Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: Mária Lázár x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Orvosi Hetilap
Authors:
Ferenc Harangi
,
Katalin Lőrinczy
,
Anett Lázár
,
Mária Örkényi
,
Mária Adonyi
, and
Béla Sebők

A gyermekkori asztma, allergiás rhinitis és atópiás dermatitis prevalenciája világszerte folyamatosan emelkedett az elmúlt évtizedekben. A legfrissebb közlések az emelkedő tendencia megváltozásáról, plató kialakulásáról vagy csökkenésről számolnak be. A szerzők 2003 után 2006-ban is meghatározták az asztma és asztmatünetek prevalenciáját Baranya megyei iskolás gyermekek körében, hogy regisztrálják az esetleges változásokat. Vizsgálati anyag, módszer: Munkájukhoz az ISAAC (International Study for Asthma and Allergies in Childhood) III. fázisú protokoll magyar nyelvre fordított kérdőívét használták. 2006 februárjában 16 általános iskolában (6 nagyvárosi és 10 kisvárosi, falusi) 2404 (1124 fiú, 1280 lány) 6–7 és 13–14 éves gyermek adatait gyűjtötték össze, és értékelték, illetőleg az adatokat a 2003-ban végzett ISAAC I. fázisú protokoll szerinti felmérés eredményeihez viszonyították. Eredmények: A valaha előfordult asztmás nehézlégzés és az orvos által megállapított asztma prevalenciája nem változott szignifikánsan (2006-ban 20,2% és 6,7%, 2003-ban 19,8% és 8,2%), míg a legutóbbi 12 hónapban előforduló asztmás nehézlégzés aránya szignifikánsan emelkedett (2006-ban 9,6% és 2003-ban 6,8%). A várakozásnak megfelelően, 2006-ban éppúgy, mint 2003-ban, a fiúk és a 6–7 évesek körében szignifikánsan magasabb volt a prevalencia, mint a lányok és a 13–14 évesek körében. 2006-ban és 2003-ban nem volt szignifikáns különbség a nagyvárosi és a kisebb települések iskolás gyermekeinek asztma- és asztmatüneti prevalenciájában. Következtetés: Baranya megyében az iskolás gyermekek körében a legutóbbi 12 hónapban előforduló asztmás nehézlégzés prevalenciája szignifikánsan emelkedett a vizsgált periódusban, a valaha előforduló asztmás nehézlégzés és az orvos által megállapított asztma prevalenciája nem változott.

Restricted access

Copper(II) complexes with N,N-dimethylbiguanide

Thermal, spectroscopic and biological characterization

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors:
Rodica Olar
,
Mihaela Badea
,
Maria Grecu
,
Dana Marinescu
,
Veronica Lazar
, and
Carmen Balotescu

Abstract  

The N,N-dimethylbiguanide (HDMBG) complexes [Cu2(HDMBG)2Cl4] (1) and respectively [Cu(HDMBG)2]Cl2·2H2O (2) exhibit in vitro antimicrobial activity. The complexes were characterised by IR, electronic as well as EPR spectra. The IR spectra of complexes show the pattern of N,N-dimethylbiguanide coordinated as chelate. The electronic and EPR data are in agreement with a square pyramidal stereochemistry for (1) and a square planar one for (2). The in vitro qualitative and quantitative antimicrobial activity assays showed that the complexes exhibited variable antimicrobial activity against Gram-negative strains (Escherichia coli, Klebsiella spp. and Enterobacter sp.) isolated from the hospital environment. The thermal analysis has evidenced the thermal intervals of stability and also the thermodynamic effects that accompany them. The thermal behaviour in nitrogen is complex according to TG and DTA curves including melting, dehydration as well as compounds decomposition.

Restricted access

A vértakarékos betegellátás bevezetésének szükségessége és lehetőségei, valamint a pandémia hatása a regionális vérellátás helyzetére

The need and possibilities of PBM program and effect of the SARS-CoV-2 pandemic on Hungarian regional blood banking activities

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Kitti Katalin Horváth
,
Mária Lázár
,
Éva Fődi
,
Klára Baróti-Tóth
, and
Imelda Marton

Összefoglaló. A vértakarékos betegellátás programját már a fejlett világ számos országában bevezették, és valamennyi alkalmazó ország pozitív eredményeket tudott bemutatni a betegbiztonság javulása és a klinikai vérfelhasználás mérséklődése területén. A program evidenciákon alapuló ajánlásokat tesz, amelyek hozadéka nem csupán a vérfelhasználás optimalizálása, hanem a betegbiztonságot jelző mutatók, úgymint a kórházi morbiditás és mortalitás csökkenése, valamint közvetett módon a kórházi ápolási idő és a kórházi költségek mérséklődése is. A program három pillére az anémia, a vérvesztés és a transzfúzió kockázati triászát célozza meg, ezek módosításának lehetőségeire helyezi a hangsúlyt.

Mivel a pandémia és a járványügyi intézkedések a vérellátást és a vérfelhasználást is jelentősen érintették, a dolgozat adatgyűjtési és elemzési célja a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központja vérfelhasználási mutatóinak bemutatása és annak megbecslése, hogy a program bevezetése milyen pozitív változásokat eredményezhetne a vérgazdálkodásban.

A donációk és a vérfelhasználás közötti egyensúly fenntartása rendkívül nehéz feladat egészségügyi krízishelyzettől függetlenül is, mivel a hazai vérellátás minimális tartalékkal rendelkezik. A pandémia miatti korlátozó intézkedések a vérkészlet megfelelő szintű folyamatos biztosításában nagy nehézséget okoztak, és annak ellenére, hogy a vérkészítményigény az elektív ellátások halasztása miatt csökkent, a korábbi minimális vérgazdálkodási tartalék kritikus mértékűre szűkült.

A program elveinek és eszközeinek klinikai gyakorlatba történő bevezetése kedvező változásokat hozhatna mind a klinikai vérfelhasználásban, mind a betegbiztonság javításában, és biztosíthatja a hazai vérellátás tartós egyensúlyát. A vértakarékos betegellátási program alkalmazásának szükségessége a pandémia alatt még sürgetőbbé és hangsúlyosabbá vált, melyet mind az országos, mind pedig a regionális vérgazdálkodási adatok alátámasztanak.

Summary. The Patient Blood Management program has already been introduced in many countries in the developed world and all user countries have been able to show positive results in improving patient safety and reducing clinical blood use. The program makes evidence-based recommendations that result not only in optimizing blood use but also in reducing patient safety indicators such as hospital morbidity and mortality and, indirectly, reducing hospital care time and hospital costs. The three pillars of the program target the risk triad of anemia, blood loss, and transfusion, with an emphasis on opportunities to modify them.

As the pandemic and epidemiological measures also significantly affected blood banking and blood use, the aim of the review data collection and analysis is to present the blood use indicators of the Clinical Center of the University of Szeged and to estimate the positive changes in blood management.

Maintaining a balance between donations and blood use is an extremely difficult task regardless of the health crisis, as the national blood supply has minimal reserves. Restrictive measures due to the pandemic have made it very difficult to ensure an adequate level of blood supply at all times, and despite the decline in demand for blood products due to the postponement of elective care, the previous minimum blood supply reserve has been reduced to a critical level.

Implementing the principles and tools of the program into clinical practice could bring about positive changes in both clinical blood use and patient safety, and ensure a lasting balance in the domestic blood supply. The need for a patient blood management program became even more urgent and emphasized during the pandemic, supported by both national and regional blood management data.

Open access
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Authors:
Viorel Chihaia
,
Karl Sohlberg
,
Monica Dan
,
Maria Mihet
,
Alexandru R. Biris
,
Petru Marginean
,
Valer Almasan
,
George Borodi
,
Fumiya Watanabe
,
Alexandru S. Biris
, and
Mihaela D. Lazar

Abstract

The effect of Ag (1 wt%) and Au (1 wt%) on the catalytic properties of Ni/Al2O3 (7 wt% Ni) for methane steam reforming (MSR) was studied in parallel with the effect of CeO2 (6 wt%) and La2O3 (6 wt%) addition. The addition of 1 wt% Ag to the alumina supported nickel catalyst drastically decreased its catalytic properties at temperatures lower than 600 °C, due to the blockage of metal catalytic centers by silver deposition. The addition of Au and CeO2 (La2O3) to the nickel catalyst improved the methane conversion, CO2 selectivity and hydrogen production at low reaction temperatures (t < 600 °C). At 700 °C under our working conditions, the additives have no important effect in hydrogen production by MSR. The best hydrogen production at low temperatures was obtained for Ni–Au/Al2O3, due to the higher CO2 selectivity, cumulated with slightly higher methane conversion in comparison with Ni/CeO2–Al2O3. At high temperature, Ni/CeO2–Al2O3 is stable for 48 h on stream. Ni–Au/Al2O3 and Ni–Ag/Al2O3 are mainly deactivated due to the temperature effect on Au and Ag nanoparticles and less through coke formation. On Ni/Al2O3 and Ni/La2O3–Al2O3, crystalline, graphitic carbon was deposited after 48 h of reaction leading to catalyst partial deactivation. On the Ni/CeO2–Al2O3 surface, a porous amorphous form of deposited carbon was found, which does not decrease its catalytic activity after 48 h of reaction.

Restricted access

A SARS-CoV2-járvány hatása a hazai vérellátásra

Effect of the SARS-CoV2 pandemic on Hungarian blood banking

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Attila Tordai
,
Sándor Nagy
,
Klára Baróti-Tóth
,
Imelda Marton
,
Mária Lázár
,
Judit Demeter
,
Tamás Masszi
, and
Andrea Matusovits

Absztrakt:

A súlyos akut légúti szindrómát kiváltó, új típusú koronavírus, a SARS-CoV2 olyan példátlan világjárványt okozott, amely szélsőséges terhelést jelent a még a legfejlettebb országok egészségügyi rendszereire is és azok társadalmaira. Az újonnan emberi kórokozóvá váló vírus ellen sem védőoltás, sem hatékony célzott terápia nem áll rendelkezésre. A járványhelyzetre reagálva a világszerte, köztük Magyarországon is, meghozott szigorú korlátozások a vérellátás tevékenységét egyfelől a donációs hajlandóság és aktivitás kifejezett csökkenése, másfelől a felhasználók igényeinek nehezebben jósolható csökkenése révén érintették. Az OVSz országos adatai szerint a vörösvérsejt-, illetve plazmakészítmények felhasználása mintegy 30%-os, míg a thrombocytakészítményeké mintegy 20%-os csökkenést mutatott 2020. április hónapban az előző év azonos időszakához képest. Ugyanebben az időszakban a mobil véradási események száma országosan 61%-kal, a véradásra megjelent donorok száma pedig 28%-kal csökkent. A korábban járványt okozó légúti vírusokkal és a SARS-CoV2-vel is meglevő klinikai tapasztalatok alapján nem valószínűsíthető az új koronavírus hematogén úton történő átvitele, így a véradás előtti szűrés sem indokolt a potenciálisan fertőzöttek kiszűrését segítő általános óvintézkedések betartása mellett. A hematológiai betegellátásban a vérkészítmények felhasználásának csökkenése kisebb mértékű volt, és kifejezett szóródást mutatott a vizsgált szegedi és budapesti egyetemi központok összehasonlításában. Az új kórokozó elleni vakcina és célzott kezelés hiányában a SARS-CoV2 elleni konvaleszcens plazmaterápia ígéretes és racionális, azonnal hozzáférhető terápiás lehetőség. Az FDA kivételesen gyorsan meghozott bátorító állásfoglalása és irányelve hatására több párhuzamos, nagyobb esetszámú és a korszerű klinikai kutatási szempontokat is figyelembe vevő, a SARS-CoV2 elleni konvaleszcens plazmaterápiára irányuló klinikai vizsgálat indult az USA-ban és más nyugati országokban, köztük Magyarországon is a vérellátó szolgálatok aktív részvételével.

Open access