor alleles, MAF, were 0.298, 0.299 and 0.364, respectively). Two loci showed considerable association (−log10P = 10.35 and 10.46) with LWA on chromosomes 5 and X, the MAF were 0.425 and 0.446, respectively. Seven loci were found to be associated with NBD. These loci are located on chromosomes 5, 6, 13, 14, 15, 16 and 18 (−log10P = 10.95, 5.43, 8.29, 6.72, 6.81, 5.90, and 5.15, respectively). One locus showed association (−log10P = 5.62) with M21D on chromosome 1 (the MAF was 0.461). Another locus was found to be associated with IBL on chromosome 8 (−log10P = 7.56; the MAF was 0.438). The above-mentioned loci provide a straightforward possibility to assist selection by molecular tools and, consequently, to improve the competitiveness of the Hungarian Large White (HLW) breed.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Tímea Milisits-Németh, Orsolya Gabriella Balogh, István Egerszegi, László Kern, R. Garth Sasser, and György Gábor

The early detection of pregnancy and the determination of fetal numbers have economic benefits in sheep production because of the seasonal breeding patterns where missing a breeding opportunity means the loss of one productive year. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of the B6-HRP ELISA for ovine pregnancy-specific protein B (oPSPB) measurement in the detection of pregnancy and estimation of fetal numbers in different sheep breeds. BioPRYN® ELISA assay kit was used for the detection of pregnancy in the experimental animals. Ninety-three ewes of three breeds (British Milksheep – BM, Lacaune – L and Transylvanian Racka – TR), each from three farms in Hungary, were included in the study. BM and L ewes were artificially inseminated (AI). Thirty-five days after AI, all ewes were examined by transabdominal ultrasound. The TR flock was mated naturally over a six-week period. At the end of the mating period, the ewes were similarly examined by ultrasound. Blood samples were taken from all pregnant ewes twice (35 and 65 days after AI), and serum samples were assayed by the BioPRYN test. It can be concluded that the detection of serum PSPB by ELISA is a much easier, safer, less expensive and highly accurate method for the detection of ovine pregnancy. Although some breed-related differences were detectable at 35 and 65 days post breeding, no differences in oPSPB levels were found in pregnant ewes carrying different numbers of fetuses.

Restricted access

Three groups of cockerels were fed with a control diet, with a diet contaminated with T-2 and HT-2 toxin (0.31 and 0.26 mg/kg) or with that containing a combination of T-2 and HT-2 toxin (0.32 and 0.25 mg/kg) and aflatoxin B 1 (AFB 1 , 0.38 mg/kg) for 21 days. Body weight gain and feed conversion ratio did not differ significantly among the groups. Malondialdehyde concentration of the liver was lower in the group fed the diet contaminated with the combination of T-2 + HT-2 toxin and aflatoxin B 1 as compared to the control group or the group fed T-2 + HT-2 toxins. Reduced glutathione (GSH) content of the liver was lower in the T-2 + HT-2 group than in the group fed a combination of T-2, HT-2 and aflatoxin. Reduced glutathione content of the heart was higher in the T-2 + HT-2 group than in the control group. Mycotoxin contamination had no effect on glutathione peroxidase (GSH-Px) activity in comparison to the control, but significantly lower GSH-Px activity was found in the heart of chickens in the T-2 + HT-2 + AFB 1 group than in the T-2 + HT-2 group. In this study, T-2 + HT-2 toxin and aflatoxin B 1 contamination of the diets did not affect the production traits adversely and did not exert additive effects on lipid peroxidation and on the glutathione redox system.

Restricted access