Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: László Diószegi x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

At the outset of the dance house movement, Sándor Csoóri, a prominent figure of contemporary Hungarian poetry, wrote that there were two outstanding events in the history of Hungarian folk dance. The first was when it got to the stage and the second when it got off the stage. This article expands on this poetically concise but pertinent thought, offers a short analyses of the defining periods of Hungarian folk dance, and gives some discussion of its main trends and representatives.

Restricted access

A rheopheresiskezeléssel szerzett első hazai tapasztalatok

The first local experiences with rheopheresis treatment

Orvosi Hetilap
Authors:
Pál Soltész
,
Norbert Németh
,
Kristóf Gál
,
Melinda Vass
,
Ágnes Diószegi
,
Ferenc †Mechler
,
Klára Fekete
,
Viktória Somogyi
, and
László Módis

Összefoglaló. Háttér: A rheopheresis egy szelektív, extracorporalis, kettős kaszkádfiltrációs eljárás, mely előzetes plazmaszeparációt követően egy speciális filter segítségével kivonja a vérplazmából a hiperviszkozitásért felelős komponenseket, úgymint alacsony sűrűségű lipoprotein, lipoprotein(a), triglicerid, koleszterin, fibrinogén, α2-makroglobulin, Von Willebrand-faktor, immunglobulin-M. Módszer és Betegek: Klinikánkon az elmúlt 5 évben MONET filter alkalmazásával összesen 80 kezelést végeztünk hiperviszkozitással összefüggő, időskori száraz maculadegeneratióban, diabeteses alsó végtagi fekélyben, illetve neuropathiában. Eredmények: A dolgozatban beszámolunk kedvező klinikai tapasztalatainkról, a viszkozitás, a klinikai tünetek és az elektroneurográfiai paraméterek tükrében. Orv Hetil. 2021; 162(10): 375–382.

Summary. Background: Rheopheresis is a selective, extracorporeal, double cascade filtration method. After a previous plasma separation, with the help of a special filter it extracts compounds from blood plasma which are responsible for hyperviscosity such as low-density lipoprotein, lipoprotein(a), triglyceride, cholesterine, fibrinogen, α2-macroglobulin, Von Willebrand factor, immunoglobulin M. Method and Patients: In the past 5 years, with the application of MONET filter we performed 80 therapies to treat age-related macula degeneration, diabetic foot ulcers and neuropathy which are complicated with hyperviscosity. Results: The review describes our benefical clinical experiences in consideration of viscosity, clinical symptoms and electroneurography parameters. Orv Hetil. 2021; 162(10): 375–382.

Open access