Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Mária Nábrády x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány áttekinti a rakett érzés tranzakcióanalitikus koncepcióját, mely a rakett érzést úgy határozza meg, mint egy másik, autentikus érzést helyettesíto, tanult érzést. Az autentikus érzés megjelenése a stresszhelyzetekben adekvát lenne, de a szocializáció során szülei elutasítása nyomán a személy megtanulta elnyomni és más elfogadott érzéssel helyettesíteni azt. A fogalmat a hasonló jelenségeket megragadó egyéb érzelemelméletek fogalmaival vetjük össze. A tanulmány célja: (1) a rakett érzés mérésére használható módszert adni és (2) megvizsgálni, hogyan hat a rakett érzés az érzelemfelismerésben mutatkozó perceptuális torzítás irányára. E célból két tesztet szerkesztettünk a rakett érzések és az érzelemfelismerés mérésére. Ezeket egy IQ-teszttel együtt 142 (11-14 éves) személlyel vettük fel. Az eredmények azt mutatják, hogy az érzelemfelismerés pontossága pozitív kapcsolatban van az álta­lános intelligenciával, és bizonyos rakett érzések esetén (szégyen, irigység, szánalom, zavar) az érze­lem-felismerési feladatokban ezen érzések felé perceptuális torzítás történik.

Restricted access

A szerző az érzelmekkel kapcsolatos elméleteket és kutatást négy fő téma köré csoportosítva tárgyalja: ezek a biológiai, szociális/fejlődés, kognitív és integráló hangsúlyú megközelítések. A biológiai elméletek kifejtésénél az evolúciós aspektusok, az agyi érzelmi rendszerek, a periféria szere­pe és a diszkrét emóciók/alapérzelmek témáit taglalja. A szociális/fejlődés hangsúlyú elméleteket két rész­ben tárgyalja a történelmi/kulturális különbségekre, illetve a szociális/fejlődéselméletekre vonatkozóan. A kognitív hangsúlyú megközelítéseket két pontban részletezi: egyrészt a kogníció és érzelem kapcso­la­­tára, másrészt a tudatosság kérdésére tekintettel. Végül néhány integratív megközelítés is említésre kerül.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Beáta Nagy
,
Henriett Nagy
,
Tímea Magyaródi
,
Péter Soltész
,
Mária Nábrády
, and
Gyöngyvér Jantek
Restricted access