Search Results

You are looking at 1 - 10 of 26 items for

  • Author or Editor: Márton István x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az identitás régészetének elméleti alapjai

Theoretical foundations of the archaeology of identity

Archaeologiai Értesítő
Authors:
István Koncz
and
Márton Szilágyi

This study offers a brief review of the main research directions and issues in the archaeology of identity. Discussed here are the components of identity – meaning the statuses and roles that determine the individual’s relation to, and membership in, a community as well as to other individuals, which are essentially the elements of social cohesion and social organisation – and its formation as well as the various options for categorisation and the modes of display through cultural memory and material culture.

Restricted access
Növénytermelés
Authors:
István Kristó
,
Márton Jolánkai
, and
István Mihály Petróczi

Összefoglalás

Csíraszám- és vetésidő-vizsgálatainkat mélyben sós réti csernozjom talajon, 4 tenyészidőszakban (2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007), 4 őszi búzafajtával (GK Garaboly, GK Kalász, GK Petur, GK Holló), 4 ismétlésben, 10 m2-es, véletlen blokk elrendezésű parcellákon állítottuk be, őszi káposztarepce elővetemény után. A parcellák növényápolási és növényvédelmi munkái nem különböztek, csak a vetési adatokban tértek el egymástól. A vetést október közepén és november elején, 300 és 500 csíra/m2 vetéssűrűséggel végeztük.

Megállapítható, hogy a vetésidő szignifikáns hatást gyakorol az őszi búza területegységre jutó hajtásszám, kalászszám, kalászkaszám értékeire, viszont a vetésidő szemszámra és szemtömegre gyakorolt hatását statisztikailag nem tudtuk igazolni. A vizsgált négy év és négy genotípus alapján megállapítható, hogy a szegedi termőhelyen a november eleji vetésidő kis mértékben előnyösebb, mint az október közepi, bár ettől a GK Kalász és GK Petur fajta, illetve a 2003/2004-es és a 2005/2006-os évjárat is eltérést mutatott. Vizsgálatunkban az eltérő csíraszám következtében kialakult területegységenkénti hajtásszám, kalászszám, kalászkaszám és szemtömeg értékei szignifikáns különbséget mutattak. A csíraszám csökkentése a terméselemek többségét és a terméshozamot is csökkentette, viszont az őszi búza jó alkalmazkodóképessége lehetővé tette, hogy a kisebb vetéssűrűségű állomány jobban bokrosodjon, így a mért terméskomponensek csökkenése nem volt arányban a vetőmagmennyiség változásával. Az őszi búza termesztése során a csíraszám és a vetésidő szorosan összefüggő agrotechnikai tényezők, amelyeket mindig együtt kell értékelni, valamint a fajta- és az évjárathatást is figyelembe kell venni.

Restricted access

Összefoglalás

Szeged-Öthalmon mélyben sós réti csernozjom talajon 4 tenyészidőszakban (2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007) 4 őszi búzafajtával (GK Garaboly, GK Kalász, GK Petur, GK Holló) 2 csíraszám- (300 csíra/m2, 500 csíra/m2) és 2 vetésidő-kezelést (október közepe, november eleje) végeztünk. A terméselemzéshez szükséges minták szedését a parcellák aratása előtt, a növények teljes érésének időszakában végeztük. A növények fejlődésének grafikus ábrázolását Sváb-féle kumulatív terméselemzés segítségével értékeltük.

A terméshozam több terméskomponensből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a termés nagyságát. Az egyes ökológiai és termesztéstechnikai tényezők, mint a vetéssűrűség, vetésidő és évjárat lényegesen befolyásolja az őszi búza fejlődését, így az egyes fejlődési fázisok végtermékeit, a terméskomponenseket is. Ezért a terméselemek vizsgálatával sokszor hatékonyabban lehet következtetni az egyes termesztési tényezők hatására, illetve azok esetleges változtatására, mintha csupán a terméshozamot elemeznénk.

Megállapítható, hogy a vetőmagmennyiség csökkentése október közepi vetésnél kisebb kockázatú, mint a november eleji vetésnél. A fajták jól elkülöníthető fejlődési jellemzőkkel rendelkeznek, viszont a genotípusok vizsgált terméselemeit a termesztési és környezeti körülmények (csíraszám, vetésidő és évjárat) jelentősen módosítják.

Restricted access

Abstract

Napping is one of the rapid sensory profiling methods, which was established recently to meet the needs of sensory and consumer researchers. This approach provides a holistic evaluation of the tested sample through their positioning in a 2-dimensional space. The protocol of the analysis is somewhat different from the traditionally applied descriptive methods, like Quantitative Descriptive Analysis. In our review, we focus on the applicability of Napping in the field of fermented goods. The accompanying procedures are also investigated (typically Flash Profiling, CATA, and further methods), in order to understand how the combined datasets facilitate the understanding of the sensory characteristics of the products.

Open access
Acta Biologica Hungarica
Authors:
Zsolt Spitzmüller
,
Márton Hajdú
,
István Pócsi
, and
Tamás Emri

Relative transcriptions of Aspergillus nidulans dug1-3 (orthologes of Saccharomyces cerevisiae DUG — deficient in utilization of glutathione — pathway genes) and ggtA encoding γ-glutamyl transpeptidase were studied under conditions inducing glutathione degradation. GgtA was induced in all cases when glutathione levels decreased, but addition of yeast extract, which moderated glutathione degradation, enhanced its induction. Although dug2 showed constitutive transcription, dug1 and dug3 were induced by carbon and nitrogen starvation and yeast extract did not caused significant changes in their relative transcription. The in silico reconstructed DUG pathway of A. nidulans is a promising candidate for cytosolic GSH degradation induced by carbon/nitrogen stress.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Emese Pék
,
István Mártai
,
József Marton
, and
József Betlehem

Bevezetés: A mentődolgozók nagyfokú munkahelyi leterheltsége ismert tény. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki két hazai régióban a kivonuló mentődolgozók fizikai és mentális egészségi állapotának felmérését önértékelésük alapján. Módszer: Anonim kérdőíves keresztmetszeti vizsgálat – amelynek részét képezte az SF-36 kérdőív – az észak-magyarországi és a nyugat-dunántúli régió 18. életévét betöltött mentődolgozói körében. Eredmények: A vizsgálatban 810 fő válaszait értékelték. A válaszadók a vizsgálat alapján legjobbnak „Fizikai működés”-üket ítélték, legrosszabbnak „Vitalitás”-ukat tartották. Minél régebb óta tevékenykedett a dolgozó a mentőknél, annál rosszabbnak ítélte fizikai egészségi állapotát (p<0,001). A másodállással rendelkezők minden dimenzióban rosszabbnak vélték egészségüket. A sporttevékenység protektív hatása mind a fizikai, mind a mentális egészségi állapotban igazolódott (p<0,001). A magasabb testtömegindexszel rendelkezők rosszabbnak tartották egészségi állapotukat az SF-36 négy dimenziójában. Következtetések: A prehospitális ellátást végzők fizikai egészségi állapota egy korábbi vizsgálathoz képest bizonyos dimenziókban kedvezőbb képet mutat. A mentális egészségi állapoton belül az életerő hiánya, a fáradtság, a kimerültség a meghatározó, amely mentális problémák előfutára lehet. Orv. Hetil., 2013, 154(47), 1865–1872.

Restricted access

The pre-Cenozoic basement of central Hungary is partly made up of different types of carbonate rocks. These carbonates are often good hydrocarbon reservoirs, and hydrocarbon production is significant in this region in Hungary. Nonetheless, the petrography of the reservoir rocks has not yet been investigated in detail. In this study, the results of the investigations of the lithology of a carbonate hydrocarbon reservoir from central Hungary (Gomba Field) are presented. Based on this work, two types of pure limestone, a dolomitic limestone and a polymictic breccia, could be distinguished in the study area. The limestone types are similar to the Kisfennsík Limestone Member and the Berva Limestone of the Bükk Mountains, but they contain significant amounts of framboidal pyrite and dead oil as vein fillings. The breccia is predominantly composed of angular carbonate clasts and minor metamorphic and sedimentary rock fragments in a chaotic pattern. The breccia has some grains that may be speleothems (e.g., stalactite or stalagmite) based on their structure and isotopic compositions. The fabric of the breccia suggests that it may have been formed by fluid-related processes. Cross-cutting relationships of the veins and petrography of the vein fillings suggest that there are four different fracture generations and two different hydrocarbon migration phases to be distinguished. The composition of the hydrocarbon-bearing fluid inclusions related to the second migration event is similar to the crude oil currently produced from the Gomba Field. During the Eocene, the Triassic basement was buried and brecciated. Subsequently, a primary hydrocarbon migration can be assumed, but the hydrocarbons became overmature, apparently due to the high temperatures of the burial environment. Finally, an uplift phase began and the youngest fracture generation formed, which serves as a primary pathway for the more recent hydrocarbon migration.

Open access

A gyógyszeres kezelésre nem javuló hirtelen halláscsökkenés lépcsőzetes sebészi terápiája

Staged surgical management of idiopathic sudden sensorineural hearing loss refractory to medical treatment

Orvosi Hetilap
Authors:
Márton Kovács
,
János Uzsaly
,
Gréta Bodzai
,
Imre Gerlinger
,
István Szanyi
, and
Péter Bakó

Összefoglaló. A hirtelen halláscsökkenés patofiziológiája még nagyrészt tisztázatlan, így oki terápia nem lehetséges. Az elsődleges kezelést a helyileg vagy szisztémásan adott kortikoszteroid jelenti, egységes protokoll azonban nem áll rendelkezésre. Nagy vagy súlyos fokú hirtelen halláscsökkenés esetén kóroki tényezőként felmerül a perilymphafistula lehetősége még azoknál a betegeknél is, akiknél nem szerepel trauma az anamnézisben. A kórkép műtéti kezelése a dobüreg feltárását követően a belső fül ablakainak obliterálása. Amennyiben ez a megoldás nem eredményez megfelelő hallásjavulást, hagyományos vagy implantálható hallókészülékek alkalmazása javasolt. A közleményben részletezett esetünkben teljes siketséggel járó, jobb oldali hirtelen halláscsökkenés alakult ki, melynek hátterében egyértelmű okot azonosítani nem sikerült. Az eredménytelen kombinált, intratympanalis és szisztémás szteroidkezelést követően exploratív tympanotomiát végeztünk, melynek során a belső fül ablakait obliteráltuk. Hallásjavulást ezt követően sem sikerült kimutatni, így cochlearis implantáció elvégzése mellett döntöttünk. Az implantációt a kerek ablakon keresztül végeztük, mely alapján kijelenthetjük, hogy az előzetes kerekablak-obliteráció nem zárja ki a későbbi cochlearis implantációt. Orv Hetil. 2021; 162(51): 2055–2060.

Summary. The pathophysiology of sudden sensorineural hearing loss is mainly unknown, therefore no causative treatment exists. Systemic and local administration of corticosteroids serves as first line therapy although protocols vary. In cases of severe or profound hearing loss with no improvement for medical therapy, perilymphatic fistulae can be assumed even without any history of trauma. Therefore, inner ear window obliteration as a primary surgical option in the early stage can be considered. For patients without complete recovery, conventional hearing aids or implantable hearing devices can be offered. In our case report, we present a patient with right sided idiopathic sudden deafness. After failure of conservative combined intratympanic and systemic steroid therapy, explorative tympanotomy and obliteration of the inner ear windows were performed. As no hearing improvement was witnessed, successful cochlear implantation via round window insertion was performed. Our case justifies that obliterating the round window membrane does not rule out further successful cochlear implantation. Orv Hetil. 2021; 162(51): 2055–2060.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Emese Nagygyörgy
,
Barbara Kovács
,
Éva Leiter
,
Márton Miskei
,
István Pócsi
,
László Hornok
, and
Attila Ádám

Stress sensitivity of three related phytopathogenic Fusarium species (Fusarium graminearum, Fusarium oxysporum and Fusarium verticillioides) to different oxidative, osmotic, cell wall, membrane, fungicide stressors and an antifungal protein (PAF) were studied in vitro. The most prominent and significant differences were found in oxidative stress tolerance: all the three F. graminearum strains showed much higher sensitivity to hydrogen peroxide and, to a lesser extent, to menadione than the other two species. High sensitivity of F. verticillioides strains was also detectable to an azole drug, Ketoconazole. Surprisingly, no or limited differences were observed in response to other oxidative, osmotic and cell wall stressors. These results indicate that fungal oxidative stress response and especially the response to hydrogen peroxide (this compound is involved in a wide range of plant-fungus interactions) might be modified on niche-specific manner in these phylogenetically related Fusarium species depending on their pathogenic strategy. Supporting the increased hydrogen peroxide sensitivity of F. graminearum, genome-wide analysis of stress signal transduction pathways revealed the absence one CatC-type catalase gene in F. graminearum in comparison to the other two species.

Restricted access