Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for

  • Author or Editor: Márió Gajdács x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Szelenoészter-származékok daganatellenes és rezisztenciamódosító hatásának vizsgálata epidemiológiailag releváns daganatsejt-modellrendszerek felhasználásával

Evaluation of selenoester derivatives as antitumor and multidrug resistance-reversing agents on epidemiologically relevant cancer cell lines

Hematológia–Transzfuziológia
Author:
Márió Gajdács

Absztrakt:

Bevezetés: A szerves szelénvegyületekről számos kutatás bizonyítja, hogy képesek modulálni az emlőssejtek intracelluláris redox homeosztázisát, így hatékony és szelektív daganatellenes szerek lehetnek, mivel a daganatos sejtek érzékenyebbek a külső oxidatív stresszhatásokra. Célkitűzés: Újszerű szerkezettel rendelkező szerves szelénvegyületek daganatellenes és MDR-visszafordító hatásának vizsgálata különböző daganatsejtes modellrendszerek felhasználásával in vitro. Módszer: A vegyületek citotoxikus aktivitását MTT módszerrel határoztuk meg, az ABCB1 efflux transzporter gátlását rhodamin 123 akkumulációs vizsgálattal tanulmányoztuk áramlási citometriás módszerrel. A vegyületek apoptózist indukáló hatását Annexin V-FITC módszerrel határoztuk. OSIRIS Molecular Property Explorer és PreADMET 2.0 alkalmazásával becsültük meg a vegyületek fizikai-kémiai és in vivo abszorpciós tulajdonságait. Eredmények: Adott szerkezeti elemekkel (négy vegyület: egy ciklusos szelenoanhidrid és három alkil-keton-szelenoészter) rendelkező szelénvegyületek hatékonynak bizonyultak minden vizsgálatban, míg mások csökkent vagy semmilyen aktivitást nem mutattak; ezek a vegyületek erős citotoxikus hatásúak voltak a nanomoláris tartományban, emellett hatékonyan gátolták az ABCB1 efflux pumpát. A vegyületek lipofilitásának fontos szerepe van az effluxpumpa működésének befolyásolásában. A ciklikus szelenoanhidrid hatékony korai apoptózist indukáló vegyület volt, míg az alkil-keton szelenoészterek nekrotikus folyamatokat indukáltak. Következtetések: Kísérleteink rávilágíttotak a szelén központi szerepére a rákellenes és az MDR-visszafordító hatás szempontjából. A vegyületek pontos molekuláris hatásmechanizmusa még nem ismert: azt feltételezhetjük, hogy a szelénvegyületek aktivitása a szelenoészter csoport hidrolíziséhez köthető. Eredményeink alapján az ígéretes vegyületek további származékainak szintézise és biológiai hatásának vizsgálata indokolt lehet.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Antibiotikumok nélkül napjaink modern orvostudománya elképzelhetetlen lenne, az egyre terjedő rezisztencia azonban veszélyezteti hatékonyságukat. Célkitűzés: Az orvosok antibiotikumfelhasználással és -rezisztenciával, illetve prevencióval és személyes felelősségtudattal kapcsolatos vélekedéseinek vizsgálata. Módszer: Feltáró jellegű kvantitatív kérdőíves vizsgálat a Dél-Alföld régióban tevékenykedő (n = 105) orvosok körében. Eredmények: A válaszadók között kisebb arányban vannak azok, akik még nem ismerik fel az antibiotikumrezisztencia veszélyeit és saját szerepüket a megfelelő gyógyszerfelhasználás elősegítésében, emellett a döntő többség kiemelt szerepet tulajdonít a fertőző betegségekkel kapcsolatos megelőzésnek. A negatív gyakorlati attitűd hiányos ismeretekkel és nem megfelelő elméleti attitűddel párosult. Következtetés: Az orvosok vélekedésében és attitűdjében heterogén eloszlást tapasztaltunk. A témával kapcsolatos folyamatos szakmai továbbképzés hosszú távon kiemelt jelentőségű. Orv Hetil. 2020; 161(9): 330–339.

Open access

Abstract

The Research Collaboratory for Structural Bioinformatics Protein Data Bank (RSCB PDB) provides a wide range of digital data regarding biology and biomedicine. This huge internet resource involves a wide range of important biological data, obtained from experiments around the globe by different scientists. The Worldwide Protein Data Bank (wwPDB) represents a brilliant collection of 3D structure data associated with important and vital biomolecules including nucleic acids (RNAs and DNAs) and proteins. Moreover, this database accumulates knowledge regarding function and evolution of biomacromolecules which supports different disciplines such as biotechnology. 3D structure, functional characteristics and phylogenetic properties of biomacromolecules give a deep understanding of the biomolecules’ characteristics. An important advantage of the wwPDB database is the data updating time, which is done every week. This updating process helps users to have the newest data and information for their projects. The data and information in wwPDB can be a great support to have an accurate imagination and illustrations of the biomacromolecules in biotechnology. As demonstrated by the SARS-CoV-2 pandemic, rapidly reliable and accessible biological data for microbiology, immunology, vaccinology, and drug development are critical to address many healthcare-related challenges that are facing humanity. The aim of this paper is to introduce the readers to wwPDB, and to highlight the importance of this database in biotechnology, with the expectation that the number of scientists interested in the utilization of Protein Data Bank’s resources will increase substantially in the coming years.

Open access

Abstract

Obligate anaerobic bacteria are considered important constituents of the microbiota of humans; in addition, they are also important etiological agents in some focal or invasive infections and bacteremia with a high level of mortality. Conflicting data have accumulated over the last decades regarding the extent in which these pathogens play an intrinsic role in bloodstream infections. Clinical characteristics of anaerobic bloodstream infections do not differ from bacteremia caused by other pathogens, but due to their longer generation time and rigorous growth requirements, it usually takes longer to establish the etiological diagnosis. The introduction of matrix-assisted laser desorption-ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) has represented a technological revolution in microbiological diagnostics, which has allowed for the fast, accurate and reliable identification of anaerobic bacteria at a low sample cost. The purpose of this review article is to summarize the currently available literature data on the prevalence of anaerobic bacteremia in adults for physicians and clinical microbiologists and to shed some light on the complexity of this topic nowadays.

Open access

Abstract

Stenotrophomonas maltophilia is an aerobic, oxidase-negative and catalase-positive bacillus. S. maltophilia is a recognized opportunistic pathogen. Due to the advancements in invasive medical procedures, organ transplantation and chemotherapy of malignant illnesses, the relevance of this pathogen increased significantly. The therapy of S. maltophilia infections is challenging, as these bacteria show intrinsic resistance to multiple classes of antibiotics, the first-choice drug is sulfamethoxazole/trimethoprim. Our aim was to assess the epidemiology of S. maltophilia from various clinical samples and the characterization of resistance-levels and resistotyping of these samples over a long surveillance period. The study included S. maltophilia bacterial isolates from blood culture samples, respiratory samples and urine samples and the data for the samples, received between January 2008 until December 2017, a total of 817 S. maltophilia isolates were identified (respiratory samples n = 579, 70.9%, blood culture samples n = 175, 21.4% and urine samples n = 63, 7.7%). Levofloxacin and colistin-susceptibility rates were the highest (92.2%; n = 753), followed by tigecycline (90.5%, n = 739), the first-line agent sulfamethoxazole/trimethoprim (87.4%, n = 714), while phenotypic resistance rate was highest for amikacin (72.5% of isolates were resistant, n = 592). The clinical problem of sulfamethoxazole/trimethoprim-resistance is a complex issue, because there is no guideline available for the therapy of these infections.

Open access

Abstract

To have a successful publication in a peer-reviewed journal, a collection of factors and items is needed. Some of them directly and the others indirectly have important roles in scholarly publication. However, a well-designed scientific investigation together with a powerful academic English language may guarantee the publication of a manuscript. In other words, a standard and professional methodology which is expressed by an influent academic English language constitutes the soul of the manuscript's body. Obviously, the accuracy and fluency of the English language of the manuscript is the author(s)' responsibility and neither the reviewers' nor the editor's and the journal's. As publication of a research paper is the complementary section of a scientific study, it is recognized as an academic criterion for academicians. Thus, this review focuses on the all of items which are necessary and vital for a successful scholarly publication.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Az anaerob baktériumok fontos etiológiai szerepet töltenek be invazív infekciókban, klinikailag szignifikáns kórokozók véráramfertőzésekben és szeptikémiában, valós prevalenciájukról azonban világszerte, így hazánkban is kevés adat áll rendelkezésre. Célkitűzés: Az anaerob baktériumok által okozott, mikrobiológiai diagnózissal igazolt véráram-infekciók gyakoriságának összefoglaló értékelése a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) klinikáin a beküldött hemokultúraminták retrospektív elemzésével. Módszer: A vizsgálat során 5 éves periódus (2013. 01. 01.–2017. 12. 31.) alatt az SZTE klinikáiról beküldött hemokultúraminták elemzése történt; az összehasonlítás alapját egy hasonló időtartamú (2005–2009), ugyanezen központban elvégzett vizsgálat képezte. Eredmények: 2013 és 2017 között átlagosan 23 274 ± 2756 hemokultúrapalack vizsgálata történt meg, melyek közül átlagosan 10,5% volt pozitív, és 0,4% volt pozitív anaerobokra (3,5–3,8/1000 palack). A klinikailag szignifikáns anaerob kórokozók közül a Bacteroides/Parabacteroides csoport (39,9%) és a Clostridium fajok (32,8%) fordultak elő a legnagyobb arányban. Következtetések: Az anaerob baktériumok viszonylag alacsony számuk ellenére fontos etiológiai tényezőknek tekinthetők véráramfertőzésekben. Eredményeink felhívják a figyelmet a modern identifikálómódszerek jelentőségére az adekvát anaerobdiagnosztikában. Orv Hetil. 2020; 161(19): 797–803.

Open access

Abstract

Introduction

Chronic sinusitis caused by anaerobes is a particular concern clinically, because many of the complications are associated with infections caused by these organisms. The aim of this study was to evaluate the incidence of anaerobic bacteria in chronic sinusitis in adults as a part of a prospective microbiological study.

Materials and methods

Over a one-year period, aspirations of maxillary sinus secretions and/or ethmoid cavities were derived in n = 79 adult patients with chronic sinusitis by endoscopy in a tertiary-care teaching hospital in Hungary. The qualitative and quantitative compositions of the total cultivable aerobic and anaerobic bacterial and fungal flora cultured on the samples were compared. Correct anaerobic species level identifications were carried out according to standard methods.

Results

Bacteria were recovered for all of the 79 aspirates and the numbers of the significant cultured isolates (with colony forming units ≥103) were between 1 and 10. A total of 206 isolates, 106 anaerobic and 100 aerobic or facultative-anaerobic strains were isolated. The most common aerobic bacteria were Streptococcus pneumoniae (n = 40), Haemophilus influenzae (n = 29), Moraxella catarrhalis (n = 6), Staphylococcus aureus (n = 7) and Streptococcus pyogenes (n = 6). The anaerobic bacteria included black-pigmented Prevotella spp. and Porphyromonas spp. (n = 27), Actinomyces spp. (n = 13), Gram-positive anaerobic cocci (n = 16), Fusobacterium spp. (n = 19) and Cutibacterium acnes (n = 8).

Conclusions

This study illustrates the microbial dynamics in which anaerobic and aerobic bacteria prevail and highlights the importance of obtaining cultures from patients with chronic sinusitis for guidance in selection of proper antimicrobial therapy.

Open access

Abstract

Streptococcus suis is an emerging zoonotic human pathogen, which is a causative agent of invasive infections in people who are in close contact with infected pigs or contaminated pork products. It is associated with severe systemic infections, most commonly meningitis and sepsis, which may lead to high rates of morbidity and mortality. Serotype 2 is the most prevalent type in S. suis infections in humans. We have reported a case of a very rapidly proceeding fatal human S. suis infection in a splenectomized, but otherwise immunocompetent patient in Hungary. We would like to highlight the attention for this pathogen for the risk group patients, not only pig breeders, veterinarians, abattoir workers, meat processing and transport workers, butchers and cooks, that those persons who are immunocompromised including those with spleen removed, persons with diabetes mellitus, cancer and alcoholism, are also at greater risk of infection.

Open access

Abstract

Bacteria can enhance their survival by attaching to inanimate surfaces or tissues, and presenting as multicellular communities encased in a protective extracellular matrix called biofilm. There has been pronounced interest in assessing the relationship between the antibiotic resistant phenotype and biofilm-production in clinically-relevant pathogens. The aim of the present paper was to provide additional experimental results on the topic, testing the biofilm-forming capacity of Escherichia coli isolates using in vitro methods in the context of their antibiotic resistance in the form of a laboratory case study, in addition to provide a comprehensive review of the subject. In our case study, a total of two hundred and fifty (n = 250) E. coli isolates, originating from either clean-catch urine samples (n = 125) or invasive samples (n = 125) were included. The colony morphology of isolates were recorded after 24h, while antimicrobial susceptibility testing was performed using the Kirby-Bauer disk diffusion method. Biofilm-formation of the isolates was assessed with the crystal violet tube-adherence method. Altogether 57 isolates (22.8%) isolates were multidrug resistant (MDR), 89 isolates (35.6%) produced large colonies (>3 mm), mucoid variant colonies were produced in 131 cases (52.4%), and 108 (43.2%) were positive for biofilm formation. Biofilm-producers were less common among isolates resistant to third-generation cephalosporins and trimethoprim-sulfamethoxazole (P = 0.043 and P = 0.023, respectively). Biofilms facilitate a protective growth strategy in bacteria, ensuring safety against environmental stressors, components of the immune system and noxious chemical agents. Being an integral part of bacterial physiology, biofilm-formation is interdependent with the expression of other virulence factors (especially adhesins) and quorum sensing signal molecules. More research is required to allow for the full understanding of the interplay between the MDR phenotype and biofilm-production, which will facilitate the development of novel therapeutic strategies.

Open access