Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for

  • Author or Editor: László Borhy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

In the years 1994-1996 a painted vault of a house in the Roman civilian town Brigetio was excavated in present-day Komárom/Szőny, Hungary. The wall-paintings, which date back to the late 2nd-early 3rd cents. A.D., represent the personifications of the Four Seasons as female busts in the corners, four panthers in the middle of the side-walls and a circular central motive with the figure of a nude woman and a horse. On the basis of relevant astrological sources the paintings on the vault can be interpreted as symbolic representations of the spheres of the sky (the aer and the aether) and of eternity. The central medallion, which creates a delusive impression of an oculus, shows the fixed constellations Andromeda and Pegasus in the highest spheres of the sky. Parallel ideas from the Roman pagan art and the Christian / early Byzantine art indicate that the concept was widespread from the 1st to the 6th cents. A.D., being echoed also by the descriptions and illustrations in some sources of the late antiquity, like, for instance, the Christian Topography of Cosmas Indicopleustes.

Restricted access

Doktori képzés az ELTE BTK Régészettudományi Intézetben

Válogatás az ELTE BTK Régészeti Doktori Programjának témáiból (2006-2007)

Archaeologiai Értesítő
Author:
László Borhy
Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors:
Endre Tóth
,
László Borhy
, and
Géza Dávid
Restricted access
Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors:
Miklós Szabó
,
László Borhy
,
László Kocsis
,
István Fodor
,
Siegmar von Schnurbein
,
Paula Zsidi
,
Pál Raczky
, and
Dénes Jankovich-Bésán

Szabó Miklós: Doktori képzés az ELTE Régészettudományi Intézetében; Borhy László: Válogatás a Régészeti Doktori Program doktori témáiból (ELTE BTK Régészettudományi Intézet); Kocsis László: ROMEC XV. világkonferencia Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban; Fodor István: A X. Nemzetközi Finnugor Kongresszus (Joskar-Ola, 2005. augusztus 15-21.); Siegmar von Schnurbein: A magyarországi régészeti kutatás és a Römisch-Germanische Kommission kapcsolata; Zsidi Paula: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Bizottságának 2003-2005. évi tevékenységéről; Szabó Miklós, Raczky Pál, Zsidi Paula: Az MTA Régészeti Bizottságának szakmai javaslatai; Raczky Pál: A régészeti lelőhely fogalmának tudományfilozófiai alapon történő axiomatikus meghatározása; Jankovich-Bésán Dénes: Magyar Régész Szövetség alakult

Restricted access

Középtávú régészeti stratégia•

Vitaindító gondolatok a magyar régészet jelenéről és jövőjéről az ELTE BTK Régészettudományi Intézetéből

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Pál Raczky
,
László Borhy
,
Tivadar Vida
,
Gábor Kalla
,
Gábor V. Szabó
, and
Dávid Bartus

A régészeti örökség megmentése és feltárása, eredményes feldolgozása, gondos megőrzése és hatékony továbbadása érdekében 2019 őszén Maróth Miklós, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke, egy középtávú Régészeti Stratégia elkészítését kezdeményezte. Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetében született jelen javaslat az elméleti keretek rövid felvázolásával kísérli meg összefoglalni a magyar régészet előtt álló lehetőségeket és legfontosabb feladatokat. A magyar régészetet az elmúlt évtizedekben az ellentmondásos és kapkodó törvényalkotás, a változó és mindinkább romló feltételekkel működő intézményi háttér határozta meg, amely a régészet jelentős presztízsvesztéséhez vezetett. A múlt történetileg hiteles rekonstrukciója érdekében a jelen írás a magyar régészeti örökség gondozásának feladatait a nemzetközi kutatás kihívásainak figyelembevételével határozza meg mind a feltáró és feldolgozó munka, mind a múzeumi megőrzés és bemutatás, az állami feladatvállalás, mind pedig az egyetemi oktatás és a közösségi továbbadás területén. A szerzők írásukat vitaindítónak szánják, és várják a régészeti örökség sorsáért aggódó szakemberek és művelt polgárok véleményét.

Open access