Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for

  • Author or Editor: Lajos Horváth x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Abstract  

Giving a generalization of Berkes and Horvth (2003), we consider the Euclidean norm of vector-valued stochastic processes, which can be approximated with a vector-valued Wiener process having a linear drift. The suprema of the Euclidean norm of the processes are not far away from the norm of the processes at the right most point. We also obtain an approximation for the supremum of the weighted Euclidean norm with a Wiener process.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Örs Péter Horváth and Lajos Kotsits
Restricted access
Periodica Mathematica Hungarica
Authors: István Berkes, Lajos Horváth, Piotr Kokoszka, and Qi-man Shao

Summary  

We study the almost sure convergence of the Bartlett estimator for the asymptotic variance of the sample mean of a stationary weekly dependent process. We also study the a.\ s.\ behavior of this estimator in the case of long-range dependent observations. In the weakly dependent case, we establish conditions under which the estimator is strongly consistent. We also show that, after appropriate normalization, the estimator converges a.s. in the long-range dependent case as well. In both cases, our conditions involve fourth order cumulants and assumptions on the rate of growth of the truncation parameter appearing in the definition of the Bartlett estimator.

Restricted access
Restricted access

The chemical composition of the oils of four thyme (Lamiaceae) chemotypes ( Thymus vulgaris L., Thymus serpyllum L., Thymus x citriodorus (Pers.) Schreb., and Thymus x citriodorus “Archer’s Gold”) has been determined by gas chromatography (GC). Thymol was the main component of the oils of Thymus vulgaris and Thymus serpyllum , geraniol was the main component of the oil of Thymus x citriodorus , and carvacrol was the main component of the oil of Thymus x citriodorus “Archer’s Gold”. The bioactivity of the volatile oil of Thymus vulgaris and of the three main components of the oils against Gram negative plant pathogenic bacteria was examined by direct bioautography. They had an inhibitory effect on all of the test microorganisms. Two bacterial strains ( Xanthomonas campestris pv. vesicatoria and Pseudomonas syringae pv. phaseolicola ) were most sensitive in the bioautographic system and use of these bacteria would considerably shorten the process of bioautographic detection. The two antibiotics gentamycin and streptomycin were used as controls.

Restricted access

Purpose

In contemporary phenomenology, Dieter Lohmar has suggested that the new task of phenomenological research is to analyze the “alternative representational systems” of fantasy. In line with this program, we propose that psychedelic experience could also be suitable subject to this project subsumed under the wider category of fantasy activity. The aim of this paper is to show that psychedelic experiences offer a favorable situation to study the imagination.

Method

The paper applies the conceptual framework of the late Merleau-Ponty, developed in The Visible and the Invisible, using his mescaline analyses which have been elaborated in The Phenomenology of Perception.

Results

We demonstrate that psychedelic visions and emotional states can be discussed within the Merleau-Pontian framework of “wild world.” From the viewpoint of phenomenology, we suggest that psychedelic visions represent an ongoing sense-making and Gestalt-formation process in which the role of the elaborative activity of the subject is crucial. These – often unsettling – visions show the basic volatility and ambiguity of perception and fantasy, which also sheds light to the hidden schemes of perception, thinking, and emotion of normal consciousness.

Conclusions

Freud claimed that dreams are “the royal road” to the unconscious. In an analogous manner, while dreams were the primary psychoscope to the unconscious of psychoanalysis, in contemporary phenomenology psychedelic experiences may show a possible way to an another kind of unconscious, the phenomenological unconscious. This unconscious comprises the hidden schemes and basic affective emotional attitudes of the knowing subject.

Open access

We prove the weak consistency of the trimmed least square estimator of the covariance parameter of an AR(1) process with stable errors.

Open access
Antik Tanulmányok
Authors: Ferenczi Attila, Kopeczky Rita, Krupp József, Simon Lajos Zoltán, and Horváth László
Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Bödecs, Boldizsár Horváth, Lajos Kovács, Marietta Diffellné Németh, and János Sándor

Hazánkban nem történt átfogó vizsgálat a várandósság alatti depresszió és szorongás gyakoriságának feltérképezésére. Célkitűzés: A szerzők a hiányzó adatok megállapításán túl célul tűzték ki azok szociodemográfiai összefüggéseinek vizsgálatát is. Módszer: Szombathely 10 védőnői körzetében populációs alapú monitoringot hoztak létre minden nőről, aki 2008. február 1. és 2009. február 1. között került terhességi nyilvántartásba. Háromszázhét fő kora terhességi várandóson a depressziót a rövid Beck-depresszió-kérdőívvel, a szorongást a Spielberger-féle vonásszorongás-kérdőívvel mérték. Eredmények: A várandósok 17,9%-a (95%MT: 13,0–21,5%) jelzett depressziós tüneteket, 1,0%-uk súlyos depressziót mutatott. A szorongásos tüneteket mutatók aránya 14,6% (95%MT: 10,7–18,6%) volt, míg 4,2% kifejezetten szorongott. Szignifikánsan magasabb szintű depressziót és szorongást jeleztek a szakmunkás képesítésnél kevesebbel rendelkezők, a legalacsonyabb jövedelműek és a munkahellyel nem rendelkezők. Ezenfelül szignifikánsan magasabb depressziót jeleztek a 18 évnél fiatalabbak és az élettársi kapcsolatban élők. Következtetések: A vizsgált mintában a kora terhességi depresszió és szorongás prevalenciája lényegében megegyezik a fejlett piacgazdaságú országokban megfigyelhető gyakoriságokkal.

Restricted access