Search Results

You are looking at 1 - 10 of 51 items for

  • Author or Editor: László Károly x
  • All content x
Clear All Modify Search

In the investigation of the prehistory of the Yakut language only few and not very reliable sources are at our disposal. Although these sources are very important, some are not available for the researchers, or not prepared to meet modern linguistic/philological requirements. The main aim of this paper is to present the Yakut material of Zoographia Rosso-Asiatica , a famous work of P. S. Pallas published in 1811, for further research. In addition, etymological notes and remarks on the naming conventions of Yakuts are also included. In the appendix all the Yakut materials of the Zoographia , 135 different items altogether, are presented in a systematic way, with the comparison of data from the corresponding works of D. G. Messerschmidt and J. G. Gmelin.

Restricted access

Let a k denote the maximum number with the property that one can place k points on the unit sphere S 2 so that the spherical distance between any two different points is at least a k. The exact value of a k is determined only for some small values of k, namely, for k = 12 and k=24. In this paper we give new upper bounds on a k for k=14,15,16,17.

Restricted access
Restricted access

Although the East Old Turkic runiform inscriptions were deciphered already in 1893 by Thomsen (1896), the East European runiform fragments still present a mystery: we do not exactly know whom they belong to, which language(s) they represent, etc. During the last hundred years several attempts have been made to decipher them but nobody could provide a widely acceptable interpretation. This is because of the very nature of the findings: they are few in number and short in length. Accordingly, there is a consensus among the competent scholars that the decipherment raises serious difficulties which cannot be solved for the time being.It is, however, our primary task to document and catalogue every new finding as precisely as possible in the hope that the decipherment will one day be possible.The present article will document and analyse hitherto unknown runiform inscriptions carved into two bone plates for the grip of a bow found in a late Avar cemetery at Kiskundorozsma in South-East Hungary. The article is divided into two parts: first, an archaeological analysis with radiocarbon and thermoluminescence dating, second, a palaeographical analysis with the emphasis on methodology.

Restricted access

Efficient algorithms are needed for optimization of objects and systems, because the user would like to be sure that the optimum is global. The paper shows a very well scalable discrete firefly algorithm, developed for solving a supplier selection problem. The built in general reduced gradient and evolutionary algorithms of the Excel solver are also compared solving this problem. The results show that the firefly algorithm solves the problem in the fragment of the running time of the evolutionary algorithm. In the second part of the article, a mathematical model was formulated to solve the fixed destination multidepot multiple tour multiple traveling salesmen problem (mdmMTSP).

Restricted access
Restricted access
Restricted access

Elméleti háttér: A kardiológiai rehabilitációt igénylő betegek száma folyamatosan növekszik. A rehabilitációs folyamat eredményességét és hatékonyságát a kardiológiai betegek pszichés státusza is befolyásolhatja. Cél: A tanulmány célja egy, a kardiológiai betegek pszichés státuszára vonatkozó empirikus vizsgálat eredményeinek bemutatása és a rehabilitáció aspektusából történő elemzése. Módszerek: Kardiológiai rehabilitációs osztályon ápolt betegek körében (49 fő) végzett, nem reprezentatív kérdőíves vizsgálat. A pszichés státusz vizsgálatára a WHO Jól-lét Indexet, a Beck Depresszió Kérdőívet, a Betegségteher Indexet, az Életesemény Hatás Skálát, a Diszfukcionális Attitűd Skálát, a Harag és Düh Kifejezési Mód Skálát, valamint a Megküzdési Módok Kérdőívet használtuk. Eredmények: A kardiológiai betegek szubjektív jólléte szignifikánsan rosszabb (p < 0,001) az országos adatoknál. A depresszió esetében a férfiak átlaga (5,79 ± 5,07) szignifikánsan kedvezőbb (p = 0,007) az országos minta vonatkozó átlagánál (8,51), miközben a nők átlagának (9,25 ± 5,95) eltérése nem szignifikáns. A betegségteher mintánkban közepes mértékű (47,62 ± 15,03) és elsősorban instrumentális formában jelentkezik. A megkérdezettek közel harmadánál (28,9%) mérsékelt vagy erős poszttraumás stresszhatás volt azonosítható. A leggyakrabban azonosítható diszfunkcionális attitűd a „fokozott környezeti elvárások” (férfiak: 35,48%, nők: 52,94%). A Harag és Düh Kifejezési Mód Skála düh-elfojtási dimenziójában magas értékeket mértünk (férfiaknál 25,33 ± 4,34; nőknél 22,56 ± 4,86). A megkérdezettekre a problémaközpontú megküzdési stratégia jellemzőbb, de válaszadóink az országos átlaghoz képest közel háromszoros arányban próbálták a stresszkeltő élethelyzeteket egészségkárosító (pl. szerhasználat) viselkedéssel enyhíteni. Következtetések: A fenti eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy a kardiológiai betegek pszichés státuszának javításához érdemes volna pszichológiai, tanácsadási módszereket alkalmazni.

Restricted access

Absztrakt

A szerzők fiatal nőbeteg műtéti megoldását ismertetik, akinél súlyos fokú palmaris hyperhidrosis miatt végeztek szimultán bilateralis mellkasi sympathectomiát VATS-módszerrel. Bemutatják az alkalmazott anaesthesiologiai és műtéttechnikai lépéseket. Az 55 perces műtét során végzett Th2-Th3-as ganglionectomia, illetve az érintett sympathicus köteg eltávolítását követően betegük zavartalan kórlefolyás után panaszmentessé vált, hyperhidrosisa megszűnt. Az endoscopos (VATS) thoracalis sympathectomia rutin eljárás súlyos fokú felső testféli (palmaris, axillaris, facialis) hyperhidrosis kezelésére. Kétoldali érintettség esetén racionális elképzelés az egyidejű bilateralis megoldás, melyet a szerzők az alkalmazott VATS-technikával eredményesen végeztek. Röviden vázolják a hyperhidrosis sebészi kezelésének előzményeit. Véleményük szerint a bilateralis megjelenésű kóros izzadékonyság műtéteit, a nemzetközi szakirodalom adataival egybevágóan, célszerűnek látják egy ülésben mindkét oldalon elvégezni. A módszer biztonságos, kellő hatással bír, emellett rövidebb kórházi tartózkodást igénylő eljárás.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Krisztián Vörös, Károly Cseh, and László Kalabay

A máj által termelt fetuin-A (eredeti nevén α2-Heremans–Schmid-glikoprotein) szerteágazó funkciókkal bíró molekula. Bár negatív akutfázis-fehérje, szerepe a szubklinikus gyulladásban vitatott. Gátolja az inzulinreceptor autofoszforilációját, szérumkoncentrációja korrelál az inzulinrezisztenciával. A zsírsejtek működészavarát okozza. Szérumszintje összefügg az elhízással és a nem alkoholos zsírmájbetegséggel. Bár ezen tulajdonságai alapján azt várnánk, hogy az atherosclerosis progresszióját segíti, cardiovascularis betegségekben játszott szerepe ennél összetettebb. A fetuin-A a szöveti és a vascularis kalcifikáció természetes gátlómolekulájaként az atherosclerosisban védő szerepet tölt be. A szerzők a fetuin-A artériakalcifikációban és cardiovascularis betegségekben betöltött szerepét és prognosztikai értékét tekintik át, kitérve az ellentmondásosnak tűnő irodalmi eredmények magyarázatára és a lehetséges jövőbeni kutatási irányokra is. Orv. Hetil., 2014, 155(1), 16–23.

Open access