Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for

  • Author or Editor: Levente Kovács x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Influenzához kapcsolódó halálozás 2009/2010 és 2016/2017 között Magyarországon

Influenza-associated mortality in Hungary between 2009/2010 and 2016/2017

Orvosi Hetilap
Authors: Katalin Kovács and Levente Pakot

Absztrakt:

Bevezetés: Magyarországon az elmúlt években több alkalommal is tapasztaltunk az év első három hónapjában halálozási csúcsokat. Az influenza szerepének tisztázására még nem született olyan halandósági elemzés, amelynek eredményei más országok ugyanolyan módszerrel kapott eredményeivel összehasonlíthatók lennének. Célkitűzés: A 2009/10 és 2016/17 közötti időszakra vonatkozóan az influenzához köthető magyarországi többlethalálozások alakulásának bemutatása a FluMOMO statisztikai programcsomag alkalmazásával. Módszer: A halálozások heti számát (függő változó) modellezzük egy többváltozós idősoros elemzéssel, amelyben az influenzaaktivitás és az extrém időjárási körülmények szerepelnek magyarázó változóként. Az influenzaaktivitást az influenzaszerű tünetekkel háziorvoshoz fordulók konzultációs aránya (ILI) alapján becsüljük. Eredmények: Az influenzával összefüggésbe hozhatóan 2009/10-ben 1091, 2010/11-ben 2969, 2011/12-ben 4036, 2012/13-ban 2336, 2013/14-ben 2608, 2014/15-ben 6470, 2015/16-ban 51, 2016/17-ben pedig 5162 haláleset történhetett. Az évenkénti átlagos többlethalandósági ráta az össznépességben 0,5 és 52,7 (1/100 000) fő között alakult. A halálozás más országokban hasonló módszerrel kapott számokhoz és rátákhoz viszonyítva Magyarországon hasonló nagyságrendű, ugyanakkor tendenciaszerűen magasabb. Következtetés: Magasabb oltási arányt elért országokban az influenza okozta halálozás tendenciaszerűen alacsonyabb; Magyarországon az oltási ráta növelésére van szükség. Orv Hetil. 2020; 161(23): 962–970.

Open access

Temperament has not been taken into account in previous studies evaluating the stress response to exercise in horses. The aim of the present study was to investigate the cortisol response in Thoroughbred racehorses to a single exercise bout, and to analyse the results based on the basic personality of the horse examined. Twenty healthy Thoroughbred horses were selected for the study based on a 25-item rating questionnaire survey used for characterising equine temperament. Eight temperamental and twelve calm horses took part in the experiment. The horses trotted as a warm-up activity, and then galloped on a rounded sand track. Blood sampling was conducted four times for each horse. Horses with a more excitable temperament showed a higher cortisol response to the test (P = 0.036). In conclusion, cortisol levels in response to a mild intensive exercise can be affected by temperament in horses. Serum cortisol may be a relevant marker to quantify individual temperamental differences in racehorses.

Open access
Cereal Research Communications
Authors: József Prokisch, Levente Czeglédi, Béla Kovács, Lajos Daróczi, Éva Széles, János Tamás, Frédéric Mabille, and Zoltán Győri

Morphology, shape and surface area of wheat kernel are important factors for the characterisation of winter wheat ( Triticum aestivum ) varieties in the milling industry. The surface area of kernel, due to the lack of a simple and reliable method, is not measured, but usually calculated from the length and diameter of kernel. Silver precipitation, a new original method has been developed for the measurement of kernel surface area. This method is suitable for measuring the surface of cereal seed in case of individual kernel or more kernels together. According to the silver precipitation method, metal silver was precipitated on the kernel surface. After this step the precipitated silver was dissolved from the kernel and the silver concentration in the solution was measured by inductively coupled plasma optical emission spectrometry. The concentration of silver in the solution is in close correlation with the surface area of kernel. The method was calibrated to the direct surface measurement of individual kernels and was compared to the calculated surface results.

Restricted access

Transabdominal ultrasonography has been shown to be a useful and reliable method for assessing fetal well-being in horses and cattle. To test the applicability of fetal aortic diameter measurement in cattle, 44 late-term pregnant cows and heifers were examined 21 to 0 days prior to calving. Mean fetal aortic diameter was 2.07 ± 0.14 cm and mean fetal heart rate (FHR) was 109 ± 17 bpm. Three dead calves were dissected and their aortic diameter was measured in a water bath. The mean birth weight (n = 44) was 39.9 ± 5.8 kg. There was a significant negative correlation between FHR and fetal aortic diameter. However, although some studies have shown that fetal aortic diameter strongly correlates with birth weight in near-term horses and cattle, in this study there was no correlation between fetal aortic diameter and birth weight in Holstein-Friesian cows and heifers irrespective of whether the fetus was born alive or dead.

Open access

Inzulinrezisztencia és következményei gyermek- és serdülőkorban

Insulin resistance and its effects in children and adolescents

Orvosi Hetilap
Authors: Borbála Tobisch, László Blatniczky, Ingrid Schusterova, Levente Kovács, and László Barkai

Összefoglaló. Számos adat igazolja, hogy az inzulinrezisztencia gyakori jelenség gyermek- és serdülőkorban, és szoros kapcsolatban áll a cardiovascularis kockázat növekedésével, ami miatt a kérdéskörre az életnek ebben a korai szakaszában is kiemelt figyelmet kell fordítani. Ma már egyre több ismerettel rendelkezünk a kockázati tényezőket illetően, nincs azonban egységes álláspont az inzulinrezisztencia meghatározására vonatkozóan a klinikai gyakorlatban, és nem rendelkezünk megfelelő laboratóriumi markerekkel, melyek segítségével a veszélyeztetetteket széles körben eredményesen lehetne azonosítani. Mindezek alapján a laboratóriumi módszerrel történő szűrés ebben az életkorban nem indokolt, azonban a társuló és következményes kórállapotok klinikai alapon történő felismerésére törekedni kell. A cardiovascularis kockázat megelőzésére irányuló életmódbeli prevenció hatásos az inzulinrezisztencia csökkentésében, a gyakorlatban azonban kivitelezése és eredményessége korlátozott. A gyógyszeres intervenció jelenleg ebben az életkorban csak egyes szelektált esetekben kerülhet alkalmazásra. További klinikai kutatásokra van szükség az inzulinrezisztencia mérése, az életmódbeli és gyógyszeres intervenciós lehetőségek területén annak érdekében, hogy sikeres stratégiák legyenek kialakíthatók a cardiovascularis halálozás megelőzése, csökkentése érdekében. Orv Hetil. 2021; 162(11): 403–412.

Summary. Numerous data confirm that insulin resistance is a common phenomenon in children, and closely links to an increase in cardiovascular risk, therefore it is urgent to pay attention to this from early childhood. Today, we have more and more knowledge about risk factors, but there is no common position on the definition of insulin resistance in clinical practice and we do not have adequate laboratory markers to identify those at risk effectively. Based on all these factors, laboratory screening is not justified at this age, however, efforts should be made to recognize associated and consequent conditions on a clinical basis. Lifestyle prevention to prevent cardiovascular risk is effective in reducing insulin resistance, but in practice its implementation and effectiveness are limited. At present, pharmacological intervention can only be used in certain selected cases with this age group. Further clinical research is needed to measure insulin resistance, lifestyle and drug intervention options in order to develop successful strategies to prevent and reduce cardiovascular death. Orv Hetil. 2021; 162(11): 403–412.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Zoltán Szelényi, Dorottya Győri, Szabolcs Boldizsár, Levente Kovács, Attila Répási, László Molnár, and Ottó Szenci

The aim of this study was to examine the effect of twin pregnancy, fetal laterality, the number of corpora lutea (CL) and cavitary CL on pregnancy losses in Holstein-Friesian cows with a positive pregnancy diagnosis based on ultrasonography between days 29–42 after AI. Pregnancy was confirmed by transrectal palpation between days 57–70 after AI and at the time of drying-off as well. Twin pregnancy rate was 8.4% at the time of the early pregnancy examination. Pregnancy loss did not differ between singleton- and twin-carrying animals either between days 57–70 of gestation or at drying-off. More losses occurred in singletons between days 29–42 and 57–70 in cows with cavitary than in cows with noncavitary CL (12.1% vs. 3.6%; P < 0.05) and in cows with double CL than in cows with single CL (7.3% vs. 3.6% %; P < 0.05). Between days 57–70 of gestation and drying-off this difference was still significant (20.7% vs. 3.7%; P < 0.001), while it was non-significant between cows with one CL (5.7%) vs. double CL (3.7%). Cavity occurrence was not affected by hormone therapy prior to AI (either PGF2α or OvSynch; 4.4% vs. 5.4%, respectively); however, the number of CL was reduced by the treatments (11.6 vs. 19.6%; P < 0.0005). In twin pregnancies there was no difference in the pregnancy losses between bilateral and unilateral pregnancies at any time point. The length of gestation was 278.2 ± 10.5 (singleton) and 267.4 ± 31.2 (twin) days, respectively (P < 0.01). The stillbirth ratio was higher in twin carriers than in singleton carriers (19.5% vs. 5.3%; P < 0.001).

Open access

The heart rate variability (HRV) parameters of dairy cows were monitored during parlour (PARL) and the later installed automatic (AMS) milking on a small-scale commercial dairy farm in Hungary. The aim of the study was to assess stress in relation to the type of milking and the frequency of human interaction. Parlour milking involved regular moving and crowding of the animals with frequent human interaction, which were much less frequent in automatic milking. The first phase of the study was conducted prior to the changeover [n = 27] and the second two months afterwards [n = 19 (of the cows from the first phase)]. Heart rate (HR) was recorded by the Polar RS800 CX recording system. HRV parameters indicative of sympathovagal balance were calculated for periods of lying and standing in the barn, waiting before milking and milking, respectively. Morning and evening faecal glucocorticoid concentrations were also measured. Fear of humans was tested by an avoidance distance test. Baseline HRV parameters showed no difference (P > 0.05) between the two systems. In the periods before, during and after milking a higher sympathetic tone was detected in cows in the PARL phase. Mean faecal glucocorticoid concentrations were higher at the time of parlour milking. The avoidance distance did not differ between the two phases. The results suggest that automatic milking might be less stressful for cows than parlour milking, possibly due to the shorter duration of restraint after milking and the less frequent human interaction.

Open access

Az élettartammal és az időskori betegségteherrel kapcsolatos szubjektív várakozások

Subjective expectations concerning life expectancy and age-related health burden

Orvosi Hetilap
Authors: Zsombor Zrubka, Áron Kincses, László Gulácsi, Levente Kovács, and Márta Péntek

Összefoglaló. Bevezetés: A lakosság idősödésével növekvő betegségteher egyéni és társadalmi szinten is fokozódó nyomást jelent. Célkitűzés: Felmérni a hazai általános felnőtt lakosságnak a korlátozottsággal, a gondozási igényekkel és a munkavégzéssel kapcsolatos időskori szubjektív várakozásait. Módszer: Online keresztmetszeti felmérést végeztünk. A korlátozottsággal kapcsolatos várakozásokat a hivatalos szakstatisztikákban alkalmazott globális tevékenységkorlátozottsági mutató (Global Activity Limitation Indicator, GALI) segítségével elsőként vizsgáltuk. A jelen és szubjektíve várt munkavégzést, gondozási igényt, gondozói tevékenységet, valamint a jelen egészségi állapotot és szociodemográfiai helyzetet vizsgáló kérdéseket is feltettünk. Statisztikai analízis: A mintában mért adatokat lokális polinom segítségével simítottuk, és a 60/70/80/90 éves korra adott szubjektív várakozásokkal hasonlítottuk össze. A szubjektív várakozásokat meghatározó tényezőket intervallumregresszióval becsültük. Eredmények: 1000 kitöltőtől 914 érvényes választ kaptunk. Az átlagéletkor (± szórás) 51,2 (± 15,2) év, a minta 55,8%-a nő volt. A férfiak között a fizetett munkát végzők (p<0,001), a nők között az informális gondozók aránya volt magasabb (p = 0,010). Az átlagos (± szórás) szubjektíve várható élettartam (81,0 ± 11,1 év) a minta statisztikailag várható élettartamánál (79,6 ± 3,7 év) 1,3 évvel volt hosszabb (p<0,001), azonban az átlagos, szubjektíve várható egészséges élettartam (64,6 ± 15,2 év) 5,3 évvel volt rövidebb a statisztikailag várható értéknél (70,0 ± 4,2 év; p<0,001). A szubjektíve várható egészséges élettartamot és gondozási igényt elsősorban a válaszadók jelenlegi egészségi állapota befolyásolta. Az életmód és a szubjektíve várható egészséges élettartam között nőknél nem találtunk összefüggés, míg a túlzott gyakorisággal alkoholt fogyasztó vagy elhízott férfiak hosszabb egészséges élettartamra számítottak. A szubjektív várakozások meghatározó tényezői jelentős nemi különbségeket mutattak. Következtetés: Az egészséggel, munkával és gondozással kapcsolatos szubjektív várakozások eltérőek a populációban mért valós adatoktól, és különböznek a nemek között. Orv Hetil. 2021; 162(23): 911–923.

Summary. Introduction: The growing disease burden due to ageing populations poses a challenge on both individuals and societies. Objective: To explore the general population’s subjective expectations concerning disability, care needs and employment at older ages. Method: We conducted an online cross-sectional survey. We were the first to measure subjective health expectations using the Global Activity Limitation Indicator (GALI) of official health statistics. Respondents’ actual status and subjective expectations concerning employment, care needs and informal caregiver status, self-perceived health and sociodemographic factors were queried. Statistical analysis: We estimated sample characteristics by local polynomial smoothing and compared with subjective expectations at ages of 60/70/80/90 years. Determinants of subjective expectations were analyzed via interval regression. Results: From 1000 subjects, 914 provided valid responses. Mean (± SD) age was 51.2 (± 15.2) years, and 55.8% of respondents were women. Paid employment was more frequent among men (p<0.001), while informal caregiver status among women (p = 0.010). Mean (± SD) subjective life expectancy (81.0 ± 11.1 years) was 1.3 years longer (p<0.001) than actuarial life-expectancy (79.6 ± 3.7 years), while mean subjective healthy life expectancy (sHLE) (64.6 ± 15.2 years) was 5.3 years shorter than actuarial healthy life expectancy (70.0 ± 4.2 years; p<0.001). sHLE and care needs were mainly determined by respondents’ self-perceived health. Lifestyle risks were not associated with sHLE in women, while pervasive drinker or obese men expected longer healthy life span. Determinants of sHLE showed considerable gender differences. Conclusion: Subjective expectations concerning health, employment and care needs differ from actual values of the general population, with considerable gender differences. Orv Hetil. 2021; 162(23): 911–923.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Renátó Kovács, Anita Czudar, László Horváth, Levente Szakács, László Majoros, and József Kónya

Two Balb/C mouse models of Candida infection were used to detect serum interleukin-6 (IL-6) responses. The first model used systemic infection by Candida albicans ATCC 10231 strain infected through the lateral tail vein of mice without any specific pretreatment. The median Candida burdens of the kidneys were 1.5 × 106 CFU/ml 24 h postinoculation (p.i.) and 1.2 × 107 CFU/ml 72 h p.i., while median serum IL-6 levels were 479.3 pg/ml and 934.5 pg/ml, respectively. The Candida burden showed significant correlation with serum IL-6 24 h p.i. (R2 = 0.6358; P = 0.0082) but not 72 h p.i.The second model was a mouse vaginitis model applying intravaginal inoculation of mice pretreated with subcutaneous estradiol-valerate (10 mg/ml) 3 days before infection. Candida cell count in vaginal lavage fluid was 2.8 × 106 CFU/ml 24 h p.i. and 1.4 × 108 CFU/ml 72 h p.i. Serum IL-6 response was detected in 4 of 15 mice 24 h p.i. and 9 of 15 mice 72 h p.i. Even the responders had low IL-6 serum levels (mean values 29.9 pg/ml and 60.1 pg/ml, respectively) not correlating with Candida cell count in vaginal lavage fluid.In conclusion, serum IL-6 had strong relationship with systemic C. albicans infection while the local C. albicans infection of the vagina led to partial, prolonged and limited serum IL-6 response.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Dávid Buják, Zoltán Szelényi, Ali Choukeir, Levente Kovács, Fruzsina Luca Kézér, Szabolcs Boldizsár, László Molnár, and Ottó Szenci

The authors monitored the postpartum period during the first seven weeks after calving at a Holstein-Friesian dairy farm in Hungary. Calvings occurred between 2013 and 2015 in three periods from June to November each year (n = 314). Data were collected from the farm record and ultrasonographic examinations were performed between 22 to 28 and 43 to 49 days in milk (DIM), respectively. The animals were followed until successful artificial insemination (AI), i.e. until becoming pregnant or until culling, but at most at 365 DIM. The prevalence of dystocia, twin calving, stillbirth rate and retained fetal membranes (RFM) was 23.2%, 3.8%, 3.5%, and 34.4%, respectively. Altogether 38.9% of the cows (n = 122) had bacterial complications of involution in the first 49 DIM. The prevalence of Grade 2 clinical (puerperal) metritis (CM) was 20.1% within 5 DIM, 10.5% between 6 to 10 DIM and 13.1% from 11 to 20 DIM, while 9.9% of the cows had clinical endometritis (CEM) between 21 and 28 DIM and 1.3% of the cows between 42 and 49 DIM, respectively. Pyometra was diagnosed in 1% of the cows between 21 and 28 DIM and 0.3% between 42 to 49 DIM, respectively. About 80% (80.6%) of the cows were inseminated at least once (n = 253). The success rate of the first AI was 26.9% (n = 68). Dystocia, twin calving, RFM, CM, CEM and cyclicity had no significant effect on the days between calving and first AI, however, according to the Kaplan-Meier analysis stillbirth significantly increased the number of days from calving to first AI (P = 0.039). According to the Kaplan- Meier analysis dystocia, twin calving, stillbirth, RFM, and cyclicity had no effect on the days open. In cows with CM developed within 5 DIM or with CEM diagnosed between 21 and 28 DIM the number of days open significantly decreased (P = 0.009 and P = 0.007, respectively), which confirms the importance of early diagnosis and treatment of uterine diseases. Similar surveys should be conducted to discover the risk factors for reproductive diseases in order to decrease the reproductive losses in dairy farms.

Restricted access