Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for

  • Author or Editor: L Török x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Restricted access

A „virtuális”, „virtualitás” fogalmának jelentései. „Virtuális valóság” alkalmazások az iparban, kibertér a mindennapi életben az internet révén. A virtualitás tágabb értelmezése: digitális tömegmédia, internet, web 2.0. A tér és az idő relativizálódása, globalizáció, „új gazdaság”, hálózati társadalom. A munka és a szervezetek világának átalakulása: rugalmasság, a foglalkoztatás új formái, „portfólió vállalat”. A virtuális együttműködés kulcsfontosságú sikertényezői: az infokommunikációs technika megfelelő használata, bizalom a teamtagok és vezetőjük között, a kulturális különbségek áthidalása. A távolból irányító vezető előtt álló kihívások: erőforrások biztosítása, a célok teljesítésén alapuló kontrollmechanizmus kiépítése, motiválás és a csoportdinamikai problémák (pl. személyközi konfliktusok) kezelése. Folyamatosság és megszakítottság a vezetési funkciókban és a vezetői szerepekben, összehasonlítva a hagyományos menedzsmentet a virtuálissal.

Restricted access

Jóllehet a tudásmunkát végzők fontos alkotóelemei a tudástársadalom munkaerő-állományának, a tudásmunkás fogalom ennek ellenére meglehetősen homályos és sokértelmű kifejezés. A tanulmány első része bemutat néhány megközelítést, amelyek segíthetnek a tudásmunkás fogalom empirikus kutatások céljára történő operacionalizálásában. A második rész áttekintést ad a szerző által végzett másodelemzés módszertanáról és eredményeiről. Az elemzőmunka forrása és adatbázisa egy World Internet Project kutatás volt, amit 2006-ban folytattak Magyarországon. A másodelemzés alapján a tudásmunkások aránya a teljes magyar munkaerő-állományban 2–3 százalék lehetett a XXI. század első évtizedének közepén. A szellemi munkát végző diplomás szakemberek közötti becsült arány 5–6 százalék. A tanulmány számos adatot közöl a tudásmunkások társadalmi hátterével és egyéb jellemzőivel kapcsolatban, összehasonlítva őket a szellemi munkát végzők és a diplomás, de tudásmunkásoknak nem tekinthetők csoportjával.

Restricted access

Purpose

This study investigated the day-to-day variability of daily physical activity and its effect on sleep and mood in a longitudinal within-subjects study for 7 days and 6 nights.

Materials and methods

Healthy office employees aged 25–35 years with a sedentary lifestyle participated in the study. Seven-day sleep diaries were used to evaluate sleep patterns. Ten-point scales were used to measure the level of happiness and stress. Daily physical activity was measured in steps/day using pedometers. Two hundred forty-five steps/day scores and changes induced in sleep and mood were analysed.

Results

There is a relationship between daily physical activity and sleep/mood. An inverted U-shaped relationship may be assumed between sleep duration, sleep quality, feelings after waking up, and the number of steps/day. Increasing the number of steps/day decreases the level of stress and daytime sleepiness and increases sleep efficiency. Sleep efficiency/daytime sleepiness and sleep duration did not show any association.

Conclusions

Based on the results, after a physically exhausting day, decreased stress and improved sleep efficiency may be experienced, while sleep duration may decrease, which may reduce the participants’ motivation to develop an active lifestyle. For further studies, it would be crucial to use individual exercise intervention programmes to reinforce the positive effects of exercise on sleep and/or mood.

Open access

Abstract  

The present state of a long term program is reviewed. It was started to elaborate a remote controlled automated radiochemical processing system for the neutron activation analysis of biological materials. The system is based on wet ashing of the sample, followed by reactive desorption of some volatile components. The distillation residue is passed through a series of columns filled with selective ion screening materials to remove the matrix activity. The solution is thus “stripped” from the interfering radioions, and it is processed to single-elements through group separations using ion-exchange chromatographic techniques. Some special problems concerning this system are treated. (a) General aspects of the construction of a (semi)automated radiochemical processing system are discussed; (b) Comparison is made between various technical realizations of the same basic concept; (c) Some problems concerning the “reconstruction” of an already published processing system are outlined.

Restricted access

Az államszervezeti reformtörekvések társadalmi összefüggéseire irányuló kutatások keretei között kérdőíves vizsgálatra is sor került. A kérdezettek az Oktatási és Kulturál__

Restricted access

Abstract  

Based on the method of SAMSAHL a programmed, semi-automated processing system has been developed and tested for the neutron activation analysis of the following elements: As, Se, Sb, Br, Sn and Te. The main characteristics of the procedure are the following: wet ashing of the sample (by means of digestion in a mixture of concentrated sulphuric acid and hydrogen peroxide), bromination, and chlorination. The procedure is controlled via the appropriate dosage of the reagents and a carefully managed thermal balance. The chemical yield and its reproducibility were determined by tracer techniques using exactly the same parameters as for the active runs. According to the results the method can be used for the routine determination of the given elements except antimony.

Restricted access

Abstract  

Several sorbents were prepared by precipitating zirconium phosphate on activated carbon support material. The main parameters of the chemical procedure were optimized in order to obtain the highest decontamination factors which can be achieved in the case of Cs+, Sr2+ and I ions. For the characterization of the sorbents, sorption isotherms and capacity data were determined. The reproducibility of the preparation is about 10%.

Restricted access