Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Márta Jäckel x
Clear All Modify Search

Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a boncmesteri társadalom meglehetősen megoszlik. Vannak, akik alaposabb alapképzésre szorultak volna, és olyanok is vannak, akik szorgalmuknak és az orvos kollégákkal történő szoros együttműködés révén nyert széles körű ismereteiknek köszönhetően továbblépési lehetőséget érdemelnének. A képzés, továbbképzés rendszere a boncmester szakma tekintetében jelentősen átalakult, további jelentős változtatásokat igényel. A kérdéskört széles spektrumban vizsgálva a szerzők célul tűzték ki, hogy lehetőségeikhez mérten előmozdítsák egy „boncmester-életpálya” kialakítását, amely keretében a tanulóvá válás fázisától (alkalmasság, képzés, vizsgázás, továbbképzés, egységes jegyzet) a mesterlevél megszerzéséig kiszámítható utat kívánnak létrehozni a szakma tagjai számára. A szerzők ez irányú tapasztalataikról, terveikről kívánnak összefoglalót adni. Orv. Hetil., 2015, 156(10), 399–403.

Restricted access
Authors: Csaba Bence Farkas, Dávid Petrétei, Gergely Babinszky, Gábor Dudás, Gergő Szabó, Csaba Bognár and Márta Jäckel

Absztrakt:

A 2019. év végén, elsőként a kínai Vuhan városában megjelenő, SARS-CoV-2 béta-koronavírus okozta járványt 2020. március 11-én világjárvánnyá minősítette az Egészségügyi Világszervezet. Magyarországon 2020. március 4-én jelentették az első megerősített COVID–19-esetet, s március 15-én vesztette életét az első, új típusú koronavírussal fertőzött beteg. Az elhunyt halálának pillanatában nem állt rendelkezésre központi, egységes irányelv, mely tisztázta volna a szükséges óvintézkedések körét, illetve egyértelmű leírást nyújtott volna a tetem biztonságos kezeléséhez. A halottak patológiai osztályra való szállítása, tárolása, esetleges boncolása, majd végső nyughelyre helyezése, ezek mikéntje számtalan kérdést vet fel. A fertőző betegségekre, illetve a halottakkal kapcsolatos teendőkre vonatkozó hatályos jogszabályok nem tartalmaznak elégséges információt egy COVID–19-fertőzött beteg halála utáni feladatok végrehajtását illetően. Az országos tisztifőorvos március 19-én felfüggesztette a boncolások elvégzését, a törvényszéki boncolások kivételével, azonban a szállítás, tárolás továbbra is problémát jelent. Bár 2020. március 21-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Szakmai Kollégiumának Patológia Tagozata kiadott egy hivatalos eljárásrendet, az ebben foglalt ajánlások a szakirodalom szűkebb spektrumát reprezentálják, több helyütt kiegészítésre szorulnak. Sajnálatosan a nemzetközi szakirodalomban szintén – a fontosságához mérten – alulreprezentált a post mortem eljárásokra vonatkozó adat. További problémát jelent, hogy a járványok okozta krízishelyzetek áldozatainak kezelésére írt cikkekben a fellelhető algoritmusok a magyarországitól eltérő jogi környezet mellett eltérő szervezeti és erőforrásbeli lehetőségekkel számolnak, mely körülmények a hazai adaptálást jelentősen nehezítik. Cikkünkben a szakirodalmi összefoglaláson túl a COVID–19-gyanús, valószínűsített és megerősített páciensek kezelésében részt vevő egészségügyi dolgozók, valamint a potenciálisan érintett patológiai osztályok számára kivitelezhető, az ellátók biztonságát növelő javaslatokat, ajánlásokat fogalmazunk meg.* Orv Hetil. 2020; 161(17): 713–722.

Open access
Authors: D. Virok, Z. Kis, L. Kari, P. Barzo, R. Sipka, Katalin Burian, D. E. Nelson, Marta Jackel, T. Kerenyi, M. Bodosi, Eva Gönczöl and Valeria Endresz

The aim of our study was to investigate the combination of Chlamydophila pneumoniae and human cytomegalovirus (HCMV) as a pathogenic factor in atherosclerosis. Accordingly, we tested by means of PCR and immunohistochemistry the presence of these pathogens in the same atherosclerotic carotid specimen. The histology of the samples and the patients' antibodies against these pathogens were evaluated. Further, we examined the impact of C. pneumoniae and HCMV infection on the gene expression of the human monocytic cell line U937. Six of the 22 samples contained only C. pneumoniae, 4 contained only HCMV, 7 contained both C. pneumoniae DNA and/or antigens of both pathogens, and 5 samples were negative. No correlation was found between the presence of these microbes and either the cellular structure of the plaques, or the serostatus of the patients. The infection of U937 cells with HCMV and especially C. pneumoniae induced inflammation and atherosclerosis-related genes. Furthermore, the doubly-infected cells produced higher levels of the mRNA of pro-platelet basic protein and fatty acid binding protein 4. In conclusion, C. pneumoniae is often present in combination with HCMV in atherosclerotic carotid lesions. The in vitro coinfection model reveals that the doubly-infected monocytes are potent expressors of proatherosclerotic genes, suggesting that this coinfected population may accelerate the process of atherosclerosis.

Restricted access