Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: Lestár Béla x
Clear All Modify Search

Absztrakt

Vannak olyan széklet-visszatartási és -kiürítési zavarok, melyek sem konzervatív, sem sebészi úton nem kezelhetők eredményesen. Ezen esetekben a beteg panaszait a vastagbél rendszeres beöntéseivel csökkenteni lehet, pseudocontinentiát lehet kialakítani. A szerzők közleményükben a colon kiürítésének egy hatékony módját mutatják be. A módszert először Malone alkalmazta 1990-ben. Az eljárás lényege, hogy az appendicostomán, illetve appendix hiánya esetén a coecumfalból kialakított neoappendicostomán keresztül anterograd bélátmosást alkalmaznak. A betegek a vékony katéter számára átjárható stomán keresztül 300–450 ml vizet fecskendeznek a bélbe, majd a folyadék beadása után rövid idővel székletet ürítenek. A módszert 12 betegen, 5 nőn és 7 férfin alkalmazták (átlagéletkor: 39 év). A beavatkozást a következő okok miatt végezték: 3 betegnél a gátizomzat denervatiója, három esetben az anus fejlődési zavara, két esetben analis trauma miatt teljes székletincontinentia alakult ki; 3 betegnél a gát beidegzési zavara incontinentia és obstipatio keveredését okozta; 2 betegnél kezelhetetlen obstipatio, illetve overflow incontinentia volt a panasz. A folyadék beadása után a székürítés minden esetben megindult, azonban a funkcionális eredmények változóak voltak. A 12 beteg közül 8 beteg elégedett volt az eredménnyel, 2 beteg javulásról számolt be, 1 esetben az eredmény rossz volt. Egy másik esetben pedig sebészi szövődmény miatt az appendicostomát nem lehetett használni. A szerzők a (neo)appendicostoma mérsékelt beszűkülését 2 esetben tapasztalták. Számottevő visszacsorgás csak 1 esetben jelentkezett. Összesítve, a módszert megfelelő betegkiválasztás után sikerrel lehet alkalmazni.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Zoltán Banai, Béla Lestár, Lajos Berczi, József Földi, Zsigmond Harkai and Tibor Karácsony

Absztrakt

Bevezetés: Osztályunkon 2007. január 1. és 2014. december 31. között 203 végbéldaganatos betegen végeztünk reszekciós műtétet. Betegek és módszerek: A vizsgálatba azokat az elektíven operált betegeket vontuk be, akiknek daganata az anusnyílástól 16 cm-re, illetve az alatt helyezkedett el. Összesen 73 beteg kapott műtét előtti onkológiai kezelést, míg 130 beteg primer műtéti ellátásban részesült. Neoadjuváns radiokemoterápia történt 69 betegnél, míg négy beteg csak kemoterápiát kapott. A műtéti preparátumok szövettani feldolgozása során a Dworak, illetve a Rödel szerinti regressziós gradus alapján értékeltük a regresszió mértékét. Eredmények: 45 betegnél találtunk kifejezett szövettani regressziót, közülük három betegnél észleltünk teljes szövettani regressziót. A 2007–2009. december 31-ig operált betegek között megnéztük az ötéves túlélési arányt a műtét előtti kezelésben részesült, illetve azt nem kapott betegek között. Érdemi eltérést a túlélési adatokban nem találtunk, azonban az megfigyelhető volt, hogy a neoadjuváns kezelésre jól reagáló betegeknél jelentősen nőtt az ötéves túlélés is. A neoadjuváns radiokemoterápiát kapott betegeknél a lokális recidíva aránya jelentősen kisebb volt, mint a primer műtétes csoportban. Áttekintettük, hogy a műtét utáni sebészi szövődmények összefüggésbe hozhatók-e az előzetes onkológiai kezeléssel.

Restricted access

Enterotoxigenic E. coli (ETEC) bacteria frequently cause watery diarrhoea in newborn and weaned pigs. Plasmids carrying genes of different enterotoxins and fimbrial adhesins, as well as plasmids conferring antimicrobial resistance are of prime importance in the epidemiology and pathogenesis of ETEC. Recent studies have revealed the significance of the porcine ETEC plasmid pTC, carrying tetracycline resistance gene tet(B) with enterotoxin genes. In contrast, the role of tet(A) plasmids in transferring resistance of porcine ETEC is less understood. The objective of the present study was to provide a comparative analysis of antimicrobial resistance and virulence gene profiles of porcine post-weaning ETEC strains representing pork-producing areas in Central Europe and in the USA, with special attention to plasmids carrying the tet(A) gene. Antimicrobial resistance phenotypes and genotypes of 87 porcine ETEC strains isolated from cases of post-weaning diarrhoea in Austria, the Czech Republic, Hungary and the Midwest USA was determined by disk diffusion and by PCR. Central European strains carrying tet(A) or tet(B) were further subjected to molecular characterisation of their tet plasmids. Results indicated that > 90% of the ETEC strains shared a common multidrug resistant (MDR) pattern of sulphamethoxazole (91%), tetracycline (84%) and streptomycin (80%) resistance. Tetracycline resistance was most frequently determined by the tet(B) gene (38%), while tet(A) was identified in 26% of all isolates with wide ranges for both tet gene types between some countries and with class 1 integrons and resistance genes co-transferred by conjugation. The virulence gene profiles included enterotoxin genes (lt, sta and/or stb), as well as adhesin genes (k88/f4, f18). Characterisation of two representative tet(A) plasmids of porcine F18+ ETEC from Central Europe revealed that the IncF plasmid (pES11732) of the Czech strain (~120 kb) carried tet(A) in association with catA1 for chloramphenicol resistance. The IncI1 plasmid (pES2172) of the Hungarian strain (~138 kb) carried tet(A) gene and a class 1 integron with an unusual variable region of 2,735 bp composed by two gene cassettes: estX-aadA1 encoding for streptothricin-spectinomycin/streptomycin resistance exemplifying simultaneous recruitment, assembly and transfer of multidrug resistance genes by the tet(A) plasmid of porcine ETEC. By this we provide the first description of IncF and IncI1 type plasmids of F18+ porcine enterotoxigenic E. coli responsible for cotransfer of the tet(A) gene with multidrug resistance. Additionally, the unusual determinant estX, encoding for streptothricin resistance, is first reported here in porcine enterotoxigenic E. coli.

Restricted access