Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: László Zsidai x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

3D printing of Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) and Poly Lactic Acid (PLA) were used to prepare specimens utilising fused deposition modelling (FDM) technology. Two colours of PLA filament were printed; white and grey, whereas ABS only in white colour. Determining the tribological properties of 3D printed samples have been carried out, through obtaining the frictional features of different 3D printable filaments. Alternating-motion system employed for measuring the tribological factors. Studying the difference between static and dynamic friction factors and the examination of wear values were included. A comparison among the tribological behaviour of the 3D printed polymers has been investigated. The printed white ABS and PLA specimens show insignificant differences in the results tendency. On the contrary, the grey PLA exhibits a considerable variation due to the incredible growth in the coefficient of friction and wear average as well.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Sándor Viola
,
György Szőke
,
László Kocsis
,
Zoltán Körmendi
, and
Attila Zsidai

Cél: A szerzők CMS rendszerrel meghatározzák a scoliotikus gerinc tartását scoliosisban (AIS), tanulmányozzák a mozgáspálya változását egészségeséhez képest, valamint terhelés hatását az AIS-ben szenvedők gerincére (tartás tekintetében). Céljuk, hogy magyarázatot találjanak a mozgáspálya-változás és gerincferdülés kialakulása, progressziója tekintetében. Analizálják a terhelés hatását a görbület progressziójára. Anyag és módszer: 25 AIS-ben szenvedő leány [scoliosis típusa King 1–2–3, Cobb fok átlag dorsalisan 27 fok (min. 15, max. 42), lumbálisan 25 fok (min. 14, max. 43)] került a prospektív vizsgálatba. Egészségesként illesztett kontrollt alkalmaztak. Eredmények: Vizsgálataik alapján az extenzió szignifikáns növekedése összefügg – ok-okozati kérdés eldöntése nélkül – a scoliotikus gerinc lordoscoliosis voltával. A jobb oldali rotáció szignifikáns emelkedése AIS-ben kifejezi, hogy sokszor első jel a háti szakaszon a torzió fokozódása, mely nagyobb mértékű, mint maga a jobbra ívelő görbület. Ugyanakkor a mindkét irányú oldalhajlás AIS-ben észlelt szignifikáns csökkenése nem mutat pozitív korrelációt a scoliosis ívének mértékével. Cobb 30 fokig a pp szög és Cobb fok jól korrelál, 30 Cobb fok feletti scoliosisban a korreláció gyenge. Következtetések: A klinikai vizsgálat során tulajdonképpen a „pp szöget” látjuk és nem magát a Cobb fokot, így – sajnos – a radiológiai elemzést CMS rendszerrel sem sikerül teljes mértékben még a betegkövetésben sem elkerülni. A terhelés mind a gibbus mértékére, mind a háti görbület nagyságára jelentős befolyást gyakorol.

Restricted access