Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author or Editor: Lilla Tóth x
Clear All Modify Search

The study presents the characteristics of “trust economy” based on the findings of interviews conducted among countryside small entrepreneurs. There are three aspects of the issue of trust discussed: The use of written records in entrepreneurial contracts, the interdepedency of networks and trust, and the attitude of small entrepreneurs towards banks. Even the written contract does not provide guarantee for the case when the business partner should violate a contract in an economic situation considered as uncertain. They do not trust the administration of justice and/or regard it as low efficiency organizations. The entrepreneurs who know each other very well and belong to the same network are the members of social relations defined by Coleman as closed social structure. Inside that entrepreneurial circle where members are within social sight, giving on credit and money lending is general practice and the agreement on that is often only verbal. The attitude of this group towards banks is negative. The exploitation of social organizations for different from there original function can turn out to be a success or can be a failure. The example for the success is the business based on the trust relationship within the church. On the other hand the effort to exploitation is a failure when in an organization there are too many members with the primary ambition of exploitation. This will not make possible the spontaneous, “organic” way of production of trust.

Restricted access

A tanulmány a vidéki vállalkozói körben jellemző sikerfogalmat, a sikerrel kapcsolatos elképzeléseket ismerteti. A sikert szociális reprezentációként közelíti és a vállalkozói identitással összefüggésben értelmezi. Az interjús módszerrel végzett vizsgálat során megismert sikerképzetek különböző módon igazolják a szociális reprezentációkkal kapcsolatos hipotéziseket. Az interjúk alapján kirajzolódó siker reprezentációk alapján a vállalkozók két fő csoportba sorolhatók. Az első csoport siker reprezentációiban a sikert úgy fogják fel, mint ami a megkérdezettek világában nem fordul elő. A másik csoport vállalkozóira az a jellemző, hogy a sikert saját maguk számára is elérhetőnek tartják és azonosítják a boldogsággal, a jól végzett munkával, azzal, hogy mennyire kedveli őket a környezetük, mekkora utat tettek meg a társadalmi térben felfelé, vagy azzal, hogy a nem választott életpályához képest kedvezőbb helyzetben vannak.

Restricted access

Premature start — What does the outcome depend on?

Anya-csecsemő interakciók mikroanalitikus megfigyelése: Összefüggések a koraszülöttséggel és a mentális fejlődéssel

Authors: Lilla Sipos, Magda Kalmár, Ildikó Tóth and László Hunyadi
Restricted access

The 2008 crisis highlighted how fragile the labour markets of the European Union’s member states were, while it also directed attention to the eventual further deepening of integration as a potential solution. Nevertheless, employment and labour market policy competences are still on the national level with relatively low EU intervention. In a recent study, we explored the role of the EU in facilitating potential policy solutions with regards to labour market resilience until 2030. The study focused on labour market experts’ opinion, coming from different European countries; and took form of an online Policy Delphi Survey combined with backcasting to predict the importance and feasibility of policies concerning future challenges. The most important policies considered to be best suited to deal with the main challenges of the labour market in the EU until 2030 are education, investment in human and social capital and improvement of social policies and protection, including migration policy. The research revealed a systematic gap between the importance and feasibility of relevant solutions.

Restricted access
Authors: Nóra Papp, Mónika Tóth, Tünde Dénes, Kinga Gyergyák, Rita Filep, Sámuel Gergely Bartha, Rita Csepregi, Viktória Lilla Balázs and Ágnes Farkas

Ethnomedicine using mostly plants is of pivotal importance nowadays in several Transylvanian regions in Romania. In this study (2007–2015), one Swabian-German, one Hungarian, three Csángó-Hungarian and nine Székely-Hungarian villages were selected to collect ethnomedicinal treatments for various gastrointestinal diseases. Some of the studied villages have partial or no permanent medical and pharmaceutical services. The 374 inhabitants interviewed used mostly medicinal plants based on ancient knowledge. The 78 (53 wild and 25 cultivated) plants documented have 181 local names and are used to treat ailments such as loss of appetite, bloating, stomach ache, gastric ulcer, and diarrhea, mostly in tea form. This knowledge decreases continuously because of loss of interest among young people and through frequent use of media sources and books. Although some of these plants have also been described in official medicinal sources, several data suggest the need for further fieldwork and new experimental analyses to highlight the valuable role of these plants in recent phytotherapy.

Open access
Authors: Janina Kulka, Anna-Mária Tőkés, Adrienn Ildikó Tóth, Attila Marcell Szász, Andrea Farkas, Katalin Borka, Balázs Járay, Eszter Székely, Roland Istók, Gábor Lotz, Lilla Madaras, Anna Korompay, László Harsányi, Zsolt László, Zoltán Rusz, Béla Ákos Molnár, István Arthur Molnár, István Kenessey, Gyöngyvér Szentmártoni, Borbála Székely and Magdolna Dank

A neoadjuváns kemoterápiára adott patológiai választ kívántuk elemezni az emlőtumorok immunhisztokémiai fenotípusai, valamint az alkalmazott kemoterápiás protokollok tükrében. 1998 és 2009 között 92 neoadjuváns kezelésen átesett emlőtumoros nőbeteg klinikai adatait, biopsziás és műtéti anyagát valamint túlélési mutatóit vizsgáltuk. A biopsziás- és műtéti anyagokon hormonreceptor (ER, PgR), Ki-67, p53, HER2 státusz meghatározás történt immunhisztokémiai módszerrel. A patológiai válasz megítélésére a Chevallier-osztályozást használtuk. 88 esetben elemeztük a betegségmentes- és a teljes túlélést a patológiai válasz függvényében. Patológiai komplett remisszió (pCR = Chevallier I és II) volt kimutatható 13/92 esetben (14,1%). A preoperatív daganatjellemzők alapján a patológiai komplett remissziót mutató daganatok a tripla negatív (9/13) valamint az ER-/HER2+ (1/13) és az ER+/HER2+ (3/13) csoportokból kerültek ki. 24 beteg részesült taxán-, 30 antraciklin-, 33 taxán+antraciklin alapú terápiában, 2 CMF típusú neoadjuváns kezelésben, 3 esetben nem állt rendelkezésünkre ez az adat. A taxánnal kezelt betegek 29,1%-ában, az antraciklin-származékkal kezelt betegek 6,6%-ában, a kombinált kezelésben részesült betegek 12,1%-ában volt kimutatható pCR. A pCR-t mutató csoportban kevesebb volt a recidíva és a távoli áttét kialakulása, de nem tudtunk szignifikáns különbséget igazolni. A kezelésre reagáló (Chevallier III) és a nem reagáló (Chevallier IV) csoport között ebben a tekintetben szignifikáns különbséget találtunk (p=0,006). A betegségspecifikus halálozás szignifikánsan alacsonyabb volt a pCR betegcsoportban (p=0,050). Eredményeink alapján a patológiai komplett remissziót mutató esetek a tripla negatív és a HER2-pozitív csoportból kerültek ki. A neoadjuváns kezelés az ER+/HER2- tumorcsoportban volt a legkevésbé hatékony.

Restricted access