Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: László Radácsi x
Clear All Modify Search

Az elmúlt évtizedekben több fejlett piacgazdaságú ország indított olyan nagyszabású előretekintési programokat, amelyek keretében a tudományos és a gazdasági élet szakemberei az államigazgatás szereplőivel együtt mérik fel a legfontosabb hosszú távú tudományos, társadalmi és gazdasági trendeket. A magyar Technológiai Előretekinté_Ä

Restricted access