Search Results

You are looking at 1 - 10 of 31 items for

  • Author or Editor: Márta Fülöp x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Prof. dr. László János a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetének tudományos tanácsadója, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének igazgatója, az egyetem Pszichol__

Restricted access

A jelen tanulmány a magyarországi pszichológiai és pszichiátriai szakfolyóiratokban megjelent publikációk alapján átfogó és kimerítő áttekintését adja a Magyarországon 1960 és 2008 között végzett kultúraközi és kulturális összehasonlító vizsgálatoknak. A kutatásokat részben időrendben, évtizedekre tagolva, részben tematikusan ismerteti. A tanulmány bemutatja, hogy az ország fokozatos nyitottá válása miként tette lehetővé magyar és külföldi kutatócsoportok együttműködését. Kiemelten kezeli a rendszerváltást, amely a kutatott témák, kutatott országok és a kutatásban résztvevő kollégák számának ugrásszerű növekedését eredményezte. A tanulmány célja, hogy az e területen felgyülemlett tudást és ismeretet egységben láttassa, és ezzel megalapozza a hazai kulturális összehasonlító pszichológiát mint hagyományokkal rendelkező önálló diszciplínát.

Restricted access

Summary

Az alábbi írás a versengés pszichológiai fogalmának az alakulásával foglalkozik, és azt kívánja bemutatni, hogy a versengésfogalom második világháború után történő stigmatizálása miként hátráltatta és nehezítette meg a jelenség elmélyültebb kutatását és működésmódjának megértését. Azt kívánja a versengés témáján keresztül demonstrálni, hogy politikai, ideológiai megfontolások és motivációk miként irányítják egy jelenség kutatására a figyelmet, és egyben hogyan akadályozhatják annak torzításmentes, tudományos megismerését. A jelen tanulmány bemutatja, hogy egy olyan kiváló és nagy tekintélyű kísérleti szociálpszichológus, mint Morton Deutsch munkássága miként alakítja ki egy adott kutatási terület vezető és többségi paradigmáját: a versengés és együttműködés polarizált felfogását, szimbiotikus kezelését és a versengés egydimenziós felfogását. Ezután bemutatja az 1990-es évektől bekövetkező paradigmaváltást, amelynek lényege a versengés önmagában vett vizsgálata, többdimenziós felfogása és a konstruktív és destruktív versengési folyamatok elkülönítése. A versengéskutatás történetével párhuzamosan a cikk tárgyalja a tanulási motiváció kutatásában a kilencvenes évek óta zajló szakmai vitát is, valamint a versengés kulturális összehasonlító vizsgálatainak, a versengés többdimenziós felfogását alátámasztó eredményeit.

Restricted access

„Az identitás maga a változás“

Interjú a 70 éves Erős Ferenccel

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Márta Fülöp
Restricted access

FELE JÁTÉK – FELE GYÖTRELEM

Interjú Molnár Márkkal 70. születésnapja alkalmából

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Márta Fülöp
Restricted access

Hogyan lettem űrpszichológus?

Interjú a 70 éves Balázs Lászlóval

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Márta Fülöp
Restricted access

A tanulmány célja a kulturális összehasonlító pszichológia szakterület elmúlt harminc évének áttekintése, a kutatási területek és az intézményesülés bemutatása. A rendszerváltás előtti tematikák rövid ismertetése után a rendszerváltás utáni, a rendszerváltás társadalmi-kulturális változásait feltárni kívánó kutatások sorozata következik. A rendszerváltás, a nemzetközi szakmai együttműködések felszabadításával lehetővé tette azt, hogy a korábban kutatott tematikák kibővüljenek és egyre több kutatónak nyíljon arra lehetősége, hogy egy-egy kutatás erejéig vagy akár kutatássorozatok formájában kulturális összehasonlító vizsgálatokat végezzen. Az utóbbi évtizedben Magyarország ugyancsak képviselteti magát a nagy, sok országra kiterjedő, kulturális összehasonlító kutatásokban is, így lehetővé válik számos pszichológiai konstruktum esetében a magyar válaszadókra jellemző pszichés működésmódok nemzetközi összehasonlításban történő elhelyezése.

A tanulmány bemutatja azokat az intézményi központokat is, amelyek a kulturális összehasonlító kutatások jelenlegi magyarországi műhelyei, az ott dolgozó kutatókat és a jelenleg kutatott tematikákat.

The aim of the paper is to review the past thirty years in the field of cultural comparative psychology, to present research areas and institutionalization. After a brief description of the topics before the change of regime, a series of post-change studies exploring the socio-cultural cha,nges of the change of regime follow. The change of regime, with the release of international professional collaborations, has made it possible to expand the topics previously researched and to give more and more researchers the opportunity to carry out cultural comparative studies to the extent of a single research or even in the form of a series of research. In the last decade, Hungary has also been represented in large, multi-country, comparative cultural research, thus making it possible to place the psychological functioning of Hungarian respondents in international comparisons in the case of many psychological constructs.

The study also presents the institutional centers that are the current workshops of cultural comparative research in Hungary, the researchers working there and the topics currently being researched.

Open access