Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: László Csonka x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Acta Oeconomica
Authors:
Jan Wielgohs
and
László Csonka
Restricted access

A PhD-fokozatot szerzettek karrierje a társadalom- és humán tudományokban

Career of PhD doctorates in the Social Sciences and Humanities

Educatio
Authors:
Annamária Inzelt
and
László Csonka

Absztrakt:

A cikk azt vizsgálja, hogy a társadalmi- és humán tudományi PhD-fokozat megszerzésének milyen hatása van az egyén karrierjére, a munkahelyére és a társadalomra. A PhD fokozattal rendelkezők karrierútja szempontjából világszerte két csoport kezd elkülönülni: az akadémiai karriert folytatók és a nem akadémiai karrierre vállalkozók/kényszerülők (az üzleti szférában kutatási tevékenységet végzők, a köz- és magánszférában nem kutatói tevékenységet folytatók). A cikk e két csoport szerint vizsgálja a fokozatot szerzetteket, és négy karrier mobilitási sémát azonosít körükben. A kutatás eredményei szerint az „akadémiai” munkaerőigény Magyarországon hullámzó, amely a gyakran változó tudomány-technológia és innovációpolitika következménye. A nem akadémiai szférában, így a közigazgatásban és a különböző gazdasági szegmensekben a tudás iránti kereslet csak nagyon lassan növekszik. Összességében az empirikus kutatás sok fontos információt szolgáltatott a hazai társadalom- és humán tudományi végzettségű PhD-sekről, és a karrierlehetőségeikről, s ez utóbbiakat befolyásoló külső és belső tényezőkről, motivációkról.

Open access

Innováció a tudástársadalom idején

Innovation in the Era of Knowledge Society

Educatio
Authors:
Annamária Inzelt
and
László Csonka

Absztrakt:

A tudástársadalomban a felsőoktatásnak is új kihívásoknak kell megfelelnie, hogy hatékonyan tudjon közreműködni az új tudományos ismeretek hasznosításában, az új technológiai, piaci, digitális képességek elsajátításában. A hagyományos schumpeteri innovációk mellett egyre több olyan új típusú innováció jelenik meg, mint a szabad hozzáférésű innovációk vagy a frugális innovációk. Ezek jellemzőit mutatja be a cikk és az általuk támasztott felsőoktatási változás igényét. Továbbra is fontos a tudományos és technológiai kiválóság, de ezzel azonos jelentőségűvé válik a képzés struktúrájának, tartalmának és módszereinek megváltoztatása annak érdekében, hogy az oktatás a képességek, készségek és kompetenciák kialakítására koncentráljon. Emellett figyelmet kell fordítani olyan képességek és készségek kialakítására, mint a csapatmunka, a nemzetközi együttműködés, a transzdiszciplináris képességek, valamint a mentális kitartás és rugalmasság, a siker- és kudarckezelés. A 21. század technotudományai nélkülözhetetlenné teszik a felelősségteljes kutatás és innováció gyakorlatát mind az oktatási folyamatban, mind pedig a diploma megszerzése után.

Open access

Abstract

This study empirically examines knowledge spillover in Visegrad Four (V4) countries, with an emphasis on global value chains (GVCs). Using patent statistics, the study aims to estimate the knowledge production function, including domestic and foreign knowledge stocks, and found that international knowledge spillover does not contribute much to the innovation of the local economy in the V4 countries because of three factors: i) multinational corporations' (MNCs) strategy to locate a low-cost production base, ii) MNCs' strategy to locate supporting (process, production or non-core product related) research and development (R&D) activities and iii) limited technology spillover effect from MNCs to local firms. Local firms in the V4 countries became dependent on the peripheral products and technologies provided by MNCs, and as a result, local R&D activities in the V4 countries were diverted from patentable innovation.

Open access

Abstract

This study examines the role of Magyar Suzuki in the Hungarian automotive industry. It is the oldest foreign vehicle manufacturer and a symbol of modernisation in the post-communist era in Hungary. Due to EU's local content rule, Magyar Suzuki, in comparison with its counterparts in the region, has established a locally embedded supply chain network. Magyar Suzuki has facilitated process and product upgrading of the local suppliers in Hungary. Nevertheless, functional upgrading is relatively limited due to automotive multinational corporations' recognition of Hungary as a low-cost production location, a low level of R&D operation, and a small domestic market.

Open access